VideoMemur, ücretli bağımsız değerlendirici olabilir mi?
Memur, ücretli bağımsız değerlendirici olabilir mi?
Memur, ücretli bağımsız değerlendirici olabilir mi?
Bir okuyucumuz bize göndermiş olduğu soruda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 657'ye tabi personeller açısından Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin, “Değerlendirmeye İlişkin Harcamalar" başlıklı 23'üncü maddesinde; “Bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerine, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenir. Ancak bu ödemeler bakımından, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır" hükmü yer almaktadır.