Yazarlar Medya ve iletişim zirvesi

Medya ve iletişim zirvesi

Davut Dursun
Davut Dursun Gazete Yazarı

Hep birlikte yaşadığımız ve sonuçlarını hayatımızın her anında hissettiğimiz küreselleşmenin arkasındaki başlıca dinamik faktörün bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler olduğu tartışmasızdır. Kısaca ses ve görüntü alışverişinde yeni teknolojilerin sunduğu imkanlar iletişim sistemlerinde sürekli değişim halinin yaşanmasına yol açmış bulunmaktadır. Bu durum hem her türlü iletişim alanında, hem de görsel ve işitsel medya alanında kendisini göstermekte ve geleneksel/klasik sistemlerin yerine yeni olarak nitelenen sistemleri öne geçirmektedir.

Bu değişim sürecinin hızlılığı ve farklılığı beraberinde pek çok problemi gündeme getirmekte ve ortaya çıkan bu problemlerin çözümü sorunu bu alandaki tartışmaların özünü oluşturmaktadır. Hem bu değişimin, hem de ortaya çıkan problemlerin ulusal nitelikte olmayıp uluslararası bir nitelikte ortaya çıkmaları çözüme ilişkin çabaları da uluslararasılaştırmaktadır.

Geçtiğimiz hafta İstanbul''da gerçekleştirilen MEDYA VE İLETİŞİM ZİRVESİ/ İLETİŞİM TÜRKİYE 09, iletişim alanındaki gelişmelerin, ortaya çıkan sorunların ve çeşitli düzeylerde sorunlarla çözüm öneri ve tecrübelerinin ele alınıp tartışıldığı önemli bir platform işlevi görmüştür. Zirvedeki panellerde ele alınan konu başlıklarına bakıldığında problemlerin niteliği hakkında bir görüntü elde etmek mümkün: Kamu yayıncılığı, Medya ve iletişimin düzenleme boyutu, Telekom ve medya yakınsaması, Sayısal yayıncılık ve IPTV, İletişimde reklam sorumululuğu, İnternet medyası, Medya ombundsanlığı, Medya yayıncılığında sorumluluk, Çocuk tv yayıncılığı, Raiting ve ölçümleme, Eğitin sunduğu imkanlar, Rekabet ve tüketici hakları, AB Müzakerelerinde Bilgi toplumu ve medya ve Film ve dizi yapımlığı.

Ülkelere bakıldığında bilgi iletişimi ve medya konularının değişik kamu kurumlarının yetki ve sorumluluk alanları arasında paylaşılmış olduğu görülüyor. Geleneksel/klasik örgütlenme türü olan bu farklı kamu kurumları arasında bölünmüş olması hali giderek tek bir şemsiye kurum altında toplanma yönünde bir gelişme göstermektedir. Sanıyorum bu durum hem düzenlemeleri, hem denetleme ve koordinasyonu kolaylaştıran bir adım olmaktadır.

İletişim ve medya hizmetlerinin birbiriyle bütünleşmesi ve mümükün olduğu kadar tek bir hat üzerinden tek bir monitörle alınması yönündeki gelişme "yakınsama" kavramı ile karşılanmakta ve bu yönde ciddi bir eğilim bulunmaktadır. Türkiye''de farklı kurumlar arasında dağılmış olan düzenleme yetkisinin bütünleştirilmesi ihtiyacı gündeme gelmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri ile ilgili alanlarda, özellikle de mobil telefon iletişimi alanında istikrarlı bir gelişme ortada ise de internet ile görsel ve işitsel iletişim sektöründe ciddi sorunların olduğu görmezlik gelinemez. İletişimin iki temel boyutu olduğu açık; biri teknolojik, diğeri ise içerik boyutu. Bu konuda kıt kamu kaynağı olarak kabul edilen frekansların kuruluşlara tahsisi ve sağlıklı işletilmesi teknik bir sorundur. Tahsisten sonra bu kamu kaynağından tüketicilere ulaştırılacak bilginin niteliği ise ayrı bir sorundur.

İletişim 09 Zirvesi gösetrmiş oldu ki bilgi iletişimi ve meyda alanında ciddi sorunlar vardır ve bunların çözümü de asla kolay değildir. En basitinden akıl almaz hızda gelişen teknolojileri yakından ilgilendirdiği gibi uluslararası bir dayanışmayı da gerektirmektedir.

Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.