|
Türkiye için bir “Sisi Koalisyonu” planı var
En uç, en keskin siyasi, ideolojik çevreleri AK Parti karşısında tek cepheye dönüştüren bir irade
var. Kimlikleri aşındıran, belirsizleştiren bu irade,
Türkiye'nin yerlileşmesine, bağımsızlaşmasına, özgürleşmesine, büyüyüp kudretini artırmasına karşı müthiş bir proje
uyguladı. Seçim öncesi kampanyayı dikkatle izlerseniz, bu ittifakın nasıl bir
operasyon ürünü
olduğunu pekala göreceksiniz.

7 Haziran seçimleri için cephede yer alan
partilerin hiç biri iktidar olma amacı gütmüyordu.
Onlara verilen tek rol AK Parti iktidarını devirmekti. Bir sonraki adıma dair hiç birinin fikri, kanaati,
yol haritası
yoktu. Hala da yok.

HDP milliyetçilik sarhoşluğu
ile atıp tutarken,
CHP
kendi yerine başkalarının
ikame
edilmeye çalışıldığı gerçeğini kavramaya çalışırken,
MHP
birkaç puan artışın
zafer
olduğunu düşünüp
Erdoğan düşmanlığından ülkenin nasıl felakete sürüklendiğini
anlamaktan uzak görüntü verirken
iktidar kurucuları
onlar üzerinden yüz yıl sonrasının en büyük projesini uyguladı.

Amaçları Türkiye'yi durdurmaktı

Çünkü AK Parti iktidarını devirmek
Türkiye'yi durdurmak
tı.
Son istiklal savaşını sabote etmek
ti. Vesayet dönemini yeniden başlatmak, bağımlı,
diz çökmüş, iradesiz,
oradan oraya savrulan,
dayatma ve tayin edilen rollerle zayıf bir siyasi iktidar
dönemini başlatmaktı.

Seçim öncesi uygulanan
mühendislik
buydu. Seçim sonrası aynı proje devam edecek.
Eskinin iktidar
belirleyicileri,
artık güçleri azaldı zannettiğimiz
sermaye
çevreleri ve onların
uluslararası ortakları
, yeniden ortaya çıktı. On üç yıldır farklı senaryolarla deneyip başaramadıklarını 7 Haziran'da başardı. Bu sefer
Kürt milliyetçiliği
üzerinden, bayrak ve Atatürkçülük sentezi ile yeni bir
Baasçılık inşa ederek
başardı.

MHP'yi deney tahtası yapacaklar

Seçim öncesi Kürt milliyetçiliğini kullanıp HDP'yi öne çıkaran bu irade,
seçim sonrasının projesi için de MHP'yi kullanacak.
İki milliyetçilik üzerinden bir Türkiye tasarımı uygulayacak. HDP'yi barajı aştırarak 7 Haziran seçimlerini etkileyen güçlerin projelerinde koalisyon için
MHP kimliği üzerinde oynamak
var. Bu da düşünüldü.

Aydın Doğan ve ekibinin intihar edercesine kumar oynamasının sebebi
bu. Görüntüde o olsa da, eski Türkiye'nin
“geleneksel",
hiçbir şekilde yerli olmayan,
otoriter iktidar merkezleri,
koalisyonu da inşa etmek için
MHP'yi bir deney tahtasına çevirecek.
Türk milliyetçiliği üzerinden Türkiye'nin
yüz yıllık millileşme öyküsü
ne çok ağır darbe vuracak.

Devlet Bahçeli buna direnebilir mi?
Umarım direnebilir. Ona düşen ülkenin
millileşmesine, yerlileşmesine destek
vermektir. Bunu başaramazsa
Türk milliyetçiliği intihar etmiş olacak, belki de bu şekilde tasfiye edilecek.
Bahçeli'nin öfke yerine ülkenin ortak iyiliği yönünde tercih yapması, Türkiye'nin büyük bir
uçuruma
yuvarlanmasını engelleyebilir.

O sözü Demirtaş'a kim söyletti?

Daha koalisyon
kartları
açılmadı. Görünüşte
AK Parti için MHP ile koalisyon daha öncelikli
gibi. Bazı çevreler AK Parti ile CHP arasında bir koalisyonu tetikliyor ve bu hiçbir şekilde iyi niyetli bir
“servis"
değil. Daha çok AK Parti'yi
tüketme, küçültme, parçalama ve tasfiye etme
planlarının ikinci aşaması gibi görünüyor. AK Parti HDP koalisyonu ise ihtimal dahilinde görünmüyor.
Selahattin Demirtaş
'ın saldırgan tavırları bir yana bu seçenek
AK Parti'yi yok edecek
tir.

Seçim öncesi Demirtaş'ın
“Seni Başkan yaptırmayacağız"
sözünün hiçbir şekilde
kendi sözü olmadığını
, kendine verilen bir
talimat
olduğunu, projenin çok büyük olduğunu,
parti projesi değil Türkiye projesi
olduğunu yazmıştım. Bu proje için
partiler de imha edilir liderler de..
Nitekim öyle de olacak gibi. Seçim öncesi cepheyi inşa edenlerin, koalisyon formülleri düşünüldüğünde bazı partilerin,
bazı siyasi liderlerin imhası pahasına planlar
yaptıklarını görüyorum.

Yanıldığımı sanmıyorum ve gelişmeler de bu doğrultuda ilerliyor. Bahçeli'ye de Demirtaş'a yapılanların benzeri
dayatmalar,
yönlendirmeler yapılmış olabilir. Bunun ne kadar yapıldığını koalisyon formüllerinin açıkça tartışmaya açıldığı günlerde izleyeceğiz.

Darbe bu koalisyon üzerinden yapılacak

Kişisel kanaatim, seçim
öncesi cepheyi kuranların, seçim sonrasına ilişkin koalisyon projesi; HDP'nin
dışarıdan destek vereceği
CHP-MHP koalisyonu şeklinde.
Yani AK Parti dışında bütün partileri biraraya getirecekler. Kimliklerin aşınmasından kastettiğim buydu.
Partileri ve liderleri imha pahasına biçimlendirilen proje Türk ve Kürt milliyetçiliği tek çatı altında toplanarak servis edilecek.
Olmaz demeyin, bunu zorlayacaklar belki de başaracaklar. Seçim öncesi HDP üzerinden nasıl kamuoyu yönetildiyse bu proje için de kamuoyunu yönlendirmeye çalışacaklar.

Ben buna
“Sisi Koalisyonu"
diyeceğim.
Gezi'de sokak terörüyle başaramadıklarını, 17 Aralık'ta paralel darbeyle başaramadıklarını belki de 7 Haziran sonrası sandık üzerinden başaracaklar.
Kısmen de o amaca yaklaştılar.

Unutmayın,
AK Parti iktidarını devirmek, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak, Yüz yıl sonraki ilk meydan okuyuşu engellemek,
ülkemizi yeniden yönetilebilir alana çekmek için yürütülen çalışma sadece içerideki siyasi partilerin politik bakışıyla alakalı ya da eskinin iktidar kurucularıyla sınırlı bir proje değil. Çokuluslu bir müdahale sürecidir bu. Büyük Türkiye projesine karşı en büyük yıkım projelerinden biridir. Öyleyse böyle bir iradenin koalisyon için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Harcamayacağı hiçbir siyasi kimlik yoktur.

HDP infazlara başladı

Mısır'da demokrasiyi sona erdiren irade ile Türkiye'de bu projeleri yürüten irade aynıdır.
Almanya'nın Mısır'la yaptığı
sekiz milyar Euro
'luk anlaşmayı,
Sisi Cuntası
'na akıtılan paraları ve uluslararası desteği düşünün.
Türkiye Mısır'dan çok daha büyük, küresel ölçekte bir projedir.
Kurulacak bu tür bir koalisyona belki
olağanüstü destek
verecekler, onu ayakta tutmaya çalışacaklar. Bu şekilde
Türkiye'yi Mısır'laştıracaklar.

Bütün bunları düşünüyorlar, planlıyorlar, emin olun. Türkiye'de demokratik seçimler üzerinden bir
müdahaleyi
yönetiyorlar. Başarırlarsa ülke çok büyük
sarsıntılar
yaşayacak. Sadece siyasi kaos, ekonomik sıkıntılar değil,
toplumsal çatışma alanları alabildiğine genişleyecek. Daha dün HDP infazlara başladı Diyarbakır'da. Aşırı öz güven HDP'yi intikam saldırılarına yöneltiyor.
Bunun nerelere uzanacağını kestirmek güç. Belki de bir yıl bile devam edemeyecek bu tür bir koalisyon üzerinden
yeniden iç çatışmalar
servis edilecek. Belki de çevremizi saran
kaosu
Türkiye'ye ihraç etmek için planlanıyor bütün bunlar.

Başınız öne eğilmesin ve asla sendelemeyin..

Yüzde
kırk bir oy
alan bir parti bu ülkenin
omurgasıdır.
Her ne kadar tek başına hükümet kuramasa da bu ülkenin
ruhudur, bel kemiğidir.
Bu yüzde kırk bir
asla pes etmeyecektir.
Büyük Türkiye davasına sahip çıkacak, dik yürümeye devam edecek, boynunu asla bükmeyecektir.

Henüz Ak Parti'nin ve
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın kartlarını görmedik. Ama ne olursa olsun, AK Parti iktidar dışı da kalsa, en geç bir yıl içinde ezici bir çoğunlukla gelecektir. Biz şimdilik, Türkiye için servis edilen kaos senaryosunu boşa çıkarmaya bakalım.

Çok büyük bir mücadele başlıyor.
Ayaklarınız yere sağlam bassın
ve asla sendelemeyin.
Son istiklal
savaşı
nda bu bir yenilgi değildir. Mücadele çok daha
sertleşecektir.
Yüz yıllık hesaplaşma devam etmektedir.
Türkiye'yi parçalamaya dönük projelere karşı en büyük engel Ak Parti'ydi.
Bu engeli aşmak için çalıştılar ve belli oranda başardılar. Şimdi Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır.
#AK Parti
#HDP
#Sisi
9 yıl önce
default-profile-img
Türkiye için bir “Sisi Koalisyonu” planı var
Genetiğiyle oynanmış yaratıklar
Akbank’ın önünde armut ağacı
Vursun abi!
Ekmek arası mutluluk
Parlak birer yıldız