|
Demografik dönüşüm

TÜİK tarafından yaşlı nüfus verileri açıklandı.

Bu veriler, Türkiye’de 65 ve üzeri nüfus olarak adlandırılan yaşlı nüfusun arttığını gösteriyor.

Açıklanan bu verilere göre,
2018 yılında yaşlı nüfus 7 milyon 186 bin 204 kişi iken, son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştığı görülmektedir.
Yaşlı nüfus sayısı artarken yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı da artmaktadır.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018 yılında yüzde 8,8 iken, 2023 yılında bu oran
ın yüzde 10,2›ye yükseldiği görülmektedir.
TÜİK tarafından nüfus artış hızına paralel olarak gerçekleştirilen senaryolara göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında ise yüzde 25,6 olacağı beklenmektedir.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR MU?

Türkiye, nüfus artış hızının yavaşlaması ve yaşlı nüfusun diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış göstermesi yaşlı nüfusun artışını da beraberinde getirmektedir.

Ayrıca,
sağlık alanındaki iyileşmeler, tedavi imkanları, iyileşen yaşam standardı ve refah düzeyindeki değişim demografik dönüşümü de
beraberinde getirdi.
Türkiye, yaşlı nüfusa sahip birçok Avrupa ülkesine göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da,
yaşlılık kriteri olan yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’nu geçmesi Türkiye nüfusunun yaşlanmasının önemli bir göstergesidir.
Bu arada, Türkiye’nin en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip
184 ülke arasında 67. sırada yer alması iyi bir haberdir.

YAŞLI NÜFUS İÇİN YENİ SOSYAL POLİTİKALAR GEREKLİ
Yaşlı nüfusun artışı nedeniyle hem yaşlı nüfusun işgücüne katılımını sağlamak hem de yaşlı nüfusun girdiği dönem itibariyle
sosyal politikalar açısından da belli tedbirleri almak zorunlu hale geliyor.
Dünyada yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hayata geçirilen
gümüş ekonomi
yaklaşımıyla yaşlı bireylerin çalışmaya devam
edebilmeleri, sağlıklı kalmaları ve topluma katkıda bulunmaya devam etmeleri daha fazla olanağın sunulmasını gerektirmektedir.

Bu kapsamda, yaşlı bireylere sosyal güvenlik, sağlık ve toplumsal yaşama katılım ile istihdam açısından fırsatlar sunulması ile bu bireylerin yaşam kalitelerini artırılması aktif bir yaşlanma için önem arz etmektedir.

Dolayısıyla, sosyal politikalar dizayn edilirken yaşlıların ihmal edilmemesi önemlidir. Belki de sosyal politikaların merkezine yaşlı nüfusu almak gerekmektedir.

#Ekonomi
#Nüfus
#Erdal Tanas Karagöl
2 months ago
Demografik dönüşüm
Rabbine hasım kesilen insan!
Sosyal çürüme yazıları 8: Sıkıntı yok cumhuriyeti
Belirsizlik ‘algılamayı’ öldürür
Reisi’nin manidar ölümü
İran bu sancılı günleri nasıl atlatacak?