|

T.C. KAYSERİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

.
00:00 - 26/10/2012 Cuma
Güncelleme: 21:59 - 25/10/2012 Perşembe
Yeni Şafak
T.C. KAYSERİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KAYSERİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KAYSERİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2011/26 Sat?ş

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd?:Kayseri ili, Hac?lar ilçesi, Hac?lar Köyü, Hac?hamza Sakar mevkii, Cilt/Sayfa No:23/2214, Parsel No:2216, Yüzölçümü :3.320,00 m2 Bağ vasfındaki taş?nmaz

Özellikleri : Dava konusu taş?nmaz?n Hac?hamza Sakar mevkiinde Kahillioğlu sokağa cephesi bulunduğu, taş?nmaz?n üzerinde eski bir ev ile tek kat bir kuyu ile bak?ml? vaziyette 3 adet kays? ağac? bulunduğu, taş?nmaz?n üzerindeki evin zemin kat? eski olup, üzerinde tek kat ev yap?ld?ğ? anlaş?lm?şt?r.

İmar Durumu:Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? d?ş?nda olup, 1/25000 ölçekli naz?m imar plan?nda orman alam içinde kalmakta olduğu anlaş?lm?şt?r.

1. Sat?ş Günü:02/11/2012

2.Sat?ş Günü:12/11/2012

Satış Saati:10.00-10.10 Aras?

Sat?ş Yeri:KAYSERİ ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel: 15.960,00 TL

2 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd? : Kayseri ili, Hac?lar İlçesi, Hac?lar Köyü, Hac?hamza Sakar mevkii, Cilt/Sayfa ,No:23/2222, Parsel No:2224, Yüzölçümü:2.820,00 m2 bağ vasfindaki taş?nmaz

Özellikleri : Dava konusu  taş?nmaz?n Hac?hamza Sakar mevkiinde bulunduğu, taş?nmaz?n üzerinde yap? olmay?p taş?nmaz?n hozan vaziyette durduğu, taş?nmaz?n yak?n?nda tavuk çiftliği bulunduğu anlaş?lm?şt?r.

imar Durumu  :Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? d?ş?nda olup, 1/25000 ölçekli nazım imar plan?nda orman alanı içinde kalmakta olduğu anlaş?lm?şt?r.

1.Sat?ş Günü :02/11/2012

2.Sat?ş Günü : 12/11/2012

Sat?ş Saati : 10.20-10.30-Aras?

Sat?ş Yeri :KAYSERİ ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel: 8.460,00 TL

3 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd? Kayseri ili, Hac?lar ilçesi, Hac?lar Köyü, Köyiçi mevkii, Cilt/Sayfa No:61/5908, Parsel No:5920, Yüzölçümü: 102,00 m2, Kargir Ev niteliğindeki taş?nmaz

Özellikleri: Dava konusu taş?nmaz Hac?lar ilçesi, Yukar? mahallesi Yukar? Güney caddesi, N:31 adresinde bulunmakta olup, taş?nmaz üzerinde tek katl? üzeri çat?s?z bir evin bulunduğu, bu evin baz? bölümlerinin s?val? ve boyal? olduğu, elektrik ve suyunun mevcut olduğu, taş?nmaz üzerinde ayr?ca bir kiler ile bir de yakacal?k bulunmad?ğ?, taş?nmaz üzerindeki evin alan?n?n 111,70 m2 olduğu, taş?nmazda 2 oda +hol+ mutfak bulunduğu, taş?nmaz?n üzerinde bir kaç adet ekonomik değerini yitirmiş ağaçlar bulunduğu, çevresinde yazl?k olarak kullan?lan bağ evlerinin bulunduğu anlaş?lm?şt?r,

İmar Durumu : Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? içinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan?nda konut alanı içinde kald?ğ? anlaş?lm?şt?r.

1.Sat?ş Günü:02/11/2012

2.Satış Günü:12/11/2012

Sat?ş Saati :10:40 - 10:50 - Aras?

Sat?ş Yeri:KAYSERi ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel : 18 406,00 TL

4 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd? :Kayseri ili, Hac?lar ilçesi, Hac?lar Köyü, Arpaçukuru mevkii, Cilt/Sayfa No:95/9171 , Parsel No:9184, Yüzölçümü :3650,00 m2 Tarla vasfindaki taş?nmaz

Özellikleri :Dava konusu taş?nmaz?n Hac?lar köyü Arpaçukuru mevkiinde bulunduğu, taş?nmaz üzerinde yap? olmay?p , taş?nmaz?n hozan vaziyette durduğu,taş?nmaz?n ana yoldan içeride yüksek bir konumda bulunduğu, taş?nmaz?n yolu olmay?p ana yoldan oldukça içeride olduğu anlaş?lm?şt?r.

