Yazarlar Türkiye Yazma Eserler Kurumu ne yapar?

Türkiye Yazma Eserler Kurumu ne yapar?

Ömer Lekesiz
Ömer Lekesiz Gazete Yazarı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK), 28.10.2010 tarihli bir kanunla kurulmuş, kütüphanecilik hizmetlerinin geliştirilmesine, iyileştirilmesine, zenginleştirilmesine ve kitapların korunmasına mahsus görevlerle yükümlü resmi bir kurumdur.

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Ömer Lekesiz : Türkiye Yazma Eserler Kurumu ne yapar?
Haber Merkezi 17 Mart 2019, Pazar Yeni Şafak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu ne yapar? yazısının sesli anlatımı ve tüm Ömer Lekesiz yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!


Bunun yanısıra, eserlerle ilgili çeviri, sadeleştirme ve tıpkıbasım çalışmalarını, içerik incelemelerini yürütmek, desteklemek ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak; yazma eserlerin, kaleme alındıkları alfabenin en kolay şekli ile basımını gerçekleştirmek; faaliyet alanına giren konularda basılı, görsel, işitsel yayınlar yapmak veya yaptırmak, yayınları ücretli veya ücretsiz kullanıma sunmak; eserlerin dia, mikrofilm, dijital ortamlar ile fotoğraf ve benzeri dijital olmayan ortamlarda arşivini oluşturmak ve kullanıma açmak; hat, tezhip, ebru, ciltçilik gibi Türk el sanatlarıyla ilgili sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, bu sanatların yaşatılmasına, yaygınlaştırılmasına, desteklenmesine ve tanıtılmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, bu tür faaliyetleri yürüten kurumları desteklemek de TÜYEK’in görevleridir.

Kurucu Başkan’ı Muhittin Macit halen görevi başındadır. Benim daha çok yayımcılık yönüyle ilgilendiğim Kurum’un, Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı’nı ise Ferruh Özpilavcı yürütmektedir. Bu iki değerli isme bağlı olarak yayıma hazırlık, baskı, satış ve dağıtımda işinin ehli bir ekip, arılar gibi çalışmaktadır.

Ziya Paşa’nın dillere pelesenk olan “Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz / Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde” beytinde dile getirdiği hüküm, bugün de geçerli olduğuna göre, Kurum’un 2011 yılından bugüne kadar yayımcılık planında yapıp ettiklerini www.yek.gov.tr sitesinden bizzat görerek, harika işleri konusunda mutmain olmanız mümkündür. Gerçekleştirdiği tıpkı basımların; kendi dilindeki metni de içeren çevirilerin; şerhlerin; tefsirlerin, felsefi, kelamî, ahlakî temel metinlerin, sözlüklerin, divanların.. yetkinliğini ve güzelliğini anlatmaya kelimeler (en azından benim kelimelerim) kifayet etmez; onları bizzat görmek, okumak ve zevkle seyretmek gerekir.

Okurlarımın malumu olduğu üzere, ben bu köşede mümkün olabildiğince Kurum’un yayınlarından birinci derecede ilgilisi olduğum kitapların anansunu, duyurusunu ve takdimi yapmaya çalıştım ve inşallah yapmaya da devam edeceğim. Bu bahislerde, daha çok müelliflerin ve mütercimlerin adlarının ön plana çıktığı da malumdur. Oysa ki, bir Şerhu’l-mevâkıf’ın, bir Kâmusu’l-muhît’in, bir Keşşaf’ın.. emsali az bulunur bir dantelayı ilmek ilmek örercesine hazırlandığı bir mutfak var ki, asıl dizgicisinden musahhihine, grafikerinden depocusuna kadar, onlarca elemanın iş gördüğü bu mekanın mensuplarına da şükran duymalı ve teşekkür etmelidir.

Okurların kitaba kilitlenmiş nazarlarının dışında kalan bu muhteşem mutfakta şimdi onlar için neler hazırlanmaktadır, bir bakalım:

—2019 Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı özel yayımı olarak hazırlanan Mehmed Emin Şirvânî’nin ilimlerin tanımı, tarihi ve literatürü hakkında kaleme aldığı el-Fevâidü’l-Hâkâniyye isimli eser.

—Muhammed et-Tarnabâtî’nin ilim ve eğitim ahlâkına dair Bulûğu Aksa’l-Merâm’ı.

—Tâceddin es-Sübkî’nin makam ve meslek ahlâkına dair Mu’îdü’n-Ni’am’ı.

—İslâm siyâset düşüncesine dair yayımlanan siyasetnâme kitaplarına eklenmek üzere, el-Mâverdî’nin Dürerü’s-Sülûk’u.

—Büyük imamımız Ebû Hâmid el- Gazzalî’nin Esâsü’l-Kıyâs’ı.

—Vakanüvis İzzî Süleyman Efendi’nin İzzî Tarihi.

—Vakanüvis Mehmed Hâkim Efendi’nin Hâkim Tarihi.

—Matrakçı Nasuh’un Târîh-i Âl-i Osmân’ı.

—Muhammed Çelebi’nin on beş bin beyitten oluşan iki ciltlik manzum siyeri Sîret-i Nebî.

—Osmanlı alim ve mütefekkirlerininbaş ucu lugatı Ferheng-i Şuûrî.

—Mâtüridîliğin büyük âlimlerinden Ebû Hafs Ömer en-Nesefî’nin et-Teysîr adlı tefsiri.

—Suyûtî’nin Tedrîbü’r-Râvî isimli usûl-i hadis metni.

—Molla Fenârî’nin Fusûlü’l-Bedâyi isimli usûl-i fıkıh metni.

—Ebu’l-Muin en-Nesefî’nin Tebsıratü’l-Edille adlı kelam kitabı.

—İmam Şa’rânî’nin İbn Arabî müdafaası olarak nitelenen el-Yevâkît ve’l-Cevâhir’i...

Altının kıymetini sarraf bilir derler. Dolayısıyla, el’an Türkiye Yazma Eserler Kurumunun mutfağında bizim için hazırlanmakta bulunan bu kitapların değerini de ancak ehli bilir.

Buna rağmen, Kurum’un trişkadan bir güvenlik denetçisince “bu kitabı niye bastınız” diye sorgulanabildiği, bir çorba ekspertizince şiir zevkinin bozulmasıyla itham edebildiği bir dünyada, Muhittin Macit ve güzide ekibinin bu ahmaklıklara da tahammül göstererek çalıştıklarını bilmemizde yarar var.

Biraz da bu nedenle asıl mutfaktakilerin teşekkürü hakettiklerini söylemek, onların gayretlerini, azimlerini bereketlendirecek bir duaya vesile olmak için söyledik yukarıdan beri ne söylediysek.

Sevgili Araft Aydın kardeşimin, “aklında bulunsun abi” kaydıyla ilettiği şu bilgi ile tamamlayalım yazımızı:

Kurum’un İSAM ile ortak bir yayım olan Sahîh-i Buhârî’nin tıpkıbasımından haberdarsınızdır. Ki, bu tıpkıbasımda kullanılan nüsha, dünya kütübhanelerindeki en eski tarihli tam nüsha olma özelliğine sahip.

Türkçe ve Arapça olarak iki dilde hazırlanan, inceleme yazıları ve ayrıntılı fihristiyle iki cilde baliğ bu eser önümüzdeki çarşamba günü itibariyle satışa sunulacak.

Rabbimiz bizi “kültürle ilgili neden bir şey yapılmıyor” diye sızlanan münkirlerden değil, bu yolda milleti için gece gündüz demeden çalışanlara dua edenlerden kılsın inşallah.

Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.