Yazarlar Tazminat isteyen FETÖ iltisaklısının Danıştay kararına yansıyan yazışmaları

Tazminat isteyen FETÖ iltisaklısının Danıştay kararına yansıyan yazışmaları

Ahmet Ünlü
Ahmet Ünlü Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

Yeni Şafak · Ahmet Ünlü - Tazminat isteyen FETÖ iltisaklısının Danıştay kararına yansıyan yazışmaları

Bu yazımızda FETÖ iltisakı nedeniyle 672 sayılı KHK’nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden ihraç edilen kişinin Danıştay 5. Dairesi'nin E. No:2021/2776, K. No:2022/2992 karar No.'lu kararına yansıyan yazışmalarından bahsedeceğiz.

FETÖ iltisaklısı 1 milyon TL manevi tazminat istiyor

….idare bünyesinde görev yapmakta iken, 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılan başvurunun reddine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali ile anılan işlem nedeniyle mahrum kaldığı maddi tazminatın (alamadığı maaşlarının) hesap edilerek kendisine dönemsel aylık işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve 1.000.000,00 TL manevi tazminat talep ediliyor. Davacının talebi hem İdare Mahkemesi'nce hem de Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedilmiştir.

FETÖ iltisaklısının dosyasında neler yer alıyor?

Davacı temyiz başvurusunda bulunmuş ve şu iddiaları ileri sürmüştür;

1- Anayasa ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklarının ihlal edildiği,

2- OHAL döneminde alınan tedbirler çerçevesinde kamu görevinden çıkarıldığı,

3- 19/07/2018 tarihinde OHAL uygulamasına son verilmesi nedeniyle uygulanan kamu görevinden çıkarma işleminin anayasal dayanağının kalmadığı,

4- MGK kararları ile kişi ya da kişi gruplarının suçlu ya da terör örgütü ilan edilemeyeceği,

5- ByLock verilerinin yasadışı delil olduğu, hiçbir yargılamada kullanılamayacağı,

6- BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun ByLock kullanmanın yasadışı hiçbir niteliğinin olmadığını tespit ettiği,

7- Bir kişinin yatırım amacıyla bir bankaya para yatırması ve yatırımdan kâr elde etmesinin mülkiyet hakkı kapsamında olduğu,

8- Yatırım amacıyla yasal bir bankaya tamamen yasal olarak elde edilmiş bir miktar parayı yatırmanın soruşturma ve kovuşturma işlemlerine, tutuklama ve mahkumiyet kararlarına ve kamu görevinden çıkarma işlemine dayanak yapılmasının mülkiyet hakkına müdahale oluşturacağı,

9- Sendika üyeliğinin talimatla olmadığı, sendikanın faaliyetlerini yasal olarak sürdürdüğü, Devletin izin ve gözetiminde faaliyette bulunan kuruluşlara yapılan ödemelerin hiçbir şekilde ihraç gerekçesi olarak değerlendirilemeyeceği, sadakat yükümlülüğünün ihlal edildiğini gösteren somut eylem olmadığı,

10- OHAL Komisyonu'nun insan hakları ihlallerini inceleme ve giderme görevinin gereklerini yerine getirmediği, darbe girişimiyle uzaktan yakından en küçük ilgisinin bulunmadığı, OHAL Komisyonu kararı ile idare mahkemesi kararında FETÖ/PDY üyesi olduğu sonucu çıkarılacak ifadelerin kullanıldığı, bu ifadelerin masumiyet karinesini ihlal ettiği, adli yardımdan yararlanmasına rağmen aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücreti hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği ileri sürülmektedir.

Danıştay kararında neler yer alıyor?

Dava dosyasında yer alan davacı hakkındaki tespitler ile davacı hakkında yürütülen ceza yargılaması neticesinde, .... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararında yer alan; ...14.02.2017 tarihli ByLock araştırma tutanağı içeriğine göre; sanığın ...numaralı telefon hattı ve ...imei numaralı telefon cihazı ile ilk tespit tarihi 11.08.2014 olmak üzere, ByLock programı kullandığının tespit edildiği, her ne kadar sanık savunmalarında T.C kimlik numarası ve telefon numaralarının kendisine ait olduğunu, ancak ByLock uygulamasını kullanmadığını beyan etmiş ise de; ByLock tespit edilen ...numaralı hattın arama sırasında el konulan sanığa ait ...imei numaralı telefon cihazı ile ...tarihleri arasında ...hedef IP’sine 418 kez sinyal alınmak suretiyle Isparta/Merkez baz istasyonları kullanılarak bağlanıldığının BTİK Başkanlığı'nın cevabi yazısı ve ekinde bulunan CD içeriği ile sabit olduğu görülmektedir.

