Reel kesim güven endeksi Aralık ayında yükseldi

2022 yılı Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 101,6 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Aralık ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verisini açıkladı. 2022 yılı Aralık ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 741 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 101,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleşti.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 97,8 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre bir miktar zayıfladığı, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki ay seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin ise artış bekleyenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 91,4 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,0‘a yükselirken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,3’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18,7‘ye geriledi.

EKONOMİ
Merkez Bankası açıkladı: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

EKONOMİ
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı