|
Din dersinde Almanya örneği

Merdan Güneş, Pakistan''da üniversiteyi bitirdi, master çalışmasını tamamladı, Türkiye''de M.Ü. Soyal Bilimler Enstitüsü''nde doktora imtihanını kazandı, doktora çalışmasını yaparken YÖK, hukuka aykırı bir kararla İslam ülkelerinden alınmış lisans diplomalarının denkliğini iptal etti, hadi bunu yaptı, ama bununla kalmadı, Türkiye''de denkliğin kabul edildiği dönemde imtihan kazanarak doktora yapmakta olanların da bu haklarını ellerinden aldığı için Merdan da da açıkta kaldı. Zalimler bir kapı kapatırsa Allah bin kapı açabilir. Merdan için de böyle oldu, şimdi Almanya''da doktorasını tamamlamak üzere. Bir yandan da İslâmi hizmet yapıyor. Kendisine -din dersinin normal program içinde yer aldığını bildiğim Almanya''da- İslam din dersleri uygulamasını sordum. Bana yazdığı bilgiyi iki yazıda sizlerle paylaşacağım.

"Rheinland-Pfalz eyaleti, Ludwigshafen şehrine bağli Pfingstweide beldesinde bir ilkokulda 2003''de başlayan islam din dersi projesi devam ediyor. Proje Kültür Eğitim Bakanlığı''nın resmi projesi olarak bakanlar kurulu tarafından 2004 yılında onaylanarak hayata geçirildi. Projenin başlaması bu beldedeki Müslüman Kadınlar Derneği''nin İslam-Hristiyan diyalog çalışma grubuyla birlikte başlattıkları ufak bir adım neticesinde bugünkü halini almıştır. Kısaca Müslüman aileler çocuklarının kendi dinlerini ve kimliklerini öğrenme imkanından mahrum olduklarını bu diyalog çalışmalarında gündeme getirmişler ve Gerold Bläse adındaki çok faal emekli bir mühendisin de yardımlarıyla orada bulunan ilkokul yönetimi ile ilişkiye geçilmiş. Başlangıçta sadece okulun yer imkanlarından faydalanmak düşünülürken, okul müdürünün de teklife sıcak bakması ve eğer Almanca ders verebilecek birini bakanlık da onayladığı takdirde, okulda böyle bir dersin verilebileceğini ifade etmiştir. Bunun üzerine bakanlıkla ilişkiye geçilerek, ders şahsıma teklif edildi. Teklifi kabul etmem üzerine bakanlıkta bir tanışma görüşmesi neticesinde bu işin olabileceği bakan müsteşarı Bayan Anne Kleinschnieder tarafından bildirildi. Ben de, ülkemle karşı karşıya gelmemek, Türkçe dil eğitimi aleyhine olmamak ve içerik olarak din dersine müdahale edilmemek şartlarıyla bu projede birlikte çalışmayı kabul ettim.

"Projenin hayata geçirilebilmesi için öncelikle bir ders planının geliştirilmesi gerekti. Şahsıma tevdi edilen İslam din dersi ile alakalı bir taslak sundum. Bugüne kadar yapılmış diğer plan ve taslaklardan da faydalanarak bir yıl içerisinde bu çalışma tamamlandı. Benim, okul müdürünün, adı geçen müsteşarın ve diğer bir eğitim bilimcinin içerisinde olduğu 4 kişilik bir komisyonda taslak son halini aldı. Bakanlar kurulunun onayı ile 2004-2005 yılında dört yıllık İslam din dersi pilot proje olarak başlatıldı. Bu arada benim 2003-2004 yılında projenin uygulanacağı ilk okulda staj yapmam öngörüldü. Ayrıca iki yıl süren başka bir eğitim sürecinden geçmem gerekti. Bu sadece benimle değil, her öğretmen adayıyla alakalı bir eğitim programı.

Hukuki duruma gelince:

Din dersleri anayasayla korunmuş bir haktır.

Her dini cemaat kendi dini eğitimini organize etme hakkına sahiptir.

Ama bu hakkı bir dini cemaatin kullanabilmesi için, o cemaatin resmen devlet tarafından dini cemaat olarak tanınması şarttır.

Eğitim meselesi federal hükümetin değil, eyaletlerin yetki ve sorumluluğundadır.

Dolayısıyla İslam din dersi anayasal bir hak olmakla birlikte, resmen tanınmış bütün Müslümanları temsil eden dini bir kuruluş olmadığı gerekçesiyle halen tam hayata geçirilememiştir. En büyük engel olarak bu durum öne sürülmektedir. DİTİB (Diyanete Bağlı Türk-İslam Birliği) en büyük sivil örgüt olmakla birlikte bu şartları haiz olmadığı gerekçesiyle bu yetki henüz verilmemiştir. DİTİB diğer büyük İslamî cemaatleri de kuşatacak çatı bir üst organizasyonla bu problemi aşma gayreti içerisinde çok ciddi bir adım atmıştır. (Devam edecek)

17 yıl önce
Din dersinde Almanya örneği
Ekonomik kalkınmada nitelikli işgücünün rolü
Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin kamu personeline yansıması (2)
Türkiye’yi devşirme kurtarıcılardan kurtarma mücadelesi…(3)
Devletsizlik ve ulussuzluk
Yasa ve toplumsal meşruiyet: 28 Şubat