İmar Durumu : Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? d?ş?nda olup, 1/25000 ölçekli nazım imar plan?nda tar?m alan? içinde kald?ğ? anlaş?lm?şt?r.

1.Sat?ş Günü:02/11/2012

2.Sat?ş Günü:12/11/2012

Sat?ş Saati:11:00- 11:10 - Aras?

Sat?ş Yeri:KAYSERİ ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel : 9.125,00 TL

5 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd? : Kayseri ili, Hac?lar ilçesi, Hac?lar Köyü, Seslibaş? mevkii, CN:86/8298, Parsel No:8311, Yüzölçümü :8.250,00 m2 Tarla vasfındaki taş?nmaz

Özellikleri :Dava konusu taş?nmaz?n Seslibaş? mevkiinde bulunduğu,  taş?nmaz üzerinde yap? olmay?p taş?nmaz?n hozan vaziyette durduğu, taş?nmaz?n ana yoldan içeride yüksek bir konumda bulunduğu, taş?nmaz?n yolu olmad?ğ?, ana yoldan oldukça içeride olduğu, taş?nmaz?n çevresinde yap?laşman?n mevcut olmad?ğ?, yer yer kayal?klar bulunduğu anlaş?lm?şt?r.

imar Durumu :Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? d?ş?nda olup, 1/25000 ölçekli nazım imar plan?nda orman alam içinde kald?ğ? anlaş?lm?şt?r.

1.Sat?ş Günü:02/11/2012

2.Sat?ş Günü:12/11/2012

Sat?ş Saati:11.20-11.30 Aras?

Sat?ş Yeri:KAYSERİ ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel :24,750,00 TL

6 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd?  : Kayseri ili, Hac?lar ilçesi, Hac?lar Köyü, Arpaçukuru mevkii, Cilt/Sayfa No:95/9197, Parsel No:9210, Yüzölçümü .27.100,00 m2 Tarla vasfındaki taş?nmaz

Özellikleri :Dava konusu  taş?nmaz?n Hac?lar köyü Arpaçukuru mevkiinde bulunduğu, taş?nmaz üzerinde yap? olmay?p, taş?nmaz?n hozan vaziyette durduğu, taş?nmaz?n ana yoldan oldukça içeride yüksek bir konumda bulunduğu, taş?nmaz?n yolunun olmay?p, ana yoldan içeride bulunduğu anlaş?lm?şt?r.

İmar Durumu:Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? d?ş?nda olup, 1/25000 ölçekli naz?m imar plan?nda tar?m alan? içinde kald?ğ? anlaş?lm?şt?r.

1.Sat?ş Günü:02/11/2012

2.Sat?ş Günü:12/11/2012

Satış Saati:11.40- 11.50 Aras?

Sat?ş Yeri:KAYSERİ ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel:67,750,00TL

7 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd? : Kayseri ili, Hac?lar ilçesi, Hac?larköyü, S?rtbaş? mevkii, Cilt/Sayfa No: 10/977, Parsel No:977, Yüzölçümü :2.600,00 m2 Bağ vasfındaki taş?nmaz

Özellikleri : Taş?nmaz Kayseri ilinin güneyinde bulunan Hac?lar İlçesinin Hac?lar Köyü S?rtbaş? mevkiinde yola cepheli konumda olup, yak?n?nda Torun dede isimli türbenin bulunduğu, Hac?lar ilçesinin biraz uzağ?nda bulunan taş?nmaz?n yazl?k alam içinde olduğu, taş?nmaz?n üzerinde bak?ml? vaziyette 5 adet badem ağac? bulunduğu, taş?nmaz?n her türlü kamu hizmetinden yararland?ğ? anlaş?lm?şt?r,

imar Durumu :Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? d?ş?nda olup, 1/25000 ölçekli naz?m imar plan?nda gelişme konut alanı içinde kald?ğ? anlaş?lm?şt?r.

1. Sat?ş Günü : 02/11/2012

2. Satış Günü : 12/11/2012

Sat?ş Saati:12.00- 12.10 - Aras?

