Yazarlar SSK alacaklarının taksitlendirilmesi

SSK alacaklarının taksitlendirilmesi

Tahsin Sınav
Tahsin Sınav Gazete Yazarı

Kurum alacaklarının taksitlendirilerek tahsili girişimi, yeni bir uygulama değil. Mayıs 2001 ayı sonuna kadar uygulanan son taksitlendirme uygulaması, Bağ-Kur alacaklarının taksitlendirilmesi uygulamasının da etkisiyle, 15 Ağustos 2001 tarihine kadar tekrarlanmış bulunmaktadır.

SSK Yönetim Kurulu, ekonomik krizi ve bazı ödeme zorluklarını dikkate alarak, 26.07.2001 tarih ve VII-2029 Sayılı Kararıyla, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, tasarrufu teşvik kesintisi, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler ile 506 Sayılı Kanun''un Ek-24. maddesine göre sosyal yardım zammı borcu bulunan kuruluşlar ve topluluk sigortasına devam edenlerin 2001/Nisan ayı sonuna kadar süresinde ödenmeyen borçlarının ödenmesine ek bir imkân daha sağlamıştır. (Bkz. 30.07.2001 tarih ve 16-247 Ek sayılı genelge).

1- SSK''nun 16-244 sayılı genelgesi uyarınca 31.05.2001 tarihine kadar taksit talebinde bulunmayan veya bu tarihten geç olarak müracaat eden işverenlerin belirtilen borçları için 15.08.2001 günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İl Sigorta ve Sigorta Müdürlüklerine yazılı olarak başvurmaları halinde, başvuru tarihine kadar gecikme zammı hesaplanarak 16.08.2001 tarihi itibariyle %3 tecil faizli taksitlendirme imkânından yararlandırılmaları ve ilk taksidini de 16.08.2001-31.08.2001 tarihleri arasında ödenmesi kaydıyla, eşit taksitler halinde 16 aylık süre içinde ödenmesi öngörülmüştür.

2- Kurumun 16-244 Ek sayılı genelgesi uyarınca, süresi içerisinde (31.05.2001''e kadar) taksitlendirme talebinde bulunmuş olmakla birlikte, Haziran ve Temmuz ayı taksitlerinden birisi veya ikisini yatıramayan yahut eksik yatıran işverenlerin bu taksitlerini veya eksik yatan taksit farklarını 31.08.2001 günü mesai sonuna kadar anılan genelge esaslarına göre yatırmaları durumunda, taksitlendirme uygulamasına devam etmeleri imkânı sağlanmıştır. 15.08.2001 tarihine kadar talepte bulunmaları halinde..

3- Teminat göstermeleri veya teminat hakkında yazılı taahhütte bulunmaları halinde taksitlendirme imkânı sağlanmıştır. Yani taksit talebinde bulunan işverenlerin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun''un 10. ve 11. maddelerinde belirtilen teminatlardan herhangi birini gösterememeleri halinde bu borçlulardan teminatının olmadığına ve ileride borçlarının teminatlı hale geldiğinde durumun derhal Kuruma bildirileceğine dair yazılı "taahhütname" alınması suretiyle taksitlendirme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Son olarak, tekrarlayalım. Taksitlendirme imkânı, borçlu işverenlere sağlanmıştır. İsteğe bağlı sigortalıların prim borçları hakkında taksitlendirme imkânı bulunmamaktadır. Taksitlendirme hakkındaki sözkonusu ek talep süresinin 15.08.2001 Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam ettiğini; istekli işverenlerin bu kısa sürede %3 tecil faizli taksitlendirme taleplerini âcilen yapmaları gerektiğini hatırlatmalıyız.

Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.