|
FP"nin içi

FP siyaseti ciddiye almalı, siyasetin ciddi bir iş olduğunun farkında olduğunu belli ederek hareket etmelidir.

Yaklaşık bir on gün kadar önce yazdığımız yazıda FP ile MHP arasında satrançtaki "rok" hamlesi türünden yer değiştirmeye dikkat çekerek, bunun siyasetin önünün açılmasının motoru olarak algılanan FP''nin siyasetin önünün açılmasının en büyük engeli haline gelmesine yol açacağını söylemiştik.

Gelinen noktada FP sadece kendi pozisyonunu bagajlara mahkûm etmeyip, bütün siyasal hayatın biraz daha "sıkışmasına" yol açacak bir hamle yapmak suretiyle siyasal hayatın freni olma konumuna kesinkes yerleşiverdi. Üstelik bunu göz göre yapması ve olağanüstü bir "basiretsizlik" eşliğinde sergilemesi de bütün kamuoyunu hayrete düşüren bir şekilde gerçekleşti.

Hizbullah operasyonları ile ekranlara yansıyan vahşet görüntülerini manivela gibi kullanarak otoriter süreçleri "haklılaştırmaya" soyunanların yeni siyasal düzenlemeler ve kendilerine çalışacak yeni güç ilişkileri tanzim etmek üzere, halkta oluşan tepkiyi sevk ve idare etmeye soyunduklarını bu köşede defalarca yazdık.

FP yönetimi bunu göremeyerek, tam bir panik havası içinde gereksiz bir savunma refleksiyle hareket etti. Siyasal karar mekanizmasının "kırılganlığı"nın bedelini bu olayda en ağır biçimde ödemesine yol açtı bu panik havası. Çünkü panik, herhangi bir maddi bağlantıdan değil, siyasal karar mekanizmasının kırılganlığından ötürü, olayları tam olarak algılayamamasından ve nerede ne tepki verilmesi gerektiğini kestirememesinden kaynaklanıyor.

Bu kırılganlık bu sefer ağır bir faturaya yol açtı ve neticede dünkü yazımızda işaret ettiğimiz tablo ortaya çıktı: "...Hizbullah operasyonları ile sergilenen vahşetin yarattığı ürpertiyi kullanarak yeni siyasi pozisyonlar elde etmeye çalışanlar, bunu elde ederek yeni güç ilişkileri tanzim etmek hususunda yolun yarısını geçtiler. Mayıs''a kadar aktif siyasi gelişmeleri kilitleyecek bir siyasi tablo uç vermeye başladı." Cumhurbaşkanlığı seçimi de dahil olmak üzere pek çok kritik noktada FP fiilen devre dışıdır artık. Çiller''in de düşük profilli de olsa şahinleşmesiyle siyasal sistem içinde "demokratik muhalefet" kalmamıştır. FP kendi basiretsizliğinin faturasını kendinden çok "siyaset"e ödetmiştir bu defa.

Kuşkusuz işi zor FP''nin. Diğer partilerden çok daha fazla engeli aşmak zorunda kalıyor her seferinde. Önündeki sorunlar siyasetin tüm sorunlarından kat kat fazla. Bir yandan muhalefet yapmaya çalışıyor, öte yandan muhalefetinin sonuçlarını ölçüp biçmekten bile yoksun bir karar mekanizması sergiliyor.

FP''nin siyasal sistem içindeki aşırı sıkıştırılmışlığının herkes farkında. Bu nedenle FP ile ilgili gelişmeler hep belli bir toleransla okunuyor. Fakat herkesin farkında olduğu dinamiklerin ve şartların farkında değilmiş gibi davranıyor FP. Üstelik bunu elinde muhalefet yapacak bir oy potansiyeline rağmen ve neredeyse demokratikleşme talebinin tek pozisyonunda dururken yapınca, FP''nin karar süreçlerinin dirençsizliğinin bedelini Türkiye''nin tüm gelişim kanalları ödüyor. Böyle olunca da, FP, siyasetin motoru olması gerekirken bagajı haline geliyor.

Öncelikli sorun bellidir ve defalarca ifade edilmiştir. Türkiye''deki karar süreçlerinin demokratikleşmesini isteyen ve karar mekanizmalarının demokrasi ve siyaset aleyhindeki kırılganlığının giderilmesini talep eden FP, öncelikle kendi iç karar süreçlerinin demokratikleşmesini temin etmeli ve kendi iç karar mekanizmasını direngen hale getirmelidir. Ya da daha basit söyleyelim; FP siyaseti ciddiye almalı, siyasetin ciddi bir iş olduğunun farkında olduğunu belli ederek hareket etmelidir.

En kritik konularda bile "tek görüşün" hakimiyetini aşamayan bir karar mekanizması ile hareket eden FP, "niyetlerin dünyası"nın tek başına hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini, niyetler kadar maddi şekil şartlarının da hayati olduğunu fark etmeden bu "siyasal metafizik" altında ezilir kalır. Buradan çıkmanın yolu bellidir; FP kendi karar mekanizmasını siyaset yapacak şekilde düzenlemelidir.

Aksi halde, ne siyaset üzerindeki bagajlar kalkar, ne de FP ciddiye alınan bir parti olur. Siyaset ciddi iştir. FP, sisteme dair taleplerini dillendirmeden hemen önce bu ciddiyeti bünyesinde taşıdığını göstermelidir. Düne kadar her türlü "yenileşme" talebini elinin tersiyle iterek ciddiye almayan FP yönetimi, bugün bu yenileşmeyi gerçekleştiremediği taktirde siyasal hayatına son veren bir dönemeci geçmiş olacaktır.

24 yıl önce
FP"nin içi
Geri kalış sebepleri için herkes farklı şeyler söylüyor ama hepsi doğru
“Sevgi anlaşmak değildir”
Küfre küfür, kâfire kâfir diyememek
Batı çalar, CHP oynar…
Rusya yaptırımları, ABD’nin Türkiye uyarısı ve çifte standardı