|
Yenilenebilir enerjide kurulu güç

Yenilenebilir enerjinin kullanımı için gerçekleştirilen yatırımlarda ciddi artışlar var.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistikleri sıralamasına bakıldığında önemli bulgular öne çıkmaktadır.
EN FAZLA KURULU GÜÇ SAHİBİ ÜLKELER
Dünyada en fazla kurulu güce sahip olan ülkelerin başında Çin gelmektedir.
Çin’in sahip olduğu 1.453.701 mw kurulu gücü ikinci sırada 387.549 mw ile ABD ve 194.085 mw Brezilya takip etmektedir.

İlk üç sırada yer alan ülkeler arasında da ciddi farklar bulunmaktadır. Çin’in ciddi anlamda kurulu güce sahip olduğu görülmektedir.

Yenilenebilir kurulu güç sıralamasında bu ülkeleri
Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye takip etmektedir.
Yenilenebilir enerjide önemli kurulu güç sahibi olan ülkeler,
GSYH’de ilk sıralarda yer alan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ve çoğunlukla enerjide de dışa bağımlı olan ülkelerdir.

Dışarıya bağımlılığı yüksek olan bu ülkelerin yenilenebilir enerjide kurulu güçte ulaştıkları bu seviye hem enerji arz güvenliğini sağlar hem de ekonomilerinin dışarıya olan enerji bağımlılığını azaltır.

Enerjide dışa bağımlılığın azalması
ekonomik ve siyasi anlamda önemli bir bağımsızlığı ifade etmektedir.
YENİLENEBİLİR ENERJİDE TÜRKİYE
Türkiye’nin yenilenebilir enerjide başta da güneş ve rüzgar olmak üzere
dünyada ilk 10 ülke içerine girmeyi zorlaması birçok açıdan önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.
Türkiye’nin, yenilenebilir enerji kaynağı olan
güneşi, rüzgarı, hidrolik kaynaklarını, jeotermal kaynaklarını ve diğer yenilenebilir kaynaklarını ekonomiye kazandırması
enerji arz güvenliğindeki en stratejik adımların başında gelmektedir.

Yenilenebilir enerjinin enerji tüketiminde payının artışı, ithal edilecek olan doğalgazın, kömürün ve petrolün ithalatının azalması, dışarıya daha az kaynak aktarılması ve en önemlisi de cari açığın azaltılması gibi önemli katkılar yapacaktır.

Bu nedenle, yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde önemli yer tutması ve dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına
sahip ülkeler arasında rekabetçi konuma gelmesi
için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam edilmesi önem arz etmektedir.
Ayrıca, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yenilenebilir enerjide dönüşüm geçirdiği bu dönemde Türkiye’nin ekonomisinde tüketilen
enerjinin kaynak çeşitliliği açısından yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması, bu süreçte önemli bir rekabet avantaj
ı sağlayabilir.
#Enerji
#Ekonomi
#Erdal Tanas Karagöl
25 gün önce
Yenilenebilir enerjide kurulu güç
AK Parti kampı neden önemli?..
Kişi başı gelir ve gelir paylaşımı
Bu yönetmelik düzeltilmezse terör iltisaklılarının işe girmesi kolaylaşır (2)
Aşırı sağın yükselişi Avrupa Birliği’nin sonunu mu getiriyor?
Kültürel inkâr’dan kültürel intihar’a…