|
Yazarlar

Büyüme olumlu ama dış pazarlar sinyal veriyor, ihracat zorlaşıyor

04:00 . 1/12/2022 Perşembe

Levent Yılmaz

Doç. Dr. M. Levent YILMAZ Selçuk Üniversitesi İşletme bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Ardından TÜBİTAK bursu ile stratejik yönetim alanında yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2013 yılında Küresel finansal kriz üzerine yazdığı tez ile doktor unvanını aldı. Meslek hayatına Konya Ticaret Odası’nda başlayan Yılmaz, sırasıyla Selçuk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemde kısa süreli olarak YÖK’te danışmanlık görevinde bulundu. Bu süre zarfında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı akademik makalesi basıldı. Pek çok gazete ve dergide analizleri yayınlandı. Doktora sonrası dönemde “Ekonomi Güvenliği” alanında akademik çalışmalar yapmaya başladı. Yılmaz’ın bir düşünce kuruluşundan yayınlanan “Güvenlik Kavramında Yeni Bir Boyut;. Ekonomi Güvenliği. “TÜRKİYE NE KADAR GÜVENDE?” başlıklı eseri alanındaki ilk çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Bu kapsamda Modern İpekyolu’nun önemi ve terörün ekonomik boyutuna ilişkin çalışmalar yaptı. 2017 yılında Oxford Üniversitesi’nde davetli konuşmacı olarak “Ekonomi Güvenliği” üzerine konferans verdi. İngiltere’de yayınlanan The Conservative isimli dergide yazıları yayınlandı. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi olarak görev yaptı ve “Ekonomi Güvenliği” ile “Ekonomik İstihbarat” alanlarında lisansüstü dersler verdi. Yılmaz halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.

https://twitter.com/mleventyilmaz

Levent Yılmaz

Dün Türkiye’nin 2022 yılı 3. çeyreğine ait büyüme rakamını gördük. Veriler küresel ekonomideki ve ihracat pazarlarımızdaki olumsuz koşullara görece olarak “güçlü” olarak ifade edilebilecek bir orana işaret ediyor. Öte yandan aynı koşullar önümüzdeki dönemler için ise olumsuz sinyaller veriyor.

3. ÇEYREKTE %3,9 BÜYÜDÜK

TÜİK’in hesaplamalarına göre Türkiye ekonomisi 2022 yılının 3. çeyreğinde %3,9 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %0,1 azaldı. Büyüme verisi içerisinde benim en çok dikkatimi çeken konuların başında sanayideki büyüme oranının %0,3 olarak gerçekleşmiş olması geliyor. Zira sanayideki büyüme oranı bir önceki çeyrek verilerine göre belirgin bir şekilde azalmış durumda. Bu verinin daha önceki yazılarımda dikkat çektiğim öncü göstergelerden olan imalat PMI verisinde bir süreden bu yana devam eden düşüş ile uyumlu olduğunu belirtmeliyim.

BÜYÜMEDE İHRACATIN PAYI

2021 yılı ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisinin büyümesinde mal ve hizmet ihracatının büyümeye olumlu katkısı belirgin şekilde devam ediyor. Son olarak mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,4 artmıştı. 2022 yılı 3. çeyrek büyüme verilerine göre bu oran %12,6 oldu. Bu orandaki düşüş dikkat çekerken dikkatle takip edilmesi gereken verilerden bir diğeri olarak mal ve hizmet ithalatındaki çeyreklik artışa baktığımızda %5,8’den %12,2 ‘ye çıktığını görüyoruz.

HEDEF ÜLKELERİN PMI SİNYALLERİ

Türkiye, ihracat pazarlarını ve özellikle AB pazarındaki gelişmeleri yakından takip etmek durumunda. Zira Türkiye’nin toplam dış ticaretinin yarıya yakını AB pazarı ile. Dahası son dönemde tedarik zincirlerindeki kopmalara bağlı yeni gelişmeler AB pazarını Türkiye için ve Türkiye’yi de AB için daha da önemli hale getirdi. Ancak hem büyük merkez bankalarının faiz artışları hem de enerji krizine bağlı gelişmeler söz konusu pazardaki resesyon endişelerini artırıyor.

Söz konusu endişeler ihracat pazarlarındaki beklentileri de olumsuz etkiliyor. İstanbul Sanayi Odası’nın hesapladığı “İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi” Ekim ayı verilerine göre ihracat iklimindeki bozulma eğilimi üçüncü aya ulaşmış durumda.

YENİDEN TİCARET SAVAŞLARI

Hafta başında ticaret savaşlarını bize yeniden hatırlatacak önemli bir haber dikkatimi çekti. Söz konusu habere göre Hindistan çelik ürünlerin ihracatındaki vergiyi kaldırdı. Türkiye’nin Hindistan’dan önemli miktarda yassı çelik ürünü satın aldığını biliyoruz. Bu bakımdan Hindistan’ın çelik ihracatında vergiyi kaldırmasının yurtiçindeki çelik üreticilerini olumsuz etkileme ihtimalini göz ardı edemeyiz. Bu durum hem iç pazarımızı hem de ihracattaki hedef pazarlarımızdaki avantajımızı zorlayan sonuçlar doğurabilir.

Elbette bu sadece bir örnek. Önümüzdeki dönemde benzeri konuları dünyanın pek çok yerinde görme ihtimalimizin arttığını hatırlatmakta fayda var.

#Türkiye
#Ekonomi
#Büyüme
#İhracat
2 ay önce
default-profile-img
Büyüme olumlu ama dış pazarlar sinyal veriyor, ihracat zorlaşıyor
Sokak köpeği kaosunu bir yılda bitirecek seferberlik
Peygamber aşığı bir alim: Ali Ulvi Kurucu
Vadedilmiş topraklar
Unutulmuş güzler ormanı
Sınırsız ve kimliksiz