Yazarlar İranla ortaklaşa oynanan asırlık tehlikeli oyun

İran’la ortaklaşa oynanan asırlık tehlikeli oyun!

Yusuf Kaplan
Yusuf Kaplan Gazete Yazarı

İran karıştı.

İran’da neler olup bittiğine ilişkin yapılan yorumlar, İran konusunda kafamızın bir hayli karışık olduğunu gösteriyor.

Amerika da, İsrail de, “terörü desteklediği” gerekçesiyle İran’a yönelik sert açıklamalarda bulunuyorlar zaman zaman. Hatta iş, İran’ın vurulması gerektiği, vurulacağı noktasına kadar götürülüyor bazen.

MAKALEYİ SESLİ DİNLEMEK
İÇİN TIKLAYIN
Yusuf Kaplan : İran’la ortaklaşa oynanan asırlık tehlikeli oyun!
Haber Merkezi 22 Aralık 2017, Cuma Yeni Şafak
İran’la ortaklaşa oynanan asırlık tehlikeli oyun! yazısının sesli anlatımı ve tüm Yusuf Kaplan yazılarının sesli anlatımı Yenisafak.com Yazarlar Sesli Makale Köşesinde!


Ama ne hikmetse, bütün bu sözümona “tehditler” İran’ın önünün açılmasına yarıyor!

İRAN’I MAZLUM KONUMA DÜŞÜREREK İRAN’IN ÖNÜNÜ AÇIYORLAR 40 YILDIR!

Amerikan yönetimi uzun zamandır İran’a karşı ekonomik yaptırımlar uyguluyor ama hiçbir zaman İran’a savaş açma girişiminde bulunmadı.

Üstelik de, İran, 48 generali ölecek kadar Suriye’de fiilen savaş hâlinde olmasına rağmen İran’a Suriye politikasından ötürü bir müdahalede filan bulunmayı düşünmedi bile.

Ama Türkiye’nin güvenliğini ve geleceğini tehdit eden, bölgeyi kalıcı olarak istikrarsızlaştıracak son derece tehlikeli gelişmeler yaşandığı için Suriye içinde bizim herhangi bir şekilde önleyici askerî operasyonda bulunmamıza bile şiddetle karşı çıkıyor ABD ve 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi gibi bir saldırıda aktif rol alabiliyor!

İran, Irak’a, Suriye’ye, Lübnan’a, Körfez’e ve Yemen’e fiilen, askerî olarak yerleşiyor. Amerika’nın da İsrail’in de aklına İran’a “ne yapmaya çalışıyorsun?” diye sormak gelmiyor ama Türkiye, güvenliğini garanti altına almak için sınırımızdan 20-30 km ötede PKK’nın uzantısı teröristlere askerî müdahalede bulunmaya kalkışınca hedef tahtasına yatırılabiliyor!

Nedir bu?

Türkiye’nin kapana kıstırılmaya çalışılması, İran’ın önünün alabildiğine açılmasıdır.

Olan, budur!

İyi de neden?

Ve bunun İran’da yaşanan karışıklıklarla nasıl bir irtibatı olabilir acaba?

HEDEF, EHL-İ SÜNNET OMURGA’NIN ÇÖKERTİLMESİ VE TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜN KESİLMESİ...

Ehl-i Sünnet’in üç önemli “kale”si var: Mısır, Pakistan ve Türkiye.

Mısır ve Pakistan çökertildi. Bir kaç yıldır, iç savaş kışkırtmalarıyla, terör hâdiseleriyle, darbe girişimleriyle Türkiye’yi çökertmeye, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışıyorlar.

Ama İran’ın önü açılıyor son 40 yıldır, özellikle de Soğuk Savaş’ın bitirilmesinden sonraki süreçte...

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan postkolonyal süreçte, Fas’tan Malezya’ya kadar İslâm dünyasının istisnasız her ülkesinde pompalanan uluşçuluk ve sosyalizan projeler kısa devre yapmaya ve İslâmî söylemler, Müslüman toplumların omurgası konumuna yükselmeye başlayınca, küresel sistemin lordları, Soğuk Savaş’ın bitirilmesine ve “yükselen İslâmî yönelişi” durdurmaya ve tersyüz ermeye karar verdiler.

Son yarım asırdır “Ortadoğu”yu cehenneme çeviren bütün büyük stratejilerin gerisinde yer alan Henry Kissenger’ın “İslâm’a karşı İslâm” olarak adlandırdığı İslâm’la savaş stratejisini küresel sistemin temel stratejisi olarak belirlediler.

İslâm’ın yükselişi durdurulamaz ve tersyüz edilemezse, İslâm dünyasının toparlanmasının, medeniyet sıçramasına soyunmasının önüne geçilemeyeceğini çok iyi biliyor küresel sistemin lordları.

Bunun için belirlenen “İslâm’a Karşı İslâm Savaşı” stratejisi çerçevesinde art arda bir kaç proje devreye girdirildi.

Öncelikli olarak İslâm, terörle özdeşleştirildi. Önce dünyanın İslâm’dan ve Müslümanlardan nefret etmesi sağlandı; böylelikle, İslâm dünyasındaki İslâmî söylemlerin yükselişinin önüne set çekildi.

İkinci olarak, İslâm dünyasında iki paralel din icat edildi: İlkin Arabistan yarımadasında Vehhabilik-Selefîlik-DEAŞ üzerinden hâricî mantığına dayalı “şiddetyüzlü ürpertici bir İslâm” anlayışı, ardından Hindistan’da Kadıyânilik, Türkiye’de FETÖ üzerinden Protestanlaştırılmış İslâm’ın önü sonuna kadar açıldı.

Üçüncü olarak da, Suudlarla İran karşı karşıya getirildi ve yapay bir Sünnî-Şiî çatışması icat edilmeye çalışıldı. Oysa Suud ideolojisi Vehhâbilik’tir ve Vehhâbilik, dolayısıyla Suudlar, Ehl-iSünnet’i temsil etmez hiçbir şekilde.

Ama Suudlarla İran karşı karşıya getirilerek, İran mağdur konuma düşürüldü, İran’ın Arabistan yarımadasını adım adım işgal girişiminin önü açıldı.

Suudlarla İran’ın karşı karşıya getirilmesinin birincil hedefi, Ehl-i Sünnet omurganın bin yıllık kurucu ve koruyucusu Türkiye’yi devre dışı bırakmak/tı.

Uzun vadede, İran’ın önünü alabildiğine açmak, bölgeye şu ya da bu şekilde yerleşmesini, çeki düzen vermesini sağlamak ve nihayetinde bölgenin en büyük tarihî gücü Türkiye’nin İslâm dünyasının toparlanmasında 50 ilâ 100 yıllık süreçte oynayacağı kilit rol şimdiden bitirilmek isteniyor.

Burada mezhepçilik yapmıyorum. İslâm dünyasının bu kadar perperişan olduğu bir zaman diliminde mezhepçilik yapmaktan Allah’a sığınırım. 100 yıl hatta 200 yıl sonrasına bakıyorum...

Başka bir ifadeyle, geçmişten geleceğe doğru bir tarih okuması ortaya koyarak zihnimizi açacak, gelecekte bizi bekleyen tehlikelerin neler olduğunu gösterebilecek bir tarih felsefesi yapıyorum burada. 

Bin yıllık Ehl-i Sünnet omurganın nasıl adım adım çökertilmeye, İran’ın önümüzdeki 100 yıllık süreçte İslâm dünyasının kaderini şekillendirmesini sağlayacak yapı taşlarının nasıl birer birer döşenmeye çalışıldığına dikkat çekmeye çalışıyorum.

Bu zorunlu teorik gözlemlerden sonra İran’daki karışıklıkla ilgili olarak kısaca şu tespitleri yapmak istiyorum.

İRAN’DA NELER OLUYOR PEKİ?

* Emperyalistlerin bir ülkeyi karıştırması aslâ kabul edilemez!

İran’da rejimi yıkmayacaklar. Muhaliflerin gazını alacaklar, “mıntıka temizliği” yapacaklar, rejimi sağlamlaştıracaklar. 

* Ve İran’ı bir kez daha mazlum konuma düşürerek İran’ın önünü alabildiğine açacaklar: Irak, Suriye, Lübnan, Körfez ve Yemen’e boşuna yerleştirilmedi İran, değil mi?

Ayrıca İsrail varlığını İran’a, İran da varlığını İsrail’e borçludur.

* Bin yıl önce biz Haçlılarlarla savaşırken, Şia bizimle savaşmış, Selahaddin Eyyûbî, bozguncu Şia’yı taa Tunus’a kadar kovalamıştı.

Bin yıl önceki senaryo, yeniden yazılmaya çalışılıyor ama Türkiye, basiretini kuşanacak ve hem İran’la ilişkilerini koparmayacak, İran’ı Batılıların kucağına itmeyecek, böylelikle İran’ın Batılılar tarafından ayartılmasını / kullanılmasını önlemeye çalışacak hem de yeniden Ehl-i Sünnet omurga üzerinden İslâm dünyasını yeniden toparlayacak önümüzdeki 50 ilâ 100 yıllık süreçte Allah’ın izniyle inşallah.

Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018 Genel Seçim
YSK Seçmen Sorgulama, nerede oy kullanacağım?
YSK Yurtdışı Seçmen Sorgulama
Adana Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Afyon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ağrı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Amasya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ankara Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Antalya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Artvin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aydın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Balıkesir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bingöl Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bitlis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bolu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Burdur Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bursa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çanakkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çankırı Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Çorum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Denizli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Edirne Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Elazığ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gaziantep Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Giresun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hakkâri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Hatay Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Isparta Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mersin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
İzmir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kars Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Konya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kütahya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Malatya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Manisa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Mardin Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muğla Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Muş Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Nevşehir Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Niğde Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ordu Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Rize Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sakarya Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Samsun Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Siirt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sinop Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Sivas Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tekirdağ Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tokat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Tunceli Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Uşak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Van Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yozgat Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bayburt Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karaman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kırıkkale Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Batman Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Şırnak Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Bartın Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Ardahan Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Iğdır Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Yalova Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Karabük Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Kilis Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Osmaniye Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018
Düzce Genel Seçim Sonuçları 24 Haziran 2018

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.