İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl alınır, kimler alır, şartları neler? İşte işsizlik maaşı bilinmesi gerekenler

İşsizlik maaşı, işsiz kalan ve belirli şartları taşıyan bireylere belirli bir süre boyunca ödenen bir sosyal güvenlik yardımıdır. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır, ne kadar kaç ay alınır, şartları neler? Türkiye'de işsizlik maaşı almak için gereken koşullar ve süreç şu şekildedir:

İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı; işten çıkartılan ve belirli şartları karşılayan çalışanların işsiz kaldıkları dönem içerisinde yeni iş bulana kadar asgari düzeyde geçinmeleri amacı ile verilen ücreti ifade etmektedir. İfade edildiği üzere işsizlik maaşı ile amaçlanan asıl husus, işten çıkartılan sigortalı çalışanın yeni bir iş bulana kadar geçimini idame ettirebilmesidir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İşsizlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için bazı şartların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar:

Asgari ücret zammı ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL oldu.

İşsizlik parası ne kadar ödenir?

İşsizlik ödeneğinin süresi

2024 işsizlik maaşı ne kadar?

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Yeni asgari ücretin belli olması ile birlikte işsizlik ödeneğinde taban tutar 7.940,33, tavan tutar 15.880,66 seviyelerine yükselecek.

İŞKUR işsizlik maaş başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Kimler işsizlik maaşı alır kimler alamaz?

İşten çıkış kodlarına ve iş akdini fesih nedenlerine göre işsizlik ödeneğini alma hakkı şöyle:

13) Kadın işçinin evlenmesi - Alamaz

14) Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması - Alamaz

16) Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli - Alamaz

19) Mevsim bitimi (Bu kod, iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) - Alamaz

20) Kampanya bitimi (Bu kod iş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) - Alamaz

21) Statü değişikliği - Alamaz

22) Diğer nedenler – Alamaz

26) Disiplin Kurulu kararı ile Fesih - Alamaz

29) İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih - Alamaz

30) Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) - Alamaz

35) 6495 Sayılı Kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçenler - Alamaz

37) KHK ile kamu görevinden çıkarma - Alamaz

38) Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma - Alamaz

39) 696 KHK ile (taşerondan) kamu işçiliğine geçiş - Alamaz

41) Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler – Alamaz

42) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması - Alamaz

43) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması - Alamaz

44) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması - Alamaz

45) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması - Alamaz

46) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması - Alamaz

47) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi - Alamaz

48) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi - Alamaz

49) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi - Alamaz

50) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması - Alamaz

İşsizlik maaşından yapılan kesintiler neler?

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik maaşını kim verir, işsizlik aylığı nereden alınır?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

İşsizlik ödeneği almakta iken;

Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler

İşsizlik maaşı yeniden nasıl başlatılır?

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir.

Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir. Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

İşsizlik maaşı alırken bilinmesi gerekenler (İŞKUR işsizlik maaşı sıkça sorulan sorular)

Kimler, işsizlik sigortası kapsamındadır?

İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilme koşulları nelerdir? Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir?