BDDK'dan elektrik motorlu taşıt kredisi düzenlemesi: Vade sınırları değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrik motorlu taşıt kredilerine ilişkin sınırları güncelledi. BDDK tarafından yapılan düzenleme ile nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 ay; 1 milyon 600 bin lira ile olup 3 milyon lira arasında olanlar için 36 ay; 3 ile 4 milyon lira arasında olanlar için 24 ay; 4 ile 5 milyon lira arasında olanlar için ise 12 ay olarak belirlendi.

Elektrikli araba (Foto: Arşiv)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrik motorlu taşıtların alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti.

BDDK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in (Kredi Yönetmeliği) 12. maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 13 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 12. maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için Kredi Yönetmeliği'nin 12. maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarında düzenlemeye gidildi.

Vade sınırlarına düzenleme

Buna göre Kurul, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altındaki taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını 48 ay olarak belirledi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 ay olurken nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 24 ay olarak belirlendi.

Nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 12 ay oldu.

Kredi tutarı için taşıt değeri sınırlaması

Ayrıca Kredi Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde kredi tutarının taşıtın değerine oranının nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına karar verildi.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde olup 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 50'yi aşamaması, nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için kredi tutarının yüzde 30'u aşamaması kararlaştırıldı.

Ayrıca, kredi tutarının nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına karar verilirken nihai fatura değeri 5 milyon liranın üzerindeki taşıtlar içinse kredi tutarı yüzde sıfır olarak belirlendi.

HAYAT
Elektrikli araç şarj istasyonlarında güç birliği

EKONOMİ
Türkiye elektrikli araç bataryası da üretecek