İki milletin kelimeleri tek sözlükte

Azerbaycan dili ve edebiyatıyla ilgilenenlere yardımcı olmak üzere geçtiğimiz yıl hazırlanan “Türk Dünyası Ortak İletişim Dili Uğrunda Azerbaycan Dilinin Yazım Kılavuzu” Türkçeye kazandırıldı.

Şükrü Haluk Akalın ve Afak Mesut

Azerbaycan Devlet Tercüme Merkezi tarafından Türkiye Türkçesi ile artan etkileşim sonucu, Azerbaycan diline geçen yeni sözlerin eklendiği kitap, Hacettepe Üniversitesi’nde tanıtıldı. Kılavuz, Türk dünyasında ortak iletişim dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli ve örnek bir adım olarak görülüyor. 40 bin kelimeye yer verilen sözlükte Türkçe ile Azerbaycan dilinin ortak ifadeleri bulunuyor. Türkiye’yle ilişkisi dolayısıyla Azerbaycan’da işleklik kazanan “bilinc”, “çarşı”, “doğal”, “küresel”, “olqun”, “seçmen”, “sınır”, “tutqu”, “uçaq” gibi sözcükler kılavuzda yer aldı. Erkmen Yayıncılık etiketiyle çıkan kitap, 904 sayfadan oluşuyor.

MİLLİ BİRLİĞİN ÖZÜ NİTELİĞİNDE

Kılavuzun hazırlayıcısı ve yazarı Afak Mesut, iki devletin birliğinin göstergesinin dil olduğuna işaret ederek sözlüğün iki devletin edebiyatının daha rahat okunmasını, anlaşılmasını sağlayacağını belirtti. Mesut, “Dilimize farklı dillerden geçmiş çok fazla ifade vardı. Sözlüğü hazırlarken bunu temizledik. Ecnebi sözcükler öz ifadelerimizle anlamlandırıldı. Sözlükte, Türkçe ile Azerbaycan dilinin ortak ifadeleri, unutulmuş kadim sözcüklerimiz yer alıyor. Bu kitap dilimizin anayasasıdır” dedi. Türkçe kılavuzun önsözünü yazan Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın, çalışmanın Türk dünyasına örnek olacağını söyleyerek, “Kılavuzun en önemli özelliği başta Türkiye Türkçesi olmak üzere Türk dünyasından Azerbaycan diline geçen söz varlığı ögelerinin yazım kılavuzuna alınmasıdır. Bu uygulama Türk dünyasında ortak iletişim dilinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli ve örnek bir adımdır” ifadelerini kullandı.

HAYAT
Kan kaybeden sinemaya can suyu festivaller