VideoKadına şiddet
Kadına şiddet
Kadına şiddet
Evet İslam tevhîd, barış, müsamaha, rahmet adalet… dinidir ama gerektiğinde şiddeti de devreye sokmakta, hatta emretmektedir.

İşte bir örnek: