YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Asıl bahar Musevilere lazım

Yüzyılımız için 1948''den sonra sadece bölgenin değil tüm insanlığın sorunu haline gelen İsrail problemini değerlendiren Alev Alatlı, meselenin dini ve siyasal köklerine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. ''Önemli olan, Yahudiler arasında hangi zihniyetin Musevi dünyasına hâkim olduğudur'' diyen Alatlı''ya göre ''Asıl bahar Araplara değil, Musevilere lazım''

Yusuf Genç Yeni Şafak
1985 ve 86 yıllarında Edward Said''e ait Haberlerin Ağında İslam ve Filistin''in Sorunu kitaplarını çeviren ve yine 1986 yılında Tunus''ta sürgündeki Filistin lideri Yaser Arafat tarafından Filistin davasının dünya genelinde duyurulmasına yaptığı katkılar dolayısıyla Filistin Özgürlük Madalyası ile taltif edilen Alev Alatlı ile İsrail''in Gazze ve tüm Filistin halkına uyguladığı sistemli yok etme saldırganlığının arka planında dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk. Alatlı''ya göre çocukların ölümü üzerine eğlence tertip edebilen zihin yapısının ahlaki arka planını Eski Ahit''in işaret ettiği tanrı tasavvurunda görmek mümkün.

Dini ve tarihi bağlara sahip olduğumuz bir bölge Filistin. Türkiye''nin bölgeyi ve bölgede olanları doğru okuduğunu söylemek mümkün mü?

Filistin''de olan biteni doğru okuyan, adını koyan bir ülke varsa, o da Türkiye''dir, derim. Gözlerimiz önünde yürütülen sistematik katliamdır. Filistin''le ''dini ve tarihi'' bağlarımız olsa ne, olmasa ne! İslam coğrafyasında yaşananlara, Müslümanın Müslümana reva gördüğü mezalime bakınca, dinin birleştirici bir unsur olduğuna dair inancımın her gün biraz daha yıprandığını itiraf ederim.

Edward Said''in Filistin''in Sorunu''nu çevirdiniz. İsmini anıştırarak söylüyorum, İsrail Filistin''in değil insanlığın sorunu gibi. Kapitalizmin olmadığı bir dünyada İsrail''de olmayacaktır.

Ne kapitalizmi, Yusuf bey! Rab Yehova zamanında kapitalizm mi vardı? Eski Ahit''i açın, okuyun. Yehova''nın ''seçilmiş kullarına'' hak gördüğü ötekine ''zulmetme özgürlüğü''nün en az üç bin yıllık geçmişi var! Her sebt günü insanlık tarihinin bu en şedid, en kıyıcı ilahının marifetleri kıraat edile edile, gaddarlık adeta aklanmaktadır. Buluğ çağına giren Yahudi çocuklarına ''seçilmiş kullar'' olarak kaderlerinin dünya hâkimiyeti olduğunun telkin edildiğini, adeta beyinlerinin yıkandığını bilir misiniz, haftalık seanslarda hahamlar tarafından? 2014 itibariyle, Musevi doğup da empati yeteneğini kazananların halâ pek küçük bir azınlık olduğunu görüyor olmak insanın canını yakıyor ama böylesi bir eğitimden geçen birilerine muhatapsınız. İsrail''de hâkim iktidarın ve o iktidarı destekleyen koalisyonun ruhsal yapılanması, gerçekten de insanlık sorunudur.

HZ. MUSA''DAN DA HABERSİZLER

Bu bağlamda Türkiye''nin icbar edildiği saha kapitalist düzene tam geçiş. Türkiye bunu reddettiği oranda İsrail''i kendi sorunu olarak bulacak.

Önce, ''kapitalist düzen''den ne kastettiğimiz üzerinde anlaşalım. Tek bir tanımı olmadığı gibi, tek bir pratiği de yoktur kapitalizmin. Finans kapitalizmi var, turbo kapitalizm var, devlet kapitalizmi var, var da var. Türkiye''nin sermayenin tabana yayılması, üretim ve girişim özgürlüğü, âdemi merkeziyetçilik, demokrasi gibi ''kapitalizm''in olmazsa olmazlarına uyarlanabildiği ölçüde gelişecek olduğu da bir vakıadır. Nitekim son yirmi yıldaki yadsınamaz kalkınma atağını da bu ölçütlerin iyileştirilmesinde borçlu olduğumuzu teslim etmek durumundayız. Diyeceğim, mesele, kapitalizm değil, İsrail ve İsrail''i destekleyen koalisyonun Hazreti İsa''dan hatta Musa''nın On Emirinden bir gıdım nasibini almamış zihniyetidir. On emirden ilki, ''Öldürmeyeceksin!''dir, hatırladınız mı?

ANTİSEMİTİZMİ ONLAR KÖRÜKLÜYOR

Yahudi olamamak yani Yahudi ırkçılığı nedense çok da konuşulmayan bir saha. Mesela antisemitizm bizatihi Yahudiliğin ürettiği bir şey. Tarih boyunca tüm insanları Yahudi olanlar ve olmayanlar şeklinde onlar ayırdılar. Ve bunu etnik temelde gözlerden uzak tutmayı başardılar.

İçinde en çok mezhep, en çok tarikat barındıran dindir, belki de Yahudilik. Hırıstiyan saldırıları altında dünyanın dört bir tarafına dağılmış küçük Musevi topluluklarının kendilerini koruyabilmek için fazladan katılaştıkları da görülür. Dışa kapanma, kendi içinden evlenmeler, yabancı düşmanlığı, hele de iletişim imkânlarının kısıtlı olduğu yüzyıllarda farklılaşmalarını, farklı mezhepler, tarikatlar üretmelerini kaçınılmaz kıldı diye düşünürüm. Bu bağlamda, antisemitizmi körüklemiş oldukları da doğrudur. Televizyonda Filistinliler öldürüldüğünde dans eden tipler vardı mesela. Giysilerinden, şakaklarından sarkan lülelerden Hasidi mezhebinden oldukları anlaşılıyordu. Hasidiler, köktendinci Musevi tarikatlarının en sekterlerindendir, ayrıca kendi aralarında da bölünürler. İsrail 1948''de kurulduğunda bunlardan bir kısmı Rusya''dan göçettikleri ABD''yi bırakıp, İsrail''e gitmediler mesela. Nedeni, Mesih''in gökyüzünden inip kendi kırallığını kurmadığı toprakları Yehova''nın vaad ettiği yurt saymamalarıydı.

Musevi dünyasına hangi zihniyetin hâkim olduğuna bakmalı

İsrail Hasidiler için seküler Yahudilerin kurdukları, deyiş yerindeyse ''çakma'' bir vatandı. Evet, adına İsrail denilen ''goyim'' topraklarında yaşamaktansa, ABD''de kalmayı ve din kardeşleri tarafından ihanetle suçlanmayı tercih ettiler. Bugün New York sokaklarında bunları aynı giysiler, lülelerle görürsünüz. Yedikleri, içtikleri, okulları ayrıdır. Ama aynı Amerika''da, Martin Luter King''i destekleyen, ünlü yürüyüşe katılan, ırk ayrımının ortadan kaldırılması için Güney''de zencilerle birlikte mücadele eden liberal ve dolayısıyla laik New York Yahudilerini de görürsünüz. Diyeceğim, yekpare bir bütün değil karşımızdaki. Önemli olan hangi zihniyetin Musevi dünyasına hâkim olduğu – ve olacağıdır. Burada da en büyük görev, bizzat Yahudilerin kendilerine düşüyor. Asıl bahar ve devrim onlara lazım.

ULUSLARARASI YAHUDİ MEDYASI GOEBBELS''TAN BECERİKLİ

Birbirinden ayrılan, ayrı gösterilen iki tanım daha var; İsrail ve Siyonizm. Bazı Siyonizm karşıtı Yahudiler dolayısıyla bunu ayırmalı mıyız? Bu size sahici geliyor mu?

Bir tarafıyla sahici elbette. Şöyle düşünün: her dinin bir Judas''ı, bir Muaviye''si, bir Hasan Sabbah''ı vardır. Siyonistleri, bu saydıklarımın fıtratları çerçevesinde değerlendirmek mümkündür diye düşünürüm. Önemli olan, uluslararası Yahudi camianın Siyonist zulümle yüzleşecek, yayılmacı iktidara başkaldırabilecek ahlâki güce erişebilmesidir ki, dünya kamuoyu tarafından uyarılmadıkça, tedip edilmedikleri sürece çok zor. Şimdi söyleyeceğime inanması da çok zor ama ben Telaviv''de Filistin''in sorununun gerçekten farkında olmayan yüzlerce insan tanıdım. Hitler''in toplama kamplarından haberleri olmayan Almanların, Diyarbakır cezaevinde yaşananları bilmeyen Türklerin varlığını düşününce, böylesi aymazlığın pekâlâ da yaşanabileceğini idrak ediyorsunuz. Öte yandan, ''yasayı bilmemek mazeret değildir'' şiarının burada işlemesi de elzemdir. Hele de yaşadığımız iletişim çağında diyeceğim ama uluslararası medyanın ne menem bir dezenformasyon tekeli olduğunu da biliyoruz. İsrail hükümetinin sansür, dezenformasyon, tahrif becerisi Goebbels''i aratmaz.

