Yazarlar Büyükşehir olan illerdeki memurlara ve emeklilere zam müjdesi

Büyükşehir olan illerdeki memurlara ve emeklilere zam müjdesi

Ahmet Ünlü
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

Bugünkü yazımızda 30 Mart yerel seçimleriyle birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun"un hem memurlara hem de memur emeklilerine mali yönden sağladığı getiriyi anlatmaya çalışacağız. Özellikle 15 Nisan maaşlarına yansıyacak ilave ödemelerle birlikte birçok memurun şimdiden sevineceğini söyleyebiliriz.

Bu illerde çalışan memurlara gizli zam yapılmıştır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu"nun birçok maddesinde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde görev yapan personellerin ödemelerinin farklılaştırıldığına dair hükümler olduğu görülecektir. Okuyucularımızın 657 sayılı Kanun"da yer alan büyükşehir ifadesi geçen kelimeleri aramaları halinde yapılan iyileştirmelerin tamamına ulaşmaları mümkündür. Ayrıca, hem yan ödeme kararnamesinde hem de 375 sayılı KHK ekinde yer alan cetvellerde büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerdeki personele ilave ödemeler yapıldığı görülecektir.

Özellikle 657 sayılı Kanun"un IV sayılı Makam Tazminatı cetvelinde yer alan düzenlemede büyükşehir belediyelerinde görev yapan bazı personelin makam tazminatı alması ile bazılarının almakta oldukları makam tazminatlarının artmakta olduğunu görüyoruz. İşte bu maddeye göre büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bazı görevlerde bulunmak makam tazminatı ve bu paralelde de görev tazminatı almayı gerektirmektedir.

Kimin maaşı ne kadar artacak?

Maddede yer alan muğlak ifadeleri bir örnekle açıklamak gerekirse konu daha iyi anlaşılacaktır. Daha önce Balıkesir ilinde görev yapan Milli Eğitim İl Müdürü makam tazminatı olarak 1000 gösterge tutarında ödeme almakta iken yeni düzenleme sonucunda bu rakam Balıkesir"in büyükşehir olmasıyla 1500 gösterge rakamına çıkmıştır.

Örneğe göre makam ve görev tazminatındaki artış tutarı ise; 1000 x 0,076998 = 77 TL olacaktır.

Ancak, 666 sayılı KHK sonrasında ödemeler Ücret ve Tazminat Gösterge rakamları üzerinden yapıldığı için yukarıda belirtilen tutar emekli aylığına yansıyacaktır. 666 sayılı KHK çerçevesinde fark ödemesini hesaplayacak olursak;

Bu il müdürünün önceki ücret göstergesi 48.080, tazminat göstergesi ise 25.200 iken Balıkesir"in Büyükşehir Belediyesi olması nedeniyle ücret göstergesi 49.130, tazminat göstergesi ise 25.775 olmuştur. Maaş hesaplamasını merak eden okuyucularımızın "Yeni sisteme göre örneklerle maaş hesabı" başlıklı yazımızı okumalarını tavsiye ederiz.

Ayrıca, 666 sayılı KHK ile getirilen ek ödeme oranlarının düzenlendiği cetvellere baktığımızda yine büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapan bazı personele ilave imkânlar sağlandığı görülmektedir.

Yani, 666 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre (II) sayılı cetvelde 375 sayılı KHK"nın Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında yer alan personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli"nde yine büyükşehir belediyesinde görev yapanların göstergeleri daha yüksek düzenlenmiştir.

Diğer yandan, büyükşehir belediyesinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki kamu kurumlarında çalışan birçok memura yan ödeme kararnamesi ile de mali iyileştirmeler sağlanmıştır. Yani büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde görev yapan bazı personellerin hem zamları hem de tazminatları daha yüksek düzenlenmiştir.

Sürpriz zamlar emekli aylıklarına da yansıyacak

Yukarıda açıkladığımız husus emekli maaşlarına da yansımaktadır. Daha önce emekli olan binlerce kişi bu düzenlemeden yararlanacak ve emekli maaşlarında yukarıdaki tutar kadar artış olacaktır. Dolayısıyla emekli maaşlarında artış olacakların mağdur olmamaları için konuyu takip etmeleri faydalarına olacaktır. Allah Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına kolaylık versin. Bu illerde çalışıp da emekli olan bütün ilgili dosyaları çıkarıp tek tek inceleyecekler ve yeniden maaş bağlayacaklardır.

En büyük artış emekli belediye başkanlarının aylıklarında olmuştur

Sosyal Güvenlik Kurumu"nca en az iki yıl belediye başkanlığı görevi yaptıktan sonra emekliye ayrılan Emekli Sandığı emeklisi belediye başkanlarına 5434 sayılı Kanun"a göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi belediye başkanlarına da 5510 sayılı Kanun"a göre (geçici madde 4) makam tazminatı verilmektedir.

5434 sayılı Kanun"un ek 68"inci maddesinde; "Sandıkça emekli aylığı bağlanan büyükşehir belediye başkanlarına 7000, il belediye başkanlarına 6000, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000, diğer belediye başkanlarına 1500 gösterge rakamı üzerinden, bu maddede belirtilen usûl ve esaslar dâhilinde makam tazminatı, buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

İl belediye başkanlığı yapmış olanlara emekli aylıkları dışında 462 TL makam tazminatı, 1.155 TL tutarında da görev tazminatı olmak üzere toplam 1.616 TL tutarında ödeme yapılacaktır. Büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olanlara ise 539 TL makam tazminatı ve 1.309 TL tutarında da temsil tazminatı olmak üzere toplam 1.848 TL ödeme yapılacaktır.

6330 sayılı Kanun ile belediye statüsü değiştirilen 13 ilde belediye başkanlığı yaptıktan sonra emekli olan ve bugün itibariyle 1.616 TL tutarında makam ve görev tazminatı alan belediye başkanlarının makam ve temsil tazminat tutarları 1.848 TL ye yükselecektir. İlave tazminat farkı ise yaklaşık 232 TL tutarındadır.

Maaş artışlarından ne zamandan itibaren yararlanılacak?

Kanunun yürürlük maddesine baktığımızda 1"inci maddesinin ilk mahalli idareler genel seçiminde yürürlüğe gireceği belirtildiğinden maaşlardaki artışın da ilk mahalli idareler genel seçiminde uygulanacağı görülmektedir. Dolayısıyla 30 Mart itibarıyla yürürlüğe giren kanunun ilk uygulaması 15 Nisan da ödenecek maaşlara yansıyacak. Bakalım bu kanundan başka kimler nasiplenecek, hep birlikte göreceğiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.