VideoVerginin cezasında da adalet
Verginin cezasında da adalet!
Verginin cezasında da adalet!
Vergi Konseyi Başkanının hafta başındaki “vergi sistemindeki cezaların katlanılabilir ve ödenebilir olmadığı, bu nedenle de yüzde 80-90'lara varan uzlaşmalar yapıldığı, af yasaları çıkarıldığı, cezaların sadeleştirilmesi ve makul seviyelere indirilmesi gerektiği” mealindeki açıklamaları vergi sisteminde kanayan bir yaraya parmak bastığı için önemliydi.