DÜNYA KAMUOYUNU MEDYA TEKELLERİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Dünya kamuoyunca, öyle bir şey varsa eğer, özellikle Batılı devletlerin, İsrail''in neredeyse her yıl tekrarlanan saldırganlığı karşısında, bırakın sessiz kalmayı, İsrail lehine açıklama yapması anlaşılamıyor. Sizce de gerçekten anlaşılamıyor mu?

Hemen söyleyeyim: dünya kamuoyu dediğiniz medya tekellerinin şekillendirdiği meçhul bir güçten, bir tayftan ibarettir. Aslolan, yönetici kadrolar ki, 21. yüzyıl liderleri ne vicdanları, ne ahlâki değerleri, ne vizyonları, ne de onurları ile tebarüz eden tiplerdir. Kennedy kadar bile olamayan bir Obama, Schröder kadar olamayan bir Merkel ve diğerleri! Kurulu düzeni sorgulayacak yürekleri yoktur, maalesef. Şanssız bir dönem vesselam.

Almanya için söylendiği gibi bu, geçmişin acı ya da tatlı faturası gibi bir şey değil herhalde. O halde güçleri konusunda kanaatler doğru, Almanya, Yahudilerce kurulmuş bir şirket mesela…

O kadar da değil, tabii. Hırıstiyan Almanya muhkem bir varoluştur. Lâkin meşhur sözdür, el elin eşeğini ıslık çalarak arar. Kaldı ki, sıfır toplam oyununun şekillendirdiği zihinler, yani birisinin kazanması için ötekinin ille de kaybetmesi gerektiği inancı, yani taş kafa pozitivizm, İsrail''e içten içe hak verdirecektir. Almanya, hiçbir çıkara dayanmayan merhamet duygusunu unutalı nicedir Yusuf bey. Soykırımcı, soykırımcıyı Şam''da olsa bulur.

Nasyonel Sosyalizm''i doğuran şeyin Aydınlanma düşüncesi olduğu yönünde yaygın kanaatler var. Bunu doğru kabul edersek, oluşmasına yardım ettikleri kültürün onlara döndüğünü söylemek mümkün.

Bence çok iyi niyetlisiniz. Onlara dönen bir şey yok. Hitler travmasını atlattıkları gibi, dün dündür, bugün bu gündür hesabı, bunu da atlatırlar. Ata ruhlarına saygı, yanlış yaparsak ecdadımız ruhlarının muazzep olacağı inancı bize özgü hasletlerdir. Nasyonel Sosyalizmi, Aydınlanma''nın doğurduğuna gelince, mümbit bir rahimdir aydınlanma süreci, komünizmi de, gosplanı da doğurdu.

Ev ödevlerimizi yapmamız lazım

Olan biten ve şahitlik ettiğimiz bu kadar şeyden sonra ne dersiniz. İsrail barbarlığı ya da insanlığın suskunluğu durdurulabilecek mi?

Ev ödevimizi yapmamız kaydıyla, evet. Sızlanmayı, öfkelenmeyi bir yana bırakıp, ev ödevimizi yapmamız lazım: (1) Uluslararası Yahudi sermayesinin işleyişinde uzmanlaşmak, aktörlerini, düşünce biçimlerini, operasyon yöntemlerini öğrenmemiz, hamlelerini savuşturacak önlemleri almamız gerekir. Olmayacak iş değildir, çok zor da değildir, insanüstü varlıklar değiller son tahlilde. (2) Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz şiarından yola çıkarak, uluslararası sermayenin yolsuzluklarında yoğunlaşmayı, üstüne gitmeyi, tedip etmeyi, mahkemelerde değilse vicdanlarda mahkûm etmeyi öğrenmeliyiz. Adanmışlık, süreklilik, ince ayar isteyen bir uğraştır ama er ya da geç başarılı olacaktır. (3) İsrail''in çıkarlarının Hrıstiyan Batı''nın çıkarlarıyla özdeş olduğu şeklindeki kabulü boşa çıkarmanın yollarını bulmalı, bu çerçevede, ''İslam, Batı''ya düşmandır'' algısının iftiradan ibaret olduğunu ispat edecek önlemlere itibar etmeliyiz. (4) İslam''ın mütemmüm cüzü gibi lanse edilen el-Kaide, Taliban gibi özde Batı yapımı terör örgütlerini sahiplenir, savunur görüntüsü vermekten kaçınmalı, gerektiğinde tedip etmekten çekinmemeliyiz. Hâsılı, kadim ahlâki değerlere sıkı sıkı yapışıp, aklımızın ve vicdanımızın hayır dediği her alanda, kıvırtmadan mücadele edersek bu işi başarabiliriz.

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
+

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.