İstanbul’a risk yasası şart

Kahramanmaraş merkezli depremlerin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yaklaşık 1000 sayfalık taslak raporunu tamamladı. Raporda, Türkiye'de deprem üreten ve ağır hasar meydana getiren 450'ye yakın fayın varlığından söz edildi. Komisyon'un öneri, tavsiye ve tekliflerinin de yer aldığı raporda, "Riski olan illerde dirençli şehirler oluşturulmalı. Bütün Türkiye'deki riskli bölgelerden başlayarak depreme hazırlık yapılmalı. Her binanın projesi muhafaza edilmeli ve proje binanın yöneticisine zimmetlenmeli." denildi.

Uğur Duyan Yeni Şafak
Arşiv.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından hazırlanan TBMM Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Araştırma Komisyonu Raporu’nda önemli detaylar yer aldı. Olası bir İstanbul depremi öncesi risk yasasının hayata geçirilmesini öneren rapora göre, yapıların 5 yılda bir denetlenmesi gerekiyor.

CEZALAR AĞIRLAŞSIN

Rapora katkı sunan komisyon üyeleri, kentsel dönüşüm için ayrı ve tüzel kişiliğe sahip Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulmasının yanı sıra kaçak ve ruhsatsız yapılara yönelik cezaları ağırlaştırılması isteniyor. İşte komisyon raporunda yer alan talepler:

* Afet Şehircilik Bakanlığı kurulmalı.

* Bina yapımında görev alan kişiler temel eğitimden geçirilmeli. Yapı denetim kuruluşları denetlenmeli.

* Asma kat düzenle-mesi kaldırılmalı.

* Hızlı bina taraması, riskli yapı analizinden önceki aşama olarak yönetmeliğe girmeli. Yapı stokunun depreme karşı kırılganlığı tespit edilerek riskli yapı analizine sevki uygun görülenler için kanun hükümleri uygulanmalı.

* Bedelli askerlik yapanlar ile komando taburlarına arama

kurtarma eğitimi verilmeli.


DASK'tan deprem sonrası 19 milyar TL'lik hasar ödemesi

Deprem Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı: 1000 sayfalık belge ile hayati uyarılar