VideoYeni dünya düzeni şakası
Yeni dünya düzeni şakası
Yeni dünya düzeni şakası
Yeni Dünya Düzeni kavramının, giderek içinin boşaldığını düşünüyorum. Hele hele bu kavramın içinin ABD siyâsetleriyle doldurulacağına dâir yaygın beklentiyi düşündüğümde kanâatim daha da pekişiyor doğrusu.