|
Özgün

İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL?

İş görememezlik ödeneği günlük tutarı asgari ücret zammı sonrası değişti. İş kazası, doğum, hastalık gibi nedenlere dayalı izinli olanlara, raporlu oldukları süre içerisinde geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2023 yılı için geçerli olacak prim ve ödenek tutarlarını açıkladı. Peki 2023 rapor parası kaç TL oldu? 2023 iş göremezlik ödeneği ne kadar? İşte detaylar.

15:15 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İş görmezlik ödeneği ne kadar?

İş görmezlik ödeneği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2023 asgari ücret zam sonrası 8.506 TL oldu. Mevcut rakamla birlikte asgari ücrette yüzde 54.5 artış yaşandı. Yeni asgari ücret tutarı diğer alanlarla birlikte rapor parasını da etkileyecek. Rapor parası ayakta ve yatarak olmak üzere iki farklı şekilde ücretlendiriliyor. Peki, 2023 rapor parası ne kadar oldu? İşte, asgari ücret ile birlikte yeniden yapılandırılan ayakta, yatarak rapor parası (iş göremezlik raporu) ödemesi hakkında bilgiler.

2023 rapor parası ne kadar oldu?

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,4 Lira, yatarak tedavide de 167,6 lira günlük rapor parası alacak.

Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 144.5 lira, yatarak tedavide de 108.42 lira günlük rapor parası alıyordu. Asgari ücrete gelecek olan zamla bu rakamlar da güncellenecek. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda ayakta tedavide günlük 187,8 lira, yüzde 40 zam gelmesi durumunda 202,3 lira, yüzde 50 zam gelmesi durumunda da 216,7 liraya çıkması bekleniyor. Yatarak tedavide ise yüzde 30 zam gelmesi durumunda 140,9 liraya, yüzde 40 zam gelmesi durumunda 151,7 liraya, yüzde 50 zam gelmesi durumunda 162,6 liraya yükselmesi bekleniyor.

Rapor parası nedir?

Geçici iş göremezlik yani rapor parası, sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği, sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

Rapor parası nasıl alınır?

Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Rapor parasından yararlanmak için şartlar neler?

Bir işçiye rapor parası ödenebilmesi için;

- İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

- İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması

Rapor parası nasıl sorgulanır?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını ve ödenen miktarı,
linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

Rapor parası kimler alır?

- 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar

- Aday çırak, çırak ve stajyerler,

- Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

- Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

4/a sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmaz. Bildirim süresi geçtikten sonra bildirimin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılır.

#2023 iş göremezlik ödeneği
#iş göremezlik ödeneği
#rapor parası
6 ay önce
default-profile-img