Noterlik Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 2023 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Noterlik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan tarifeye göre, noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu'na göre aldıkları harçların yüzde 30'u oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, bir noterlik işleminde 17,32 liradan az olamayacak.

Haber Merkezi AA
Noter ücretleri Resmi Gazete'de

Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde biri oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4 bin liradan fazla olamayacak.

Noterler, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 23,76 lira yazı ücreti alacak.

Noterlik Kanunu'nun 103'üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 196,62 lira çevirme ücreti istenecek.

Tescil ücreti

Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 7,42 lira tescil ücreti talep edilecek.

Noterler, saklayacakları emanetler için maktu olarak yıllık 54,88 lira ücret alacak. Tutanakla yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti istenecek.

Defterlerin açılış onaylamasından, 100 sayfaya kadar olanlardan 7,42 lira, 100 sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 2,78 lira onaylama ücreti alınabilecek. 100 sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı 50 sayfaya kadar olduğu takdirde ücret alınmayacak, 50 ve daha fazla olduğunda 2,78 lira ücret talep edilecek.

Noterlerin, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için bildirim ücreti 7,42 lira olacak.

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu'nun 55'inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 94,12 lira yol ödeneği alacak. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 1462 lira 28 kuruş yol ödeneği alacak.

Aracılıkta ise aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 5,30 lira aracılık ücreti talep edecek.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti tarifenin ilgili hükümleri doğrultusunda ücretlendirilecek.


Noter çilesi bitiyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Araç satışına noter güvenliği

Tapuda noter dönemi başlıyor

Araç satışında noter şartı

Noterlerde dijital dönüşüm