Okullara ‘performans’ karnesi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okullar arasındaki nitelik farkını ortadan kaldırmak için ‘okul bazlı performans değerlendirme sistemine’ geçiyor. Buna göre düşük seviyede gelişim gösteren okullarda bunun nedeni analiz edilecek ve gerekli önlemler alınacak.

Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Arşiv

Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıllık planını ortaya koyan 12. Kalkınma Planı’nda eğitimle ilgili önemli adımlar öngörüldü. Bu kapsamda özellikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik planlara yer verildi.


Anaokulunda fırsat eşitliği

Öğrencilerin kaliteli, evrensel, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacak. Bu doğrultuda kaliteli okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için ekonomik düzeyleri dikkate alınarak öncelikli bölge ve ailelerin ihtiyaçları için farklı modeller üzerinde çalışma yürütülecek.


AKADEMİK BECERİLERE TAKİP

Okuldan kopma riski olan öğrencilerin eğitim sistemi içerisinde kalmaları ve eğitim dışına çıkan çocukların yeniden sisteme dahil edilmesi için sosyal ve akademik becerilerini izleyen takip mekanizmaları oluşturulacak. Her öğrencinin akademik ve sosyal faaliyetlere ilişkin kaydı tutulacak. Öğrenme sürecinin kademeler arasında izlenmesini sağlayan e-öğrenci dosyası oluşturulacak.


ÖNCE ANALİZ SONRA ÇÖZÜM

Okul önce, ilkokul, ortaokul, lise düzeylerinde kalite standartları belirlenecek. Öğrenciler arasındaki başarı farkı ile okullar arasındaki nitelik farkı azaltılacak, tüm okullarda nitelikli ve kapsayıcı eğitim hizmet sunumu sağlanacak. Bu kapsamda okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilerek düşük seviyede gelişim gösteren okulların okul gelişim düşüklüğünün nedeni analiz edilecek. Analiz sonucunda konuya ilişkin öneriler geliştirilecek.


YÖK üniversitelere 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsis etti