|
Avrupa’da bu kış zor geçecek
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, küresel enerji fiyatlarında artışa neden olduğu gibi Rusya’ya enerjide dışa bağımlı olan
AB ülkelerinin enerji arz güvenliğini de olumsuz etkilemeye devem etmektedir.

Rusya daha önce ruble ile ödeme yapılmadığı gerekçesiyle bazı Avrupa ülkelerinin doğalgazını kesmişti. Yaz aylarında belki çok etkisini görülmediyse de
yaklaşan sonbahar ve kış ayları için, doğalgazda Rusya’ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri için zorlu bir dönem başlıyor.
Rusya Avrupa ülkelerine karşı doğalgaz kartını kullanmaya devam ediyor. Şimdi ise, Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna nedeniyle devam eden anlaşmazlık ve gerginlik sebebiyle Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz taşıyan
Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından doğalgaz akışı azaldı.
Rusya tarafından Avrupa’ya doğalgaz akışını sağlayan Kuzey Akım 1
doğalgaz boru hattından şimdilik toplam doğalgaz akışının ancak yüzde 20’si verilecek olması enerji arz güvenliğinde tehdidin boyutunu gittikçe arttırıyor.
Kış ayları yaklaştıkça Rusya’nın doğalgaz kartını kullanacağı beklenmektedir.
AVRUPA ÜLKELERİ
NE YAPABİLİR?

Enerji kaynaklarının güvenliği ve vatandaşları yüksek enerji fiyatlarından korumak Avrupa ülkelerinin öncelliği olduğu açıktır. Rusya’nın doğalgaz kesmesi durumunda Avrupa için açıkçası kısa vadede birkaç seçenek dışında fazla seçenek yoktur.

AB üye devletlerinin üzerinde çalıştığı önlemlerden biri,
Avrupalılar için yeterli doğalgaz arzı sağlamak ve fiyatları düşük tutmak için kısa vadede depolama ile doğalgaz kaynağını
artırmaktır.
Bunun için AB ülkeleri öncellikli olarak mevcut doğalgaz depolama kapasitelerini doldurmaları gerekiyor.
Üye ülkelerin doğalgaz depolama kapasitelerinin ısınma mevsiminden önce yani sonbaharda doldurulması ve bu kaynağın ihtiyacı olan diğer ülkelerle de paylaşılması öncelikli hedef olarak öne çıkmaktadır.
Ya da tüm Avrupa ülkelerinde kış aylarında doğalgazda zorunlu olarak tasarrufa gidilecek. Bu tercih
hem sosyal açıdan problemli olacağı hem de ekonomilerde durgunluğun yaşandığı bir dönmede hayat geçmesi durumunda ekonomik büyümeyi de olumsuz etkileyeceği açıktır.
AVRUPA ÜLKELERİNİN DOĞALGAZ DEPOLAMA KAPASİTELERİ
Avrupa ülkelerinin çoğu doğalgaz depolama yapıyor. Avrupa Birliği ülkelerinden en fazla doğal depolama kapasitesine sahip olan
Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerin doğalgaz depolama kapasiteleri, AB’nin toplam kapasitesinin üçte ikisini temsil etmektedir.

Bu nedenle, doğalgaz depolama kapasitesine sahip olan ülkelerindeki doğalgaz kaynakları, doğalgaz kapasitelerine sahip olmayan ülkeler için de doğalgaz arz güvenliği için kritik kaynaklar olacağı beklenmektedir.

Estonya, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Slovenya gibi ülkeler doğalgaz depolama tesislerine sahip olmamaları
nedeniyle bu ülkeler de doğalgaz depolama kapasitesine sahip olan Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’ya bağlı durumdalar.
Dolayısıyla, Avrupa’da bir çok ülke
ülkeler zincirlenme olarak birbirine
bağlı olacaktır.
Enerji arz güvenliğinde ortaya çıkan sorun, tüm Avrupa ülkelerini etkileyecek boyuta gelme ihtimali yüksektir.
#Enerji
#Avrupa
#Rusya
#Ukrayna
2 yıl önce
Avrupa’da bu kış zor geçecek
Seçim sonuçları hayırlı olsun
Siyaset buysa, lânet olsun böyle siyasete
Kişi başı gelir ve gelir paylaşımı
Bu yönetmelik düzeltilmezse terör iltisaklılarının işe girmesi kolaylaşır (2)
Aşırı sağın yükselişi Avrupa Birliği’nin sonunu mu getiriyor?