|

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

.
00:00 - 28/10/2013 Pazartesi
Güncelleme: 21:04 - 27/10/2013 Pazar
Yeni Şafak
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile öğretini Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, üniversitenin Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri"ndeki esaslar uygulanacaktır.

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atılları, egitim-ögretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.fırat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri.

4- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5-Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÜNVANİ PROF DOÇENT YRD.DOÇ. AÇIKLAMALAR

BİRİMİ ANABİLİM DALI DRC.ADET DRC.ADET DRC.ADET

Tıp Fakültesi Nöroşirürji 1-1

Radyoloji 1-1 Nöroradyoloji alanında fonksiyonel MR deneyimi olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1-1 Çocuk Endokrinoloji Yan Dalı uzmanı olmak

TOPLAM 2 1

B:64452 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr''de

11 yıl önce