|
Ekonomik kalkınmada nitelikli işgücünün rolü

Ekonomik yapının değişmesi nedeniyle yeni sektörlerin ortaya çıkması ve bu sektörler için gerekli olan nitelikli işgücü kaynağı ihtiyacının karşılanması üretim ve dolayısıyla ekonomik kalkınma için artık zorunlu bir tercihtir.

Şu bir gerçek ki,
nitelikli işgücü kaynağı
üretimde sermaye kadar önemli olduğu için
beşeri sermaye olarak adlandırılmaktadır.

BEŞERİ SERMAYE
Beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki güçlü ilişki olması nedeniyle,
beşeri sermayesi güçlü olan ülkelerin ekonomilerinin iyi olması, bu ülkelerin zengin olması
ve yüksek kişi başı gelire sahip olmaları şaşırtıcı değildir.

Diğer yandan, beşeri sermayesi iyi olan yani nitelikli işgücü açısından zengin olan ülkelerin sahip oldukları sektörler ve sundukları imkânlar dolayısıyla farklı ülkelerden çok sayıda nitelikli işgücünü çektikleri de görülmektedir.

Bu nedenle
, beşeri sermaye aynen uluslararası doğrudan sermeye gibidir.

Nitelikli işgücünün bulunduğu ülke ekonomik koşulları iyi değilse nitelikli işgücü farklı arayışlara girmektedir.

Ekonomik açıdan iyi imkânlar sunan, cazip fırsatları olan ve sürdürülebilir imkânlar sağlayan ülkelere çok sayıda nitelikli işgücünün göç ettiğini de görüyoruz.

Bu durum,
nitelikli işgücünün bulunduğu ülke açısından adeta sermayenin göçü olurken, nitelikli işgücünü çeken ülke ise bir bedel ödemeden hazır olan beşeri sermayeye
sahip olacaktır.

Bugün birçok yoksul ve düşük gelire sahip olan ülkenin içindeki bulunduğu çıkmaz da tam bu değil mi?


BEŞERİ SERMAYE ÇEKMEK SERMAYE ÇEKMEK KADAR ÖNEMLİDR

Birçok ülke için kısa sürede sermaye stoku yapmak, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek ve dolayısıyla zengin olmak kolay değildir.

Ancak, eğitim ile nitelikli işgücü kaynağı oluşturmak, bu kaynağın ülkede kalmasını sağlamak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek ve dolayısıyla ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek mümkündür.

Bu nedenle, birçok düşük ve orta gelire sahip olan ülkenin yüksek GSHY’ye ulaşması ve dolayısıyla yüksek kişi başı gelire sahip olmanın en önemlisi de yüksek gelirli ülkeler grubuna girmenin yollarından birisi de nitelikli işgücüne sahip olmak ve sahip olduğu bu beşeri sermayeyi yatırımlar ile güçlendirmektir.

Ayrıca,
nitelikli işgünü dışarıya beyin göçü olarak kaybetmemek ve en önemlisi de dışarıdan da nitelikli işgücünü çekmek
için cazip şartların oluşturulması önem arz etmektedir.

#Ekonomi
#Erdal Tanas Karagöl
#iş gücü
1 ay önce
Ekonomik kalkınmada nitelikli işgücünün rolü
Trafik kazalarındaki tedavi giderleri
Sustur da!
Hayvan sevgisi bu değil, yapmayın!
G7 sonrası Biden’ın küresel liderlik karnesi
Mankurtlaşan, canavarlaşan ve yok oluşun eşiğine sürüklenen bir toplum…