|
Fosil yakıtlardan vazgeçilemiyor
Dünyada iklim değişikliği ile mücadele kapsamında fosil yakıtların azaltılması hatta sonlandırılması konuşulurken
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile enerji arz güvenliği için fosil yakıtlara olan bağımlılık daha da artmaya başladı.

Rusya’nın AB ülkeleri için önemli bir enerji tedarikçisi olması nedeniyle de AB ülkelerinin Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlara katılmalarına rağmen, enerjinin bunların dışında kalması bağımlılığın ne kadar ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor.

AB ülkelerinin Rus tedarikçilere olan yüksek oranda bağımlılığını sona erdirmek yani yıllık olarak
155 milyar metreküp doğalgazı Rusya’dan ithal etmesi nedeniyle kısa sürede bu bağımlılığı azaltmaları da çok zor.
RUSYA’NIN UKRAYNA’YI İSGALİ VE ENERJİ
ARZ GÜVENLİĞİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, küresel alanda gıda piyasalarını olumsuz etkilediği gibi enerji piyasalarını özellikle petrol ve doğalgaz fiyatlarını arttırdı. Artan enerji fiyatları ekonomilerde özellikle enflasyondaki artışı tetikleyen önemli bir faktör oldu.

Bununla beraber, enerji fiyatlarındaki artış ile enerji tüketiminde azalma meydana gelmesi durumunda ekonomilerin büyümesi olumsuz etkilenecektir. Çünkü,
enerji arz güvenliğinin tehlikeye girmesi ekonomilerin büyük riskler ile karşılaşmasına neden olur.

Şu bir gerçek ki, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeleri ve dolayısıyla ekonomik kalkınmaları tüketilen enerji miktarına bağlı. Dolayısıyla, enerji tüketiminde kesintiler ekonomik büyümeyi ve dolayısıyla ekonomik kalkınmayı olumsuz etkileyecektir.

Aynı durum, gelişmekte olan ülkeler için de geçerli.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan savaş nedeniyle bir çok gelişmiş ülke ve dolayısıyla küresel ekonomi için de ekonomik büyüme tahminleri aşağı
doğru revize ediliyor.
Bu da ekonomilerin daha yavaş büyüyeceğini, hatta bir çok ekonomide daralmanın yaşanacağı öngörülmektedir.
FOSİL YAKIT ARAYIŞI HIZLANDI

Enerjide Rusya’ya yüksek oranda bağımlılık enerji arz güvenliği için tehdit olması nedeniyle son yıllarda iklim değişikliği ile mücadele kapsamında atılan adımların yavaşlatılmasına ve bu mücadele döneminde gerçekleştirilecek eylem planların ertelenmesini de beraberinde getirecektir.

Hatta, Avrupa ülkeleri enerji arz güvenliğinin tehlike altına girmemesi için ve mevcut
LNG doğal gaz altyapısının eksikliği göz önüne alındığında kısa vadede olası riskler için, kömür, AB ülkeleri
önemli bir tercih haline gelebilir.

Bir çok AB ülkesinde, orta ve uzun vadede ülke ve kaynak çeşitliliği olması için yeni doğalgaz boru hatlarının ve LNG altyapılarının hayata geçirilmesi hızlıca gündeme gelebilir. Bu da enerjide dışa bağımlı olan bir çok ülkenin enerji politikalarında değişikliğe ve fosil yakıtlara yönelimi artıracaktır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE YAVAŞLIYOR MU?

Dolayısıyla, fosil yakıtlara yüksek oranda bağımlı bir çok gelişmiş Avrupa ülkesinin özellikle doğalgazda yeni ülke ve kaynak arayışına girmesi, fosil kaynaklara bağımlılığı sürdürebileceği gibi iklim değişikliği ile mücadelenin yavaşlayacağını da söyleyebiliriz.

Çünkü ülke ekonomileri
için kısa vadede enerji arz güvenliğini sağlamak birinci öncelik haline geliyor.
#Rusya
#Ukrayna
#fosil yakıt
#enerji
2 yıl önce
Fosil yakıtlardan vazgeçilemiyor
Torba kadro atamalarında yaşanan mağduriyete son verilmelidir
Yeşil pasaport almak kurumdan kuruma ve memurdan memura değişiyor
Kutuplaşmayı çıkaranı bulma kılavuzu
Ne olacak bu anne babaların hali?
Seçim sonrası ekonomide manzara nasıl?