Yazarlar Tarihin gelgitleri

Tarihin gelgitleri

Taha Kılınç
Taha Kılınç Gazete Yazarı

Haçlı Seferleri’nin hemen öncesinde İslâm dünyasının genel manzarasını yansıtan bir haritayı önümüzde koyduğumuzda, gördüğümüz şudur: Endülüs’te Emevîler, Mısır merkez olmak üzere Kuzey Afrika, Filistin ve Hicaz’da Şiî Fâtımîler, Bağdat ve çevresinde ise Abbasîler. Her üç devlet de kendisini ‘hilâfet’ makamına nispet ettiği için, İslâm tarihinin bu evresinde Müslümanların üç ayrı halifesi vardır. Bu halifelerden biri de Şiî’dir üstelik. Kurtuba, Kahire ve Bağdat’taki bu halifelerin, birbirlerine rakip (hatta hasım) olduğunu söylemeye gerek yok elbette. Yine bu dönemde, Mısır Şiîliğin merkeziyken, bugünkü İran toprakları Sünnîlerin kontrolü altındadır.

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Taha Kılınç : Tarihin gelgitleri
Haber Merkezi 01 Şubat 2018, Perşembe Yeni Şafak
Tarihin gelgitleri yazısının sesli anlatımı ve tüm Taha Kılınç yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!

Salahaddîn Eyyûbî, 1171’de Fâtımî devletini ortadan kaldırır kaldırmaz, Şiî öğretiyi yaygınlaştırmak için Fâtımîler tarafından kurulan Ezher’i de geçici olarak kapattı. Ezher’in müfredatını ve eğitim kadrosunu baştan aşağı yenileten Salahaddîn, burasını Sünnîliğin en önemli talim ve tedris merkezi haline getirdi. Kudüs’ü Haçlıların elinden alacağı 1187’ye kadar Suriye ve çevresindeki Müslüman emirlikleri kendisine boyun eğdiren Salahaddîn, 1193’te Şam’da vefat ettiğinde, ardında köklü değişimlerle coğrafyayı yeniden inşa ettiği bir siyasal miras bırakmıştı. Bu mirasın en çarpıcı noktası ise, yaklaşık 200 yıl Şiîliğin kalesi durumunda olan Mısır’ın, Sünnî dünyanın çekim merkezlerinden birine dönüştürülmesiydi. Mısır, bu vasfını hâlâ korumaktadır.

Mısır bu şekilde yeniden Sünnî kimliğe bürünürken, bugünkü İran dolaylarında o zamanlar hâlâ güçlü Sünnî devletler hâkimdi. Selçuklular, Harzemşahlar ve Anadolu Selçukluları’nın nöbeti devralmasının ardından, 1500’lerin başından itibaren İran’da Safevî hâkimiyeti sahneye çıktı. Sünnî Türkmenlerin desteğini alarak işbaşına gelen Şah İsmail’in devletin ve ülkenin yönünü Şiîliğe çevirmesiyle, İran artık tamamen başka bir kimliğe kavuştu. Bu kimliğini, bugün de hâlâ korumaktadır.

***

Geçtiğimiz yüzyılın başından itibaren Türkiye, İran ve Mısır’daki ‘modernleşme’ hamlelerinin küçük nüanslarla birbirini izlediğini söyleyebiliriz. İran’da Pehlevî hanedanının kurucusu Rıza Şah’ın, 1934’te Türkiye’yi ziyaretinin hemen arkasından Tahran sokaklarında çarşaf ve peçeyi yasaklamaya kalkışması, bu izleyişin yer yer bir öykünmeye de dönüştüğünü gösteriyordu örneğin. Aynı dönemde, İran’la Mısır arasında da işbirliği ve diyalog üst düzeydeydi. Rıza Şah’ın oğlu Muhammed Rıza, Mısır Kralı Fuâd’ın kızlarından Prenses Fevziye ile bir evlilik bile yapmıştı hatta.

Mısır’da 1952’de askeri darbeyle krallığın ilga edilmesi ve ülkenin bilâhare Sovyetler Birliği kampına kayması, Kahire’yle Tahran’ın ilişkilerini yeniden gevşetti. ABD’nin bölgedeki jandarmasına dönüşen İran, Sovyetler’in Ortadoğu üssü haline gelen Mısır’a elbette mesafeli olacaktı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Cemal Abdunnâsır’dan sonra işbaşına gelen Muhammed Enver Sedat’ın Mısır’ın rotasını ABD’ye çevirmesiyle yeniden rayına girdi. Şah’la şahsi dostluk da kuran Sedat, 1979’da ülkesini terk etmek zorunda kalan Şah ve eşi Farah Diba’yı Kahire’de misafir etti. Şah, ertesi yıl Kahire’de kanserden öldüğünde, Sedat’ın emriyle başkentin en büyük camilerinden Rıfâî’nin içindeki özel bir odaya defnedildi.

Baş düşmanlarının Kahire’de “devlet konuğu” olarak ağırlanması, elbette Humeynî ve yol arkadaşlarını çok kızdırdı. Mısır’la İran ilişkileri bir kez daha koptu. Şah’ın ölümünden bir yıl sonra, 1981’de Enver Sedat bir suikasta kurban gittiğinde, bu haber İran’da bayram sevincine yol açtı. Sedat’ı öldüren Yüzbaşı Hâlid el İslâmbûlî’nin ismi, Tahran’ın en büyük caddelerinden birine verildi. Kahire-Tahran arasındaki irtibat, artık tamamen yok olmuş görünüyordu. İran rejiminin devrimden sonra geliştirdiği ABD ve İsrail karşıtı ateşli söylem, Mısır’ın ABD ve İsrail’le yakın koordinasyonuna karşı bir tür reddiye niteliğindeydi.

***

Tarih akışını sürdürürken, Mısır-İran ilişkileri, bugün yeniden balayı evresinde. Tahran-Riyad çekişmesine rağmen, Sisi yönetiminin İran’a karşı yaklaşımı, içinde yer aldığı ittifaktan oldukça farklı. Suriye’de Beşşar Esed’den yana tavır alan Mısır, Türkiye’yle yaşadığı gerilimin de etkisiyle, İran’la arasındaki mesafeyi epey kısaltmış durumda. İran ise, Sedat’ın katilinin ismini Tahran’daki o caddeden çoktan kaldırmıştı zaten.

Mısır’la İran’ın, askerin siyaset ve ekonomi üzerindeki mutlak tahakkümü noktasından da ilginç bir benzerlikleri var. Her iki ülkede de sistemin göbeğinde askerler oturuyor, asker zihniyetli ‘sivil’ler ülkenin siyasetine yön veriyor. Medya ve doğal kaynakların yönetimi de tamamen askerin parmaklarının ucunda. Perde önünde seçimler yapılıyor ve ‘siviller’ işbaşına geliyor görünse de, son tahlilde askerin dediği oluyor. Çarpıcı bir ayrıntı olarak, İran’ın ‘sivil’ Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, Suriye’de şu anda uygulanmakta olan askeri doktrinin teorisyenlerinden biri olduğu, genelde dikkatlerden kaçan bir husustur.

Özetle: Birbirinden çok uzak ve ayrı gibi görünen iki Ortadoğu ülkesinin, tarihin eski dönemlerinden beri böylesine yakın irtibat içinde bulunması, bölgemizdeki hiçbir unsurun bir diğerinden bağımsız anlaşılamayacağını bir kez daha hatırlatıyor bize.

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.