|
Vatan toprakları İsraillilere mi satılıyor?

Muhalefet adı altında hamasi duyguları tahrik etmek için vatan topraklarının yabancılara satıldığı propagandasını yapanların iddiaları hakkında geçenlerde bir yazı yazmıştım.

Orada yabancıların yasalar çerçevesinde 1934 yılından beri gayri menkul edindiklerini ve bugün vatan toprakları yabancılara satılıyor iddiasını ortaya atan çevrelerin desteklediği hükümetler zamanında da bu işlemin devam ettiğini hatta o dönemde yabancılara satılan gayri menkul miktarlarını yazmıştım.

Yabancılara gayri menkul satışının dört ana esas çerçevesinde gerçekleştirildiğini, birinci esasın mütekabiliyet olduğunu, ikinci esasın güvenlik üçüncü esasın da şehirlerin yüzölçümünün binde beşiyle sınırlı olduğunu yazmıştım. Dördüncü şart olarak da yabancılara satılan gayri menkul 30 hektardan fazla olmayacağını fazlası için bakanlar kurulu kararı gerektiğini ifade etmiştim. Ancak bu noktada yapılan değişikliği atladığımı fark ettim. Çünkü 30 hektar eskiden alt sınırdı şimdi üst sınır haline geldi, bu nokta dikkatimden kaçmış. Şimdi yabancılar en fazla iki buçuk hektar edinebilecekler daha fazlası için bakanlar kurulunun izni gerekiyor, bakanlar kurulu da en fazla 30 hektara izin verebiliyor. Düzeltiyor okuyucularımın dikkatine arz ediyorum.

Bu propaganda üzerinden nemalanmak isteyen çevrelerin bir diğer iddiası ise İsraillilerin ülkemizde güvenliğimizi tehdit edecek boyutta özellikle GAP bölgesinde arazi satın aldıkları iddiasıdır. Bu tür iddialar milli duyguları güçlü olan halkımızı etkilemekte ve ister istemez hükümet ve yöneticiler hakkında olumsuz kanaatler oluşturmaktadır.

Hükümetler yanlış yapınca elbette ki ikaz edilmelidir, eleştirilmelidir. Ama eleştiriler bilgi ve belgeye dayanmalıdır.

Bu iddiaların başından beri üstüne üstüne gittim. Her gündeme gelişinde yeni bir gelişme mi var acaba diye iddiayı araştırdım. Hatta bir defasında büyük İsrail projesi için zamana yayılmış bir strateji uygulandığını bu amaçla iki bin civarında İsrailli kadının Şanlıurfa hastanelerinde doğum yaparak çocuklarına Türk vatandaşlığının yolunu açtığı gibi bir iddia gündeme geldi. Ben hemen Şanlıurfa''daki bütün hastanelerin kayıtlarını incelettim bir tane bile İsrailli kadının doğum yaptığı tespit edilemedi.

Şimdi de bu toprak edinimlerini ele almıştım ki Bayındırlık Bakanlığı bu konuda detaylı bir dosya hazırlayıp gönderdi. Geçen hafta gazetemizde de haber konusu oldu.

Önce şunu belirtelim ki GAP bölgesinde İsrail vatandaşlarına ait herhangi bir gayri menkul resmi kayıtlarda görünmemektedir. Yoktur.

İsraillilerin ülkemizde sahip oldukları taşınmazların sayısı 154''tür. Antalya, Ankara, Çanakkale, Hatay, İstanbul, İzmir, Muğla, Tekirdağ ve Yalova illerimizde bulunan bu taşınmazların toplam yüz ölçümü ise sadece 8 hektardır. Bu 8 hektar arazi üzerindeki taşınmazların da Türk vatandaşı iken İsrail''e göçerek İsrail vatandaşlığına geçenlere ait olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca bugün İsrail uyruklu gerçek kişiler, mevcut mütekabiliyet (karşılıklılık) durumuna göre altı ay geçerli ikamet izni bulunmak kaydıyla sadece bir konut edinebilmektedirler.

Resmi kayıtlara göre toplam yüzölçümü 80.557 metre kare olan 154 taşınmaz 112 İsrail vatandaşının üzerine kayıtlıdır. Bulundukları illeri yukarıda yazdım.

İsrailliler doğrudan kendi isimlerine değil de bazı Türk vatandaşları adına bu işi yapmakta oldukları şüphesi öne sürülmektedir ki işte orada görev ilgili kurumlara ve bu bilgiye sahip olan vatandaşlarımıza düşmektedir. Kurumların bunu araştırdıklarını biliyoruz. Eğer vatandaşların elinde bilgi ve belge varsa onların da bu bilgileri ilgili kurumlarla paylaşmaları vatandaşlık görevleri olsa gerek.

Bu konuda daha geniş bilgi edinmek isteyenler www.tkgm.gov.tr adresine başvurabilirler.

Bu ülke hepimizin. Güvenliğinin tehlikeye atılması hepimizin güvenliğinin tehlikeye atılması demektir. Ama sırf birilerini karalamak için bu şekilde milli değerleri kullanmak basiretli insan işi değildir. Ayrıca bilgi ve belgeden yoksun olunca bunun adı ikaz değil iftira olur.

17 yıl önce
Vatan toprakları İsraillilere mi satılıyor?
Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi kendinden menkul değil
Evvelbahar
Siz hiç “ayben”e para gönderdiniz mi?
Irak: Kurtların sessizliği…
Direniş meşrudur, tükür kardeşim