|
Türkiye tasarruf yapmalı

Türkiye ekonomisinin en temel sorunu tasarruf eksikliğidir.
2024 yılında Türkiye ekonomisinde tasarrufların GSYH içindeki payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken bu oranının yüzde 30,5 oranı kamu tarafından sağlanmakla birlikte özel kesim tasarrufun GSYH içindeki payı yüzde -0,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla toplam tasarrufun büyük kısmı özel kesim tarafından gerçekleşmesi beklenmektedir. Kamu kesiminin, ülke tasarruf miktarına pozitif katkısı az olduğu gibi bazı yıllarda negatif olmasından dolayı toplam tasarruf miktarını azalmaktadır.

Esas olarak tasarrufu azaltan bu yapıyı kırmak gerekiyor.

DÜŞÜK TASARRUF ORANININ MALİYETİ

Düşük tasarruf oranı, ekonomi için en ciddi tehdittir.

Şöyle ki;

Tasarrufu düşük olan ve dolayısıyla toplam tasarrufları yatırımlarından düşük olan
ülke ekonomilerinde meydana gelen yatırım-tasarruf açığı ancak borçlanma ile telafi edilecektir.
Dolayısıyla, düşük tasarruf oranına sahip olan bizim gibi gelişmekte olan birçok ülke sürekli borçlanmak zorunda kalmaktadır.

Diğer yandan, düşük tasarruf nedeniyle yatırımların da düşük olmasına ve dolayısıyla düşük ekonomik büyüme oranlarının gerçekleşmesini beraberinde getirecektir. Bu durum ülkenin bulunduğu gelir grubunu değiştirememesine neden olduğu gibi uzun yıllar boyunca düşük kişi başı gelirde kalmasına sebep olacaktır.

Bu da ülkenin yatırımlarını finanse etmek ve harcamalarını karşılamak için sürekli borç almak zorunda bıraktığı gibi
ülkenin finansal olarak dışa bağımlılığını artıracaktır.
Düşük tasarruf nedeniyle oluşan kamu açıkları ve bunun neden olduğu
yüksek kamu borcu, ülke risk primlerinin yükselmesine, borçlanma faizlerinin artmasına ve dolayısıyla borç-faiz-enflasyon sarmalının hızlanmasına neden olacağı açıktır.

Borç-faiz sarmalı nedeniyle oluşan yüksek borç dolayısıyla ülke ekonomisinde yüksek kamu dış borç stokunun oluşmasına da neden olmaktadır.


KAMU TASARRUF STRATEJİSİ
Bu nedenle
düşük tasarruf oranları var olan ekonomik problemlerin temel kaynağıdır.

Türkiye ekonomisinde tasarruf oranları arttırıldığında bir çok problem de çözülecektir.

Bununla beraber, uygulanan ekonomi politikaların da başarılı sonuçlar vermesi ve özellikle toplam tasarrufa kamunun katkısının arttırılması için kamunun da yeni bir tasarruf stratejisi başlatması elzemdir.

#ekonomi
#tasarruf
#Erdal Tanas Karagöl
1 ay önce
Türkiye tasarruf yapmalı
Katilin adı Siyonazist ABD-İsraili’dir
Sükût ‘bazen’ altındır…
Sıkılaştırmanın sonuçları verilere yansıyor ama riskler de var
Yenilenebilir enerjide kurulu güç
Güneyimizde bir PKK devleti mi kuruluyor?