|
İşgalci zihniyetin kodları

Sözde şahsi, milli ve devlete ait çıkar ve menfaatler, egolar, putlaştırılan gurur ve kibirler mankurtlaştırmış bizi.

Gazze çalar saat oldu, dünyanın merhamet sahibi yüzüne.

Gazze olmasaydı, “Çocukları öldür, destek bizden” diyen küresel şirketlerin, İsrail'in, ABD’nin ve batının çirkin yüzünü tanıyamayacaktık.

Dünyanın yarısı Filistin topraklarındaki işgalci İsrail'in yapmaya devam ettiği soykırımla uyandı ama kalan yarısı hala uyumaya devam ediyor.

**

Biz Mankurt’u ve mankurtlaşmayı ünlü Kırgız Türk yazarı Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” isimli romanında anlattığı efsaneyle tanıdık ve öğrendiğimizde bu kelimeye hiç yabancı olmadığımızı gördük.

Eski Türk, Kazak ve Kırgız destanlarından edinilen bilgi ve Orta Asya mitlerine göre “mankurt”, dönemin Orta Asya halkları arasında çok yaygın bir işkence ve zihin kontrol yöntemiydi.

Mankurt işkence sonucu öz benliğini yitirerek kendisini kimliksizleştiren ve düşmanının kuklası haline gelmiş olan bir zavallı insan tipine verilen isim.

Efsaneye göre köleleştirmek için esirlerin önce saçları kesiliyor sonra taze kesilmiş hayvan derisiyle sıkıca sarılıyor.

Deri zamanla kurudukça kafayı sıkmaya başlıyor ve sonunda esir zihnini kaybederek her alanda kullanılabilecek bir varlığa dönüşüyor.

Bu işleme mankurtlaştırma deniyor.

Şimdi böyle vahşi bir yöntem yok.

Şimdi yoksulluğa mahkûm ederek, kültürel değerleri itibarsızlaştırarak, tarihi çarpıtarak, filmlerle, dizilerle, çok daha kolay yapılıyor artık mankurtlaştırma;

Mankurtlaşan herkes mankurtlaştığının farkında bile olmuyor.

Herkes kendini özgür zannediyor.

Çevrenizde birisi, “Ben istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz” diyorsa bilin ki tipik bir mankurtla karşı karşıyasınızdır.

**

Günümüzde herkesin bildiği ve az ya da çok maruz kaldığı Mankurtlaştırma’nın yeni yöntemlerini biraz açalım;

Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı:
Sömürgeleştirmek istedikleri ülkelerde alkol ve uyuşturucu kullanımı medya araçlarıyla özendirilir.
Kültürsüzleştirmek:
Hedef ülkelerin medya araç gereçleri ile o ülkenin kültürel ve dini duygularına ters düşen durumlar normalleştirilirken milli ve dini kültür itibarsızlaştırılır. Bunun bir diğer adı kültür emperyalizmidir.
Yabancı Dilde Eğitim:
İngilizce öğrenmek medenilik olarak pompalanırken, Arapça öğrenmek küçümsenir.
Cinselliğin Yozlaştırılması:
Edebiyat, sinema, televizyon, gazete ve dergilerde cinsel açlık duygusu abartılır. Bu duygunun tatmin edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek bunun tek yolunun da evlilik olmadığı vurgulanır.
İdeoloji ve Kavramların Saptırılması:
Normalleştirilen yanlışlarla doğrular aynı sepette sunularak kafa karışıklığı sağlanır.
Bilimsel Bilgiden Uzaklaştırma:
Evrensel ortak ahlaki, dini ve kültürel değerler bilime aykırıymış gibi sunulurken, ispatlanmamış bilimsel teoriler doğruluğu tartışılmaz gerçekler olarak empoze edilerek toplum istenilen yöne döndürülür.
Mürtecilik ve Teokültürel Taciz:
Hedef ülkede din konusu üzerinden tartışmalar çıkarılarak dinbaz ve dine karşı kesimlerin ortaya çıkması ve aynı ülkenin evlatlarının kavgaya tutuşması üzerinden fayda sağlamak mankurtlaştırıcı güçlerin en çok izlediği yollardan biridir.
Yapay Gündem:
İnsanları bilgilendirmekten ziyade biçimlendirme siyaseti izlerler. Bu sayede futbol, evlenme programı, yemek, magazin ya da benzeri programlarla toplumun düşünmesini engellerken; yabancı veya yerli dizilerle, çizgi filmlerle insanları kendilerine, yaşam biçimlerine, kültürlerine yabancılaştırırlar. Yapay gündemlerle/tartışmalarla uyuturlar.
Tarihi Çarpıtmak:
Düşmanı kahramanlaştırırken dostları düşmanlaştırmak sömürgecilerin en kolay başvurduğu yöntemdir.

Kızılelmasız/Ütopyasız Bırakma: Gençleri ülkeleri hakkında karamsarlığa sokarak, yabancı ülkelere yönelmeleri sağlanır.

İnsanı Yalnızlaştırma
: Mankurtlaştırıcılar toplumun sosyal, siyasal, kültürel, milli bağlarını kopararak ve toplumları bölerek insanların yalnızlaşmasına sebep olurlar.

**

Düşmanın güçlü olduğundan yakınmak aciz ve tembellerin işi ve bahanesidir. Güçlü olan, sorunlara çözüm arayandır.

İşgalci zihniyet gücünü suskunlardan ve ‘Bana ne’cilerden alır.

#İsrail
#Toplum
#Gazze
#Yaşar Süngü
٪d أشهر قبل
İşgalci zihniyetin kodları
Enflasyonun önceliği
Kamu yönetiminde pandemi ile öğrenip sonrasında unuttuğumuz kritik bilgiler
Uluslararası hukûkun üzerine düşen gölge
Emperyalizmin küresel hegemonyasının anahtarı: Türkiye’de laik devrim, İran'da “İslâmcı” devrim 
27 Mayıs: Demokrasi sürecinde kara bir leke