|
Antonio Banderas meselesi

Mehmet Ali Kılıçbay''ın Habertürk''te yayınlanan "Övünerek Tarih Yazılmaz" başlıklı yazısından bir kesit:

"Yeni Şafak yazarı Hakan Albayrak… Libya-Türkiye Dostluk Cemiyeti başkanı Adil Mişergi''nin ''Osmanlılar Libya''yı İspanyolların ve Malta Şövalyelerinin işgâlinden vakitlice kurtarmış olmasalardı, benim adım Antonio veya Mario olabilirdi'' sözünü alıntılıyor ve ekliyor: ''Doğru söylüyor. Endülüs''ün işgâli vakitlice sona erdirilebilseydi ünlü aktör Antonio Banderas''ın adı da Abdullah olabilirdi.'' / …Albayrak''ın itiraf ettiği üzere, Araplar Endülüs''te (İspanya) yeteri kadar kalabilselerdi, halkı Müslüman yapacaklardı. O zaman İspanyolların da Hıristiyan yapmalarına neden kızıyor?"

Hoppala!

"Antonio Banderas''ın adı Abdullah olabilirdi" ifadesinden hareketle "Araplar halkı Müslüman yapacaklardı" diyebilmek için Endülüs''ün tarihinden fena halde bihaber olmak gerekir.

Endülüs İslam Medeniyeti''nin en başından en sonuna kadar, yaklaşık 800 yıl boyunca, Müslümanlar, Hıristiyan ve Yahudilerle yan yana yaşamışlardır. Hiç şüphesiz İslami tebliğ faaliyetlerinde bulunulmuş, fakat gayrimüslimler silah zoruyla Müslüman yapılmaya çalışılmamıştır. Gayrimüslim toplulukların varlığı yadırganmamış, kurumsal varlıklarına da dokunulmamıştır. Hıristiyan ve Yahudi tarihçiler bunu teyit ve takdir ederken Mehmet Ali Kılıçbay''a ne oluyor, anlamak mümkün değil..

"İspanyolların da Hıristiyan yapmalarına neden kızıyıor"muşum! Müslümanların Endülüs''teki Hıristiyanlarla kurduğu medeni ilişki ile Endülüs''ü işgal eden Hıristiyanların Müslümanlara reva gördüğü vahşet nasıl aynı kefeye konulabilir?

Antonio Banderas''a dönecek olursak… Benim demek istediğim tabii ki şuydu: Hıristiyan ordularının Endülüs''ü işgal etmeleri (kendi tabirleriyle reconquista / yeniden fetih) engellenebilseydi, Müslümanlık Ferdinand ve İsabella''ların fermanlarıyla yasaklanmasaydı, Endülüs Müslümanlarına Hıristiyanlık silah zoruyla dayatılmasaydı, Antonio Banderas''ın adı Abdullah olabilirdi; zira Antonio Banderas''ın ataları muhtemelen Müslüman''dı.

Kılıçbay gibi okurlarım için meramımı bundan böyle daha teferruatlı anlatacağım inşallah.

* * *

NOT
: Kılıçbay, mezkûr yazsında, Arapların Libya ve diğer Kuızey Afrika topraklarında yaşayan Berberileri zorla Müslümanlaştırdıklarını iddia ediyor. Yalan yok, bu konuda malumat sahibi değilim. İddiası doğruysa, Berberileri Müslüman olmaya zorlayan Araplar "La ikrahe fiddîn" (Dinde zorlama yoktur) hükmünü çiğneyerek günaha girmişlerdir. Ama Osmanlı ve Endülüs devletlerinin Libya''da miladi 7. ve 8. asırlarda yaşanan (?) bu hadiseyle hiç alâkaları yok.. Kılıçbay''ın kurduğu alâkanın da anlamı yok.
14 yıl önce
Antonio Banderas meselesi
Rami Kütüphanesi’nde…
Ölümü Öldüremedik
Teşkilatları düzenleyen kararnameler kamu personelini nasıl etkileyecek?
Firavunlaşan sermaye
Sahipsiz başlayıp sahipsiz bitirmek