Yazarlar Ekonomide güçlü olmak eğitimde güçlü olmaya bağlı

Ekonomide güçlü olmak eğitimde güçlü olmaya bağlı

Erdal Tanas Karagöl
Erdal Tanas Karagöl Gazete Yazarı
Abone Ol Google News

Eğitim ile ekonomi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Her ne kadar eğitime ayrılan kaynağın ekonomiye yani üretime ve dolayısılar gelire katkısı uzun vadeli olsa da , eğitime sürekli olarak ayrılan yüksek miktardaki kaynağın üretim üzerindeki olumlu etkisi çok yüksektir.

Gelişmiş ülkelerin sahip oldukları yüksek GSYH ve kişi başı gelirleri, eğitime ayırdıkları kaynak miktarı ve eğitime verdikleri önem ile birebir ilişkilidir.

Eğitim uzun dönmede ülkelerin gelirlerini artırmakta, artan gelir sayesinde yüksek gelire sahip olan ülkelerde okullaşma oranı daha yüksek olduğu gibi, bu ülkeler araştırma ve geliştirmeye daha çok kaynak ayırırlar. Araştırma ve geliştirme için ayrılan kaynağın GSYH içindeki payı arttıkça daha nitelikli işgücü yetiştirme imkanı elde edileceği gibi nitelikli işgücünün ürettiği nitelikli üretim sayesinde daha yüksek GSYH’ye ulaşmak daha çok hızlı olacaktır.

Özellikle de orta gelir grubunda yer alan bir çok ülkenin yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselmeleri nitelikli işgücünün ürettiği nitelikli yani katma değeri yüksek üretim ile birebir ilişkisi var.

MESLEKİ EĞİTİM

Gelişmiş ülkelerde üretim ve hizmet sektöründe meslek sahiplerine ihtiyacın artması mesleki eğitimin önemini gittikçe artırmaktadır.

Tüm sektörlerde var olmak ve bu sektörlerde rekabetçi olmak ve söz konusu sektörlerde nitelikli işgücünün sağlanması ancak mesleki eğitim ile gerçekleşebilir.

Bugün Avrupa ülkelerinde nitelikli işgücüne olan ihtiyacın artması ekonomileri için gerekli işgücünün yeterince karşılanmamasından kaynaklanmaktadır. Geçmişte hem iç kaynaklardan hem de dışarıdan göç yoluyla sağlanan nitelikli işgücünün son yıllarda farklı gerekçelerle bu kaynaklarda meydana gelen daralma, mesleki ya da nitelikli işgücüne ihtiyacı sürekli artırmaktadır.

Özellikle, Avrupa’da hizmet sektöründe verilen hizmetlerde aksamalar nitelikli işgücüne olan ihtiyacın boyutunu göstermesi açısından önemli.

Dolayısıyla, bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomilerdeki canlılığın devamı ve ülke ekonomilerindeki büyümenin sürekliliği nitelikli işgücünün arzındaki sürekliliğine çok sıkı bağlı olduğu açıktır.

TÜRKİYE’DE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ

Türkiye’de son yıllarda hem sektörlerde çeşitliliğinin artması hem de bu yeni sektörler için gerekli olan meslekli yani nitelikli işgücüne olan ihtiyaç, mesleki eğitime sahip olan işgücüne ihtiyacı her gün artırmaktadır.

Artan mesleki işgücü ihtiyacını karşılamak ve özellikle sanayi için gerekli olan mesleki işgücü ihtiyacını karşılamak işçin mesleki ve teknik eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden eğitimin merkezine taşındı.

Bu adımlar önemli.

Çünkü, bizim gibi gelişmekte olan ya da orta gelir grubunda yer alan ülkelerin yüksek gelirli ekonomiler içerisine girmesi yani daha yüksek kişi başı gelire ulaşması için nitelikli işgücü sermaye kadar önemli hale geldi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.