Ayrıca, ByLock tespit tutanağına göre, sanığa ait ...numaralı hatta ilişkin ByLock kullanıcı adının, adı ile Isparta ilinin plaka numarası “...” ve şifresinin ise isminin sessiz harflerinden “...” şeklinde olduğu, sanığın ByLock'a net giriş sayısına ilişkin veri tespit edilemediği ancak ByLock’a giriş yapıldığına dair gönderilen mail sayısının 13 veri, 37 log, toplam mail sayısının 1024 veri, giriş sayısının 150 log, alınan mail sayısının 84 veri, 287 log, toplam gönderilen mail sayısının 13 veri, alınan mesaj sayısının 28 veri, 37 log, okunan mail sayısının 449 log, toplam alınan mail sayısının 1015 veri, gönderilen mesaj sayısının 19 veri, 39 log, silinen mail sayısının 130 log, giden arama sayısının 3 veri, 3 log, eklediği arkadaş sayısının 3 log, sildiği arkadaş sayısının 3 log kaydının olduğuna ilişkin veri tespit edilebildiği, Sanığın ByLockta eklediği kişiler arasında Ö.U., ..., ve kimlikleri tespit edilemeyen ...ve ...ID numaralı kişilerin olduğu, aynı kişilerin bylock listelerinde sanığın da ekli olduğu görülmektedir.

Bylock kullanmadığını savunuyor ama yazışmalar aksini söylüyor

Sanığın savunmasında bu kişileri tanıdığını, yalnız Makbule’yi tanımadığını, bylock kullanmadığını savunduğu, ByLock listesine ekli kişilerle yaptığı yazışmalarda; N.Y.’la 25 adet kitap alımında N.Y.’a danışmak için yazdığı, S.K. (şerife 11) ile tatil grubu oluşturmak için yazışmalar ile ayrıca “arkadaşları kendi evime çağırdım, size zahmet olmasın hocam”

Ö.U. ile “Perşembe 17:30, şerife Hoca’nın evi,” , M.Ş. ile “Bende gazete ödemesinde sorun yok”, ve G.Ö. ile “yarın ...abla bana gelecek katılmak isteyen 17:30 da” şeklinde yazdığı,

N.T.’in “hcm hucumatı sitteyi hazırlamak sandığımdan daha uzun olacak sizin dediğiniz gibi öncelikle hakim olduğum yer daha iyi olacak besmele yapayım mı” şeklinde sorusuna sanığın “tmm” şeklinde cevap yazdığı, ........ Sanığın gönderdiği maillerde ise; «acil dua», «ahenk». «uyarı» başlıklı mail gönderdiği görülüyor.

H.E.’nin canı çok sıkılmış

Yazışmalarda FETÖ elebaşının canının çok sıkkın olduğu belirtiyor. Bir tarafta ByLock kullanıldığı inkar edilirken diğer tarafta ortaya boy boy yazışmalar çıkıyor. İnkarın bu yapının en bariz özelliği olduğu görülmektedir. Ayrıca, yazışmalarda; N.Y.’nin “kıymetli arkadaşlar ByLock'tan mesaj yazarken mektuplu kısmı kullanıyoruz”, “akıllı telefon kullanan herkes twitter, facebook, instagram vs hesapları derhal kaldırmalı...”, örgüte müzahir Şifa Üniveristesi'nin kapatılması” ile ilgili, “küçük altınları ve bursları hatırlatalım, hizmetlerimizin özellikle yurt dışında kullanıldığını arkadaşlara iletelim”, “bu adamların yaptıkları Mekke müşriklerini geçti...”

Önemli listeler cevşenlerin içindeki flash bellekte saklanıyor

“Aydın’dan birkaç arkadaşın faaliyetlerinden kesitler”, Gazete abonelik sayısının düşmemesi gerektiğine ilişkin Hocamızdan gelen mesaj”, “İzmir Dinleme Operasyonu'nda tutuklanan abimizin bir eşinin duygular...”, “Hizmet İnsanının Vasıfları”, “...Sömestrde katılım ikna rakamlarını alıp bu anlamda il ve ilçe ilgilileri dolaşılıp muhataplarınızı yerinde dinleseniz ve onları yeniden motive etseniz..”, örgütsel medyanın takibine yönelik bilgiler, “...herkülün youtube ve facebook aboneliğini arttıralım...», «Önemli listelerin cevşenlerin içinde flash bellekte saklandıkları şeklinde bilgiler elde etmişler...Genel bir uyarı yapılmasında fayda var.”, “H.E.’nin canı çok sıkkındı...dua...dua..dua.”, şeklinde mailler yer alıyor.

Mail ve bylock içeriklerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına ait bilgilerden ibaret olduğu, sanığın savunmasında bu kişileri tanıdığını, yalnız Makbule›yi tanımadığını, bylock kullanmadığını, E.C. ile yapılan bylock yazışma içeriğinde “Lütfiye Hocam” diyerek sanığın adını yazdığı, bylock yazışma içerikleriyle de sanığın bylock kullandığının sabit olduğu.... “ tespitleri dikkate alındığında, davacının örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock programını kullandığı anlaşılmıştır. Belirtilen gerekçelerle temyiz talebi reddedilmiştir.

Görüleceği üzere, kararda yer aldığı gibi FETÖ iltisaklılarının en temel sorunu yalanı itikad haline getirerek yaptıklarını sürekli olarak inkar etmeleridir. Bu durum FETÖ iltisaklılarını yalancı çobanın durumuna düşürmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.