Sat?ş Yeri:KAYSERİ ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel:24.000,00 TL

8 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd? : Kayseri ili, Hac?lar ilçesi, Hac?lar Köyü, Beğendik mevkii, Cilt/Sayfa No:32/3146, Parsel No:3151, Yüzölçümü :3.600,00 m2 Bağ vasfındaki taş?nmaz

Özellikleri :Taş?nmaz Kayseri İlinin güneyinde bulunan Hac?lar İlçesinin Hac?lar Köyü Beğendik mevkiinde olduğu, N:142 nolu evin güneyinde bulunduğu, Hac?lar ilçesinin biraz uzağ?nda bulunan taş?nmaz?n yazl?k alanlar? içinde olduğu, taş?nmaz?n üzerinde yap? olmay?p,taş?nmaz?n hozan vaziyette durduğu, taş?nmaz?n kamu hizmetlerinden faydaland?ğ? anlaş?lm?şt?r.

İmar Durumu:Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? içinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan?nda konut alam, yol ve park alam içinde kald?ğ? anlaş?lm?şt?r.

1.Sat?ş Günü:02/11/2012

2.Satış Günü: 12/11/2012

Sat?ş Saati:12:20- 12.30-Aras?

Sat?ş Yeri:KAYSERİ ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel   : 32.400,00 TL

9 Taş?nmaz?n;

Tapu Kayd? :Kayseri ili, Hac?lar ilçesi, Hac?lar Köyü, Seslibaş? mevkii, Cilt/Sayfa No:86/8370, Parsel No:8383, Yüzölçümü :2.450,00 m2 Tarla vasfındaki taş?nmaz

Özellikleri: Taş?nmaz?n Hac?lar ilçesinin, Hac?lar Köyü Seslibaş? mevkiinde bulunduğu, taş?nmaz?n üzerinde yap? olmay?p,taş?nmaz?n hozan vaziyette durduğu, taş?nmaz?n ana yoldan içeride yüksek bir konumda bulunduğu, taş?nmaz?n yolu olmay?p ana yoldan oldukça içeride olduğu, taş?nmaz?n çevresinde yap?laşman?n bulunmad?ğ?, yer yer kayal?klar bulunduğu anlaş?lm?şt?r.

İmar Durumu :Taş?nmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan? d?ş?nda olup, 1/25000 ölçekli naz?m imar plan?nda tar?m alam içinde kald?ğ? anlaş?lm?şt?r.

1.Sat?ş Günü:02/11/2012

2. Sat?ş Günü:12/11/2012

Sat?ş Saati:12.40- 12.50-Aras?

Sat?ş Yeri:KAYSERİ ADLİYESİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Muhammen Bedel  : 7,350,00 TL

Sat?ş Şartlar? ;1-Sat?ş, yukar?da belirtilen birinci sat?ş gününde, sat?ş saatleri aras?nda sat?ş yerinde aç?k art?rma suretiyle yap?lacakt?r. Bu art?rmada tahmin edilen değerin yüzde 60''?n? ve rüçhanl? alacakl?lar varsa alacaklar? toplam?nı ve sat?ş ve paylaşt?rma giderlerini geçmek şart? ile ihale olunur . Böyle bir bedele

al?c? ç?kmazsa en çok art?ran?n taahhüdü sakl? kalmak şart?yla yukar?da belirtilen ikinci sat?ş gününde ayn? yer ve saatler aras?nda ikinci art?rmaya ç?kar?lacakt?r. Bu art?rmada da rüçhanlı alacakl?lar?n alacaktarı toplam?nı, sat?ş ve paylaşt?rma (giderlerini geçmesi ve art?rma bedelinin mal?n tahmin edilen k?ymetinin yüzde 40''ın? bulmas? laz?md?r. Böyle bir bedelle al?c? ç?kmazsa sat?ş talebi düşecektir.

2- Art?rmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen k?ymetin yüzde 20''si nispetinde Türk Liras? peşin para veya bu, miktar kadar milli bir bankan?n teminat mektubunu vermeleri laz?md?r. Sat?ş peşin para iledir. Al?c?ya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu al?m harc?, damga vergisi ile K.D. V. al?c?ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacakl?larla diğer ilgililerin (*) bu taş?nmaz üzerindeki haklar?m hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialar?n? dayanağ? belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri laz?md?r . Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmad?kça paylaşt?rmadan hariç b?rak?lacakt?r.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale aras?ndaki farktan ve yüzde 10 faizden al?c? ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aç?k olup gideri verildiği takdirde isteyen al?c?ya bir örneği gönderilebilir.

6- Sat?şa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecat?n? kabul etmiş say?lacaklar? , başkaca  bilgi almak isteyenlerin   yukar?da yaz?l? dosya numaras?yla memurluğumuza başvurmalar? gerekmektedir.

B:66678 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr''de

12 yıl önce