|
Yazarlar
-Bu bir Avrupa savaşı ve çok uzun sürecek. -Batı, Türk-Rus savaşı istiyor!
1- Tarih döndü.
Bütün ülkeler
yüz yıl önceki mevzilerine
yerleşti, yüz yıl önceki
sınırlarına
ulaşmaya çalışıyor.
İmparatorluklar nesli geri dönüyor.
Güçlü mirası olan, büyük
iddiaları olan ülkeler yükseliyor.
Dünyanın
güç haritası
sarsıcı biçimde değişiyor.
Ülkelerin 21. yüzyılını
ancak ve ancak bu eğilim, dalga üzerinden yeniden tanımlayabiliriz.
2- 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzen yıkıldı.
Dünyanın merkez güçleri yeniden şekilleniyor.
Batı, yüzyıllar sonra ilk kez, kendi coğrafyası dışından çok büyük tehditlerle yüzleşiyor.
Batı’nın bir daha tek başına küresel düzen inşa etme imkanı kalmadı. Bu durum b
üyük kırılmalara, eksen değişimlerine
yol açacak, çok ciddi
bölgesel çatışma alanları
oluşturacak.
İŞGALİN MAZERETİ YOK. RUSYA İÇİN TEHDİT YOK. AMA DİKKAT: DÜNYA ARTIK O DÜNYA DEĞİL…
3- Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması
tamamen bu değişimle alakalı. Rusya,
egemen bir ülkeyi açıkça işgale
başladı. Normalde bunun hiçbir şekilde
mazereti, haklı gerekçesi
olamaz. Ama bu,
yeni küresel
şartların habercisi.
Çılgınlıklar çağı
nın kapıları açıldı.
Bugün Rusya’ya karşı birleşenlerin yarın aynı şeyleri yapacağını
açıkça söyleyebiliriz. Çünkü dünya
eski kalıplarla
okunamayacak. Hiçbir ülke, eski kalıplarla kendini sınırlamayacak.
4-
Normalde durum şudur
: Ukrayna topraklarından Rusya’yı doğrudan hedef alan bir tehdit yoktu.
Dolayısıyla
işgalin siyasi, hukuki gerekçesi
de yok. Ukrayna, egemen bir devlet olarak isterse
NATO’ya ya da her hangi bir ittifaka girer.
Bunun başka bir ülke için tehdit algılanması işgale gerekçe oluşturamaz. Eğer Ukrayna içinden,
terör grupları
ya da başka unsurlar
Rusya’ya doğrudan saldırıya
girişmiş olsalardı o zaman konu tartışmalı olurdu.
SAVAŞ UKRAYNA’DA AMA ÇATIŞMA ABD-AVRUPA İLE RUSYA ARASINDA
1- ABD ve İngiltere,
savaş öncesi Rusya’yı, bu
işgal girişimine adeta provoke etti.
Bu konuda çok sayıda
gerekçe ve ihtimal
sayılabilir. Ama iki ülkenin de
Rusya ile bir hesaplaşma içine girdiği,
bunu
Ukrayna üzerinden denediği
aşikar. Daha önce
Kazakistan’da denedikleri iç savaş girişimi
nin de aynı niyetle çıkarıldığı ortada.
2-
Burada
tehditler ve cevapları Rusya-Ukrayna arasında değil, Rusya ile ABD ve İngiltere, Avrupa arasındadır.
Ukrayna sadece bu hesaplaşmanın
ilk çatışma sahası
dır. Kesinlikle yenileri de gelecektir.
AVRUPA SAVAŞI ŞİMDİ BAŞLADI.RUS SALDIRGANLIĞI KORKUDAN!
3-
Savaş Ukrayna’da olsa da çatışma, Rusya ile Avrupa, ABD arasındadır.
Dolayısıyla, Batı’nın Rusya’ya
ağır
yaptırımlarını
, baskılarını, onu dünyadan
tecrit
etmesini, ekonomik olarak felç etmesini, Ukrayna içinde
örtülü operasyonlara başlamasını,
açıktan silah sağlamasını, hava sahasını Rusya’ya kapatmasını
Doğu-Batı, Avrupa-Rusya savaşının ilk aşaması
olarak göreceğiz.
4- Rusya’nın saldırganlığı korkudandır.
Putin, Sovyetler’den sonra ülkesinin
ikinci kez parçalanacağını, Batı’nın böyle bir planı
olduğunu biliyor. Bu yüzden de
savunma yerine tehdit ve saldırılarla
bu ihtimali önlemeye çalışıyor. Son yıllarda
Rusya yayılmacılığı olarak gördüğümüz her şey, Rusya’nın korkunç sonu geciktirmeye, önlemeye dönük çabasıdır.
BU SAVAŞ ÇOK UZUN SÜRECEK.HANGİ ÜLKELERE YAYILACAK?
5- Bu savaş uzun sürecek.
Rusya işgali
hızlıca
tamamlayamazsa büyük bir
kâbusla
yüzleşecek. Ekonomik baskıların ötesinde durum, Rusya’yı
istikrarsızlaştırıcı
bir hal alacak. Putin
“ikinci çözülme”
yi önlemek için çabalarken
kendi kararları
“ikinci çözülme”
yi hızlandıracak.
6-
Savaşın uzaması çatışma alanlarını Ukrayna dışına taşıyacak.
Litvanya, Letonya, Romanya, Bulgaristan
üzerinden,
Baltıklar’dan Ege’ye bir Doğu-Batı
cephesi şekillenecek.
NATO “DİRENİŞ HALKALARI” DOĞU AVRUPA’YA YAYILACAK
7-
Yıllardır
Ortadoğu’da yaşadığımız merkez güçler çatışması
nı, jeopolitik güç paylaşım hesaplaşmasını şimdi
Karadeniz
ve kuzeyinde yaşıyoruz. Yıllarca
ABD ve Avrupa’nın uzağında tutulan çatışmalar ilk kez Avrupa kapılarına dayandı.
8- İkinci Dünya Savaşı’
ndan sonra Avrupa savaşı başlamıştır. Ukrayna savaşı Avrupa savaşıdır.
Doğu Avrupa’da kurdukları kalkan
ne kadar dayanacak, Batı Avrupa’yı ne kadar koruyacak, bilemiyoruz. Ama daha bugünden Avrupa doğrudan Rusya ile savaşa başladı diyebiliriz.
9-
Ukrayna’da kurdukları
direniş halkaları Avrupa-Rusya savaşı olarak anılacak.
Bu halkalar
Kuzey-Güney
cephe hattında
bütün ülkelerde kurulacak.
Avrupa’nın savaşı, uzun süredir gerileyen
Batı’yı daha da etkisizleştirebilir.
Her ne kadar bugün Rusya’ya karşı birleşmiş görünseler de, bunu uzun süre sürdüremeyecekler. Yakında Avrupa içinde Rusya’ya karşı kurulan ittifak parçalanır.
ABD-İNGİLTERE TÜRKİYE’Yİ SAVAŞA SOKMAYA ÇALIŞIYOR
10- Türkiye için bu savaş, Ukrayna değil, Karadeniz savaşıdır.
Yıllardır Güney’de verdiğimiz mücadeleden sonra şimdi Kuzey’de yeni bir tehditle,
Batı-Rus savaşının yol açacağı istikrarsızlık
la mücadele edeceğiz.
11- ABD ve İngiltere, Türkiye’yi hızla bu savaşın içine çekmeye çalışıyor.
Bunu Ukrayna’nın kullandığı siyasi dil açık ediyor. Batı,
Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri ile Rusya’yı dize getiremezse ikinci koz olarak Türkiye’yi sahaya sürmeyi planlıyor.
Suriye üzerinde denedikleri Türkiye-Rusya savaşını bu sefer Karadeniz üzerinden servis ediyorlar.
TÜRKİYE-RUSYA SAVAŞINA ASLA İZİN VERİLMEMELİ…
12- Türkiye; Avrupa’yı savunmak için Ukrayna, Polonya gibi ülkelerin durumuna düşmemeli.
O kategoriye sokulmasına asla müsaade etmemeli.
Türkiye Batı’nın tetikçisi değildi
r.
Batı ittifakı ile hareket edebilir ama kendi özgül ağırlığına göre pozisyon alır.
13-
Ne olursa olsun
Türkiye-Rusya savaşı çıkmamalı.
ABD ve İngiltere’nin cephe ülkesi olmamalıyız.
Batı’nın Karadeniz’e çökmesi Türkiye’yi buna zorlayacaktır.
Ama
bırakalım Avrupa kendini savunsun.
Kendini cepheye sürsün.
Başka ulusları ateşe sürerek refah içinde yaşama
dönemi kapandı. Avrupa savunmasının bedelini milletimiz ödememeli.
BATI RUSYA’YI DİZE GETİRİRSE TÜRKİYE’YE AYNISINI YAPACAK..
14- Türkiye NATO ülkesi olsa bile Batı için bir gelecek tehdidi olarak tanımlanıyor.
Batı’nın, müttefiki olmasına rağmen Türkiye’yi tehdit algıladığını artık biliyoruz.
Suriye’de bunu açıkça gördük
. Ege ve Akdeniz’de gördük. Karabağ’da gördük.
PKK, FETÖ
meselesinde gördük. Bu tehditlerin tamamının
ABD
,
Avrupa kaynaklı
olduğunu gördük.
15-
Türkiye’nin güçlenmesi, etkisini artırması
Batı’yı korkutuyor.
Bu yüzden Türkiye’yi durdurma planını her alanda uyguluyorlar.
İçeride kurdukları siyasi cephe, i
şte bu yüzden bir iç işgal cephesi olarak dizayn edildi.
16- Batı Rusya’yı dize getirirse ikinci adım olarak doğrudan Türkiye’ye yönelecek.
Türkiye’yi küçültme yoluna gidecek. Yeniden
vesayet
altına alacak. İçeride
siyaseti dizayn etmekle kalmayacak, Türkiye’yi yeniden formatlayacak.
Bizim için
büyük tehdit
burada beklemektedir.
İMPARATORLUKLAR AKLI, TÜRKİYE AKLI BU KRİZİN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR.
17-
Putin’in
“nükleer güçlerin savaşa hazır olması”
emri,
işin nereye varabileceğin
in göstergesi. Bu sadece
blöf
değil. Rusya, kendisine yönelen tehdidin imha edici bir noktaya varacağını hesaplıyor. Türkiye de hesabını buna göre yapmalı.
18-
Türkiye-Rusya savaşı iki ülkeyi de küresel denklemden çıkaracaktır. İki ülkeyi de parçalayacaktır. Böylece Batı, iki tehditten aynı anda kurtulmuş olacaktır.
19-
Sadece bunu yapmayalım,
önleyelim
yeter
. Türkiye’nin bu güç çatışmalarını kendi ihtiyaçlarına göre kullanması gerekiyor. Güney’de, Batı’da, Kuzey’de ne gerekiyorsa yapmalıdır.
Türkiye aklı, imparatorluklar
aklı burada da büyük bir basiret örneği sergileyecektir.

Bekleyelim…

#Türkiye
#Rusya
#Ukrayna
2 yıl önce
default-profile-img
-Bu bir Avrupa savaşı ve çok uzun sürecek. -Batı, Türk-Rus savaşı istiyor!
ABD’nin rüşvetçi ve casus senatörü Türk düşmanı Bob Menendez’i hangi güç odakları oyun dışına itti?
Kalbimiz kapalıysa...
Hz. Peygamber’in dört benzersiz konumu
Üniversite ile ilgili idealler, söylentiler ve gerçekler
Karabağ “ilerici Avrupa ile gerici Asya arasında” mı?