Yazarlar Ustaların eserleri çağlar üstüdür

Ustaların eserleri çağlar üstüdür

Mahmud Erol Kılıç
Mahmud Erol Kılıç Gazete Yazarı

Modern zamanlarda İslam dünyasının tefekkür hayatının donuklaşmasının dıştan ve içten kaynaklı olmak üzere iki sebebi bulunmaktadır. Nedense bu asrın Müslümanlar'ı münhasıran dış sebepler üzerinde dururlar ve de bu durumu bir bahane olarak kullanmayı tercih ederler. Bizce bu durum sorunun teşhis ve tedavisinin önündeki en mühim engellerden birisidir. Halbuki çoğu durumda iç sebepler hepsinden daha mühimdir. Avrupa, Rönesans'ını antik filozoflarını yeniden yorumlayarak gerçekleştirdi. Ama İslam dünyasında ise tam tersine, geleneğin büyük ustalarının getirdiği açılımlar modern Müslümanlar tarafından önce “anlaşılmaz” sonra da sonra da “kabul edilemez” hale getirildi. 

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Mahmud Erol Kılıç : Ustaların eserleri çağlar üstüdür
Haber Merkezi 24 Aralık 2017, Pazar Yeni Şafak
Ustaların eserleri çağlar üstüdür yazısının sesli anlatımı ve tüm Mahmud Erol Kılıç yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!


Bu büyük oranda asrın Müslümanlar'ının siyasal sahada yaşadığı mağlubiyetlerden dolayı bütün entelektüel mesaisini politik alan üzerinde yoğunlaştırmasının getirdiği bir problemdir. Zamanla siyasal söylem herşeyi kuşattı. Hatta din bile siyasal jargonla ifade edilir oldu. Oysa gelenekte “ilm-i siyaset” Hikmet ve İrfan’ın bir alt dalıydı. Bir ontolojisi vardı. İyi bir siyaseti ancak iyi bir hikmet anlayışı ve bunun tezahürü olan iyi bir adalet anlayışı ile yapabilirdiniz. Ne demiş büyük filozof ve ilahiyatçı Augustinius; “Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?” Ancak doğru bir felsefesi olanlar düzgün medeniyetler ve siyasetler ürettiler.

İslam tefekkür dünyasını kendinden evvel ve kendinden sonra olmak üzere adeta iki döneme ayırmış ve fikirleriyle tarihte pekçok İslam medeniyetinin oluşmasında büyük rol oynamış olan büyük usta Muhyiddin İbn Arabi’nin fikirleri ve eserlerinin son asırda unutulmuş ve hatta baskılanmış olması manidardır. Onun fikirleri ile yetişmiş Davud-ı Kayserî, Molla Fenârî, Taşköprüzâde v. b. gibi din adamlarının şekillendirdiği Osmanlı İslam düşüncesinin aynı toprakların bugünkü din uzmanlarına ve görevlilerine “anlaşılmaz” ve “kabul edilemez” olması düşündürücüdür. Son zamanlarda bazı medya kanallarında özellikle tercih edilen mushafçılar da nedense ilk olarak bu büyük ustaya çatarak işe başlamaktadırlar. Size sansür uygulanırken bunları destekleyen çevreler var. Kur’an’ı ilahi, manevi, ruhi, batıni özünden koparıp salt maddi, gramatik ve mantık süreçlerine indirgeyerek profanlaştırma çabaları sadece üç-beş kişinin fantezisi olarak kalsa neyse. İşin içinde Anadolu’nun binlerce yıllık İslami geleneğine saldırı var.

Fakat bi-iznillah bu fetret dönemi geçecektir. Fanteziler yerini köklü mirasa bırakacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Artık İslam dünyasının önünde kaybettiği bu Geleneği keşfetmekten başka yol kalmamıştır. Bir geleneği olmayan bu bidat ehilleri tarihin çöplüğüne gömülüp gideceklerdir. Ama İbn Arabiler, Mevlanalar, Yunuslar daha binlerce yıl okunacaktır. Zira “Hak hep en üstündür başka bir şey onun üstüne çıkamaz.”

Geleneğin evrensel ustalarını keşfetme çalışmalarının başında büyük bilge İbn Arabi’nin kaleme aldığı eserleri tesbit etme ve neşretme faaliyetleri gelmektedir. Hazretin 300’e bâlig olan eserleri içerisinde ancak yüz kadarı günümüze ulaşabildi. İşte bu eserlerin içerisinden bir tanesi de “İlâhî Fetihlerde Medîne Doğuşları” diye tercüme edebileceğimiz el-Muşrıkâtü’l-Medeniyye fi’l-Fütûhâti’l-İlâhiyye isimli eseridir. Bu eserin günümüze ulaşabilen 7 nüshasından 6’sının Türkiye kütüphanelerinde yer alması İbn Arabi mirasının bu topraklarda ne kadar benimsenmiş olduğunun bir diğer delili olsa gerektir.

Bu eser İbn Arabi’nin kendi eserlerinin isimlerini verdiği el-Fihrist ve el-İcâze isimli listelerinde -ki 290 küsür eser- ismi geçmeyen bir risale ise de aynı yerde, “Te’lifâtımdan hatırlayabildiklerim bu kadar.” demesinden alınan cesaretle onun olarak değerlendirilebilir. Mamafih günümüze ulaşan nüshalardan en eskisinin müellifin vefatından yaklaşık 4 asır sonra yazılmış olması, bundan daha eski bir nüshanın elde bulunmaması ve metin tahlili yapıldığında hazretin uslûbuyla bazı farklılıklar müşahede edilmesi v. b. gibi hususlar bu eserin ona aidiyetinde bazı şüphelere de yol açtığını söylemeliyiz. 

Malum olduğu üzere İbn Arabi çok seyahat etmiş bir düşünürdür. İkâmet ettiği şehirlerin bazısında kendisine muayyen açılımlar olmuş ve bunları o şehirlerin adları ile kaydetmiştir. Mesela Mekke’de kendisine gelen manevi fetihleri kaydettiği muazzam eseri el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye 37 defter tutmuştur. Yanı sıra Musul’da gelen fetihleri et-Tenezzülâtü’l- Mevsîliyye adı altında kitaplaştırmıştır. Yine Mim, Vav ve Nun sembolizmi yaptığı bir kitabını Fez şehrinde kaleme aldığı için bu esere aynı zamanda el-Fethu’l-Fâsî de denilmektedir. İşte bu el-Fütûhâtü’l-Medeniyye eseri de -şayet kendisinin olduğu kesin ise- bu başlık altında kaleme aldığı dördüncü eser olmakta ve kendisine Medîne-i Münevvere şehrinde gelen açılımları ihtiva etmektedir.

Söz konusu kitabın üzerinde yoğunlaştığı ana konu, “Ramazan ayı ve Oruc’un sırları”dır. El-Fütûhât isimli devasa eserinin 71. bölümü de benzer konular üzerinde olduğundan beraber mütâlaa edilmesini tavsiye ederim.

İki genç ilim adamımız evvela söz konusu 7 nüshayı bir araya getirmek suretiyle asıl metnin tahkikini yaptılar. Sonra bu metni Türkçeye tercüme de ederek emek verdikleri bu çalışmayı mükemmelleştirdiler. Bu gayretleriyle irfan dünyamıza bir mühim eseri daha kazandırdıkları için muhterem Arş. Gör. Abdurrahman Acer ve Arş. Gör. İbrahim Ekici kardeşlerime hepimiz adına teşekkürü bir borç bilirim. Bu kıymetli eseri 2018’in 1. Ayında 01 sırt numarasıyla basarak yayın dünyasına giriş yapan 01Yayınları’na da muvaffakiyetler diliyorum. Son başlangıçta gizlidir, demişler. İlk eseri olarak bu kitabı yayınlayan bir yayınevinin müteakip çalışmaları da şüphesiz bizi meraklandıracaktır. Bin seneden beri bize İslam’ın yüceliğini öğreten o büyük öğretmenlerin manevi mirası önünde bir kere daha saygıyla dururuz (eğiliriz deseydim hapı yutmuştum?..)

 Okuyanlara aşk olsun, nur olsun, hikmet olsun.

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.