|
Gazze direnişi İslâmsız bir dünyanın insafsız bir dünya olduğunu ispatladı!

Gazze’de insanlık katliamı işleniyor!

Çocukları öldürüyorlar bayım!

Çocukları yani geleceğimizi!

Bebekleri öldürüyorlar bayım, bebekleri!

Bebekleri yani masumiyetimizi!

Geleceği yok edilen, masumiyeti yok edilen insanlık, insanlığını yitirir, dünyayı cehenneme çevirir demektir.

Dört buçuk ay oldu Gazze’deki İsrail soykırımı başlayalı. İsrail terör örgütünün katlettiği masum insan sayısı 30 bini geçti.

Bunların 14 bini çocuk!

Ey aşağılık İsrail, çocuklardan ne istersin sen?

Çocuklardan neden bu kadar korkarsın? 


ÇOCUKLARI, İNSANLIĞIN MASUMİYETİNİ KATLEDİYORLAR! 

Çocukları öldürüyorlar!

Henüz annelerinin karnındaki, doğmamış bebekleri öldürüyorlar!

İblisin çocukları bu aşağılık katiller!

Çocuklar dünyanın ışığı demek oysa.

Dünyanın ışığını söndürmek, dünyayı karanlık bir cehenneme çevirmek istiyorlar Firavun’un adamları çağdaş Firavunlar!

Çocuklar, bebekler insanın masumiyet hâli, insanlığın masumiyeti demek.

Masumiyeti öldürerek insanın insanlığını yok etmek istiyorlar, insanı ruhsuz, efendilerine köpek gibi boyun eğen kölelere dönüştürmek istiyorlar!

Direniş ruhunu, haksızlığa, zorbalığa ve zulme başkaldırma ruhunu ve bütün başkaldıran insanları yok etmek istiyorlar!

Dünyayı ve insanlığı köleleştirmek, önlerinde diz çöktürmek istiyorlar!

Kudurmuş bunlar!

Kudurmuş kuduz köpek gibi vahşice parçalıyorlar çocukları, bebekleri, kadınları gözlerini kırpmadan!

Siz insan değilsiniz!

Siz insanlık katillerisiniz!

Siz hakikat düşmanlarısınız!

Siz vicdansız aşağılık mahlûklarsınız!

Siz paraya tapan ruhsuz, kalpsiz, vicdansız aşağılık adamlarsınız!

Siz savunmasız çocukları, bebekleri hunharca, vahşice, zevkle katledecek güce tapan zavallı, aşağılık, âciz yaratıklarsınız! 


TABİATI DA KATLEDİYORLAR!

Tabiatı katlediyorlar, bayım!

Tabiatı ateşe veriyorlar, tabiattaki bütün masum varlıkları, hayvanları, bitkileri katlediyorlar!

Cayır cayır yakıyorlar, canlı canlı öldürüyorlar insanları, hayvanları, bitkileri!

Ruhsuzca…

İnsafsızca…

Vicdansızca…

llah belanızı versin sizin ey katiller!

Allah belanı versin senin ey aşağılık, katil İsrail!

Allah belanı versin senin ey aşağılık, katil, emperyalist ABD!

Allah belanı versin senin ey aşağılık, katil, emperyalist Avrupa!

Allah belanı versin senin ey aşağılık, katil, emperyalist Çin!

Allah belanı versin senin ey aşağılık, katil, emperyalist Hindistan!

Allah belanızı versin sizin ey katiller sürüsü!

Gazze soykırımı, Gazze’de naklen, canlı yayında katledilen çocukların, bebeklerin, masum insanların yaşadıkları ürpertici trajedi, bize Batılıların ahlâken çöktüklerini, tefessüh ettiklerini, dünyaya söyleyecekleri bir şeylerinin olmadığını, kütüphanelerinin anlamını yitirdiğini, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi kavramların retorikten ibaret olduğunu, hiçbir anlamının olmadığını ispatladı, böylelikle Gazze’nin Batı uygarlığının mezarına dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Gazze’deki ürpertici insanlık katliamı, hakikat katliamı, masumiyet katliamı Batı uygarlığının insanlık diye, hakikat diye, masumiyet, adalet ve hakkaniyet diye bir kavramlarının, dertlerinin olmadığını gösterdi. 


DÜNYAYI MÜSLÜMANLARA EMANET EDEBİLİRİSNİZ SADECE! 

Gazze, dünyanın Yahudilere emanet edilemeyeceğini ispatladı!

Gazze, dünyanın Amerikalılara da, Avrupalılara da, Çinlilere de, Hintlilere de emanet edilemeyeceğini ispatladı!

Gazze, dünyanın sadece Müslümanlara emanet edilebileceğini gözler önüne serdi bütün çıplaklığıyla: Tam 75 yıldır, zulme, katliama ve haydutluğa gözlerini kırpmadan destansı bir direniş mücadelesi veren Filistinliler, Gazzeliler insanlığın haysiyetini kurtarıyorlar!

Dünyanın Gazzelilere, Filistinlilere değeri hiçbir şeyle kıyaslanamayacak, ölçülemeyecek bir haysiyet borcu var! 


 İSLÂM’SIZ DÜNYA, İNSAFSIZ BİR DÜNYADIR!

Gazze direnişi, insanlığın haysiyetini koruyan bir direniştir.

Gazze direnişi, en zor şartlarda bile insanlığın haysiyetini sadece ve sadece Müslümanların koruyabileceğini gösteren destansı, insanlığın yüzakı bir direniştir.

Gazze direnişi, insanlığın direnişidir, hakikatin dirilişi, ruhun insanlığı diriltişi…

Gazze direnişi, İslâmsız bir dünyanın nasıl cehenneme çevrildiğinin ispatıdır.

Gazze direnişi, insanlığın haysiyetini, şahsiyetini, asaletini, hürriyetini ancak İslâm’ın teminat alabildiğinin ispatıdır.

Gazze, küfrün tek millet olduğunun en açık, apaçık ispatıdır!

Gazze, İslâm’ın hem direnişin hem dirilişin hem de varoluşun yegâne kaynağı olduğunun en somut, en sarsıcı ve en büyük ispatıdır.

Ey insan! İslâmsız dünyanın insansız bir dünya, insafsız bir dünya, merhametsiz ve ruhsuz bir dünya olduğunu açık ve seçik olarak anladın, değil mi, anladın!

Vesselâm.

#Gazze
#Soykırım
#Yusuf Kaplan
3 ay önce
Gazze direnişi İslâmsız bir dünyanın insafsız bir dünya olduğunu ispatladı!
Kara dinlilerle milletin savaşı
Fenerbahçe çok farklı
Rabbine hasım kesilen insan!
Sosyal çürüme yazıları 8: Sıkıntı yok cumhuriyeti
Belirsizlik ‘algılamayı’ öldürür