Videoİnsanlar sistemi, sistem de insanları değiştirir
İnsanlar sistemi, sistem de insanları değiştirir
İnsanlar sistemi, sistem de insanları değiştirir
İnsanların gerçeği çarpıtmak, yalan söylemek ve hile yapmak için üç nedeni olduğunu söylüyor uzmanlar; İhtiyaç, fırsat ve denetimsizlik.

Bazı şartlarda küçük şirketler, bazı şartlarda da büyük kurumlar bu imkanları çalışanlarına verirler.