|
Yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek
Dünya Bankası, ülkeleri gelir gruplarına göre sınıflandırırken, yüksek gelirli, orta gelirli ve düşük gelirli ülkeler olarak ayırmaktadır.
Bu sınıflanma için de belli kişi başı gelir dilimlerini kullanmaktadır.

Dünya Bankası’nın

1 Temmuz 2023 tarihinde açıkladığı yeni verilerine göre kişi başı geliri
1.135 doların altında olan ülkeler düşük gelirli ülkeler, 1.136- 13.845 dolar arası olan
ülkeler ise orta gelirli ülkeler olarak belirlenmektedir.
Bununla beraber orta gelirli ülkeler için belirlenen gelir aralığı geniş olduğu
için 1.136 - 4.465 dolar arasında olan ülkeler alt orta gelirli ve 4.466- 13.845 dolar arasında olan ülkeler de
üst orta
gelirli
ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır.
Bununla beraber,
13.846 dolar ve daha yüksek olanlar ülkeler de yüksek gelirli ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır.

ÜLKE GELİR GRUPLARINDA YER ALAN ÜLKELER
Yüksek gelirli ülkelere baktığımızda toplam olarak
83 ülke bu grupta yer alırken, 108 ülke orta gelirli ülkeler grubunda
ve
26
ülke ise düşük gelirli
ülkeler grubunda yer almaktadır.
Yani ülkeler ağırlıklı olarak orta gelir grubunda yer almaktadır.

Yüksek gelirli ülkelerin en fazla Avrupa’da olduğu görülürken, düşük gelirli ülkeler de Afrika kıtasında yer almaktadır. Avrupa’da düşük gelirli ülke yer almazken sahra altı Afrika’da da yüksek gelirli ülke bulunmamaktadır.

Ayrıca, Kuzey Amerika’da da tüm ülkelerin yüksek gelirli ülkeler grubu içerisinde yer almaktadır.


TÜRKİYE VE GELİR GRUBU
Türkiye ise sahip olduğu 10.659 dolarlık kişi başı geliri ile üst orta gelir grubunda yer almaktadır. Yeni açıklanan
Orta Vadeli programda Türkiye kişi başı gelirini 2025 yılında 13.717 dolara ve 2026 yılında 14.855 dolara yükselterek yüksek gelirli ülkeler grubunda yer alacağı beklenmektedir.
Yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek, ülkenin bulunduğu gelir sınıfın değişmesinin yanında ülke
algısı, kredi derecelendirme notları, uluslararası yatırımcıların beklentileri ve en önemlisi de ülke risk priminin olumlu açıdan değişeceği açıktır.
Bu göstergelerin değişmesi birçok makro
ekonomik göstergede çarpan etkisi yaparak çok hızlı bir olumlu değişimi de beraberinde getireceği açıktır.
Türkiye 2013 yılında yüksek gelirli ülkeler grubuna girmeye yakın iken, sonradan yaşanılan birçok olay nedeniyle yakalanmayan bu
hedefin, yeni dönemde yakalanması için önemli fırsatlar olduğu da açıktır.
Bu nedenle öncellikle
yüksek gelirli ülkeler için belirlenen kişi başı gelire ulaşmak ana hedef olmalıdır.
#Ekonomi
#Toplum
#Erdal Tanas Karagöl
4 ay önce
default-profile-img
Yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek
Kara dinlilerle milletin savaşı
Akıllıyım diyorsun niçin zengin değilsin?..
Çarşıyı haraca kesen çete
Dikkat kredi kartı çıkabilir!
1683