Yazarlar Dromokrasi, insan türünün sonunu getirebilir

Dromokrasi, insan türünün sonunu getirebilir!

Yusuf Kaplan
Yusuf Kaplan Gazete Yazarı

18. yüzyılda başlayan "kadın hakları" hareketi, kadınların daha çok sosyal ve siyasî hayata katılmalarını sağlama mücadelesi veriyordu. Kadınlar, zamanla, eğitim ve oy kullanma haklarına kavuştular.

19. yüzyılın sonlarından itibaren bu hareket, kadınların ekonomik çalışma ve yaşama şartlarının iyileştirilmesi üzerinde odaklandı. Eşit siyasî haklar, eşit ücret ve fırsat eşitliği mücadelesi verdi.

68 olayları, kadın bedeni ve cinsiyeti üzerinde yoğunlaşan ikinci dalga feminizmi doğurdu. Kadının bedeni üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunmasını önceliyordu bu ikinci dalga. İkinci dalganın simgesi, doğum kontrol haplarıydı.

KADIN HAREKETİNİN ÇOCUĞU: ER-DİŞİ!

Postmodern kültürün ve duyarlıkların küreselleşmeye başlamasıyla birlikte beliginleşen üçüncü dalga kadın hareketi, tam anlamıyla zıvanadan çıktı: Hem erkek düşmanlığına, hem de cinsi sapmalarda tam anlamıyla patlama yaşanması olgusuna dönüştü.

Şimdi, erkek ve kadın cinsinin yerini, -özellikle de Batı toplumlarında -üçüncü cins aldı: Er-dişi.

Er-dişi"ye "laf anlatmak" deveye hendek atlatmaktan daha zor. Er-dişi dediğim kişi, aslında, insanın tür olarak ölümünün metaforu.

Sonuçta, kadın hareketi, haklar hareketinden hazlar hareketine dönüştü.

"CİNSELLİK DİNİ" VE DROMOKRASİNİN GELİŞİ

Yeni bir türedi din türedi: "Cinsellik" dini. Cinsellik dininin tanrısı beden, takınsıtısı ve tapıntısı ise hız ve haz peşinde koşturmak.

Dünkü yazıda da dikkat çektiğim gibi, haklar rejimi demokrasi çoktan tarihe karıştı; hız ve hazlar rejimi dromokrasi, bütün dünyanın tek rejimi katına ulaştı.

"Cinsellik dini", bütün bir hayatı, kültürü, medyayı, müzik, film, reklam endüstrisini, genç kuşakların dünyalarını kuşatan, belirleyen, yönlendiren tek "din" artık: Her şeyin merkezinde hız ve haz var artık. "Her şey mübah" (anything goes) artık.

Cinselliğin kontrolden çıkması, insanın cinsellik tarafından kontrol edilmesine, kolonize edilmesine ve güdülmesine yol açıyor.

Daha da ürpertici nokta şu burada: Cinselliğin kutsanması, insanın kutsal fikrini yitirmesine, "cinsellik dini"nin yegâne varoluş biçimi ayartı ise insanın idrak yetilerini bitirmesine neden oluyor sadece.

Cinselliğin putlaştırılması, son kertede, cinselliği de, cinsiyeti de bitirdi. Cinsellik, hak arayışından çıkıp salt haz arayışına dönüşünce, cinsiyet dengesi bozuldu; er-kişi olarak adlandırdığım

kişi zuhûr etti.

KADIN HAREKETİ NE İŞE YARIYOR?

Kadınların inanılmaz şekillerde aşağılandığı, itilip kakıldığı, her türlü şiddete maruz kaldığı apaşikâr bir gerçek.

Ama kadın hareketinin, kadını sokağa sürmesi, erkeksileştirmesi, erkek gibi güç ve iktidar kavgasının eşiğine sürüklemesi, kadını sadece evinden uzaklaştırmakla kalmadı, kadınlığından da uzaklaştırdı.

Kadın hareketinin kadın haklarını, kadının bedeni ve cinsellik özgürlüğü üzerinden tanımlamaya ve aramaya kalkışması, kapitalist sistemin bütün mekanizmalarının (kültürün, medyanın, müziğin, film ve reklam endüstrisinin) kadının bedeni, teni ve cinselliği üzerinden kadının bedenini talan etmesine, paraya, güç aracına, haz tatmin nesnesine dönüştürdü.

Yine kadın hareketinin kadın haklarını, kadın bedeni ve cinselliği üzerinden yürütmeye kalkışması, sadece kadının değil erkeğin de bedenini yitirmesine, üçüncü bir cinsiyetin zuhûr etmesine ve insan türünün varlığını tehdit edecek bir çöküşün, dekadansın, yokoluşun temellerini döşemesine ve ayartıcı bir güzellik endüstrisinin zuhûr etmesine yol açtı sadece.

Güzelliğin beden üzerinden tanımlanması, ahlâk, davranış, kişilik güzelliklerinin anlamını ve hayattaki yerini yitirmesiyle sonuçlandı.

ESTETİK CERRAHÎ, NEYİN GÖSTERGESİ?

Estetik cerrahî denen, estetiği de anlamsızlaştıran ve ruhsuzlaştıran kozmetik cerrahî, ahlâk, davranış ve kişilik güzelliği kavramlarının anlamsızlaşmasına ve yok olmasına neden oldu. Estetik deyince, kozmetik cerrahî anlaşılıyor: Gerisini siz düşünün artık.

Amerika"da 2002 yılında 700 binden fazla kadın estetik cerrahî yaptırmış. Erkekler arasında bu rakam 150 bine ulaşmış ve tam bir patlama yaşanmış.

Sözün özü: Kadın hakları hareketi, beden üzerinde yoğunlaşmakla, son kertede, kadını hakladı. Daha önemlisi de, hayatın, kültürün ve bütün endüstrilerin en büyük varlık nedenlerinden biri katına yükselterek cinselliği putlaştırdı ve sonuçta innsan türünün sonunu getirecek kuyuyu kazdı!

Unutmayalım: Antik Yunan toplumu, M. Ö. 6.-4. yüzyıllarda altın çağını yaşadı. Her alanda. Tam zirve noktasındayken, 4. yüzyılda paldır küldür çöktü gitti.

Lewis Mumford, Antik Yunan toplumunun bilimde, felsefede ve sanatta zirve noktadayken tarihe karışmasının birincil nedeninin Atina toplumunun dörtte birinin eşcinsellerden oluşmasına yol açan cinsel sapmalar olduğunu söyler!

Kadın haklarının geldiği noktada, bedenin ve cinselliğin kutsanması, her şeyin cinsellik etrafında şekillendirilmesi, hız ve hazdan başka bir kaygısı olmayan insanaltı insan türünü doğurması, insanlığın sonunu getirebilir.

Abone Ol Google News

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.