|
Yani bunlar da mı olacak?

Dünya her şeyin en iyisini bilen, her şeyden herkesten çok anlayan milyarlarca insanın hır gür içinde yaşadığı ve aslında hiçbir şeyin doğru gitmediği bir gezegen mi olacak?

Herkesin zenginlerin dünyasıyla sarhoş hale geldiği bu dünyada, hiçbir şeyi olmayanlar ihtiyaç fazlası olarak görülüp denize mi dökülecek?

İnsan harcamak, küresel ekonominin en fazla kâr getiren ticari faaliyeti haline mi gelecek?

Konuşacak fazla bir şey kalmadığı için işaretler tekrar adım adım kelimelerin yerini mi alacak?

Kişiler kendini yüceltecek imkanları, sahip oldukları yüksek fikirlerde ve zengin meziyetlerde değil, müşterisi olabildiği dev markaların cakasında mı arayacak?

Kendini ifade çabası, her seviyede reyting getiren bir pazarlama faaliyeti olarak mı görülecek?

Bir şeyin yalan ya da iftira olduğu, en iyi ihtimalle malum mecralarda bütün dünyaya yayıldıktan sonra mı anlaşılabilecek?

Hayatımız için neyin önemli olduğunu bize hakim trendler, zıpçıktı fenomenler mi söyleyecek?

Her meselenin doğrusunun ne olduğuna sosyal medya çoğunlukları mı karar verecek?

Herkes her meselede kafasına göre kanaat oluşturacaksa, gerçek bilgi hurafeden mi sayılacak?

Kalabalıklara medyatik ok işaretleri her gün onlarca defa nereye gideceklerini işaret mi edecek?

Kişiler inançlarını oyun hamuru gibi istedikleri gibi yoğurup kendilerine yeniden portatif tanrılar mı üretecek?

Bir meselenin gerçekten önemli olduğunu, pek az kimsenin ona ilgi göstermesinden mi bileceğiz?

Giderek yaygınlaşan zihinsel betonlaşma bütün fikirleri katı ve köşeli hale mi getirecek?

Duygusal standartlaşma neticesinde öznel yönelimler ortadan kalktığı için ilişkiler algoritmik seçimlerle ya da kamusal rotasyonla mı belirlenip tanzim edilecek?

Altı ayı deviren her beraberlik, uzun ilişki sayılıp altın yaldızlı şiltle mi taltif edilecek?

Bir şekilde sosyal medyada ne olup bittiğine göz atma imkanı bulamayanlar, o günü topuna girecek tek bir mevzu bulamadan mı bitirecek?

Herkes bütün önemsediği şeyleri harici belleklerde depoladığından, hayatın aslî belleği boş mu kalacak?

Zevk sahibi sayılmak için herkesin gözünü konfeksiyonlara ve koleksiyonlara çevirmesi mi gerekecek?

Tabiatın nefes kesici güzellikleri, ikinci el pastoral tasarımlarla örtülüp görünmez hale mi getirilecek?

Zeka tek temel değer olarak kabul gördüğünden, kimsenin çözemediği cinayetleri işleyen seri katiller dahi olarak mı kabul edilecek?

Yirmili yaşlarının ortalarına gelmiş ama sınavlara hazırlanmaktan yaşamaya vakit bulamamış gençlerin hayata intibakı için de uzun uzun hazırlanacakları yeni bir sınava mı ihtiyaç olacak?

İnsanlar aynı dünyanın içinde birbirine temas noktası bulamayan hayatlar yaşayarak mı ölüp gidecek?

Bir gün kendimize gelebilmemiz için, insan olmanın yeniden moda olması mı beklenecek?

#sosyal medya
#fenomen
#reyting
2 yıl önce
Yani bunlar da mı olacak?
Ne olacak bu anne babaların hali?
Seçim sonrası ekonomide manzara nasıl?
Amerikan siyasetinin İsrail ‘trajedisi’
Jeopolitik sürpriz: ABD, Rusya ve İsrail nasıl anlaştı?
Nazlı seçmen günlerinde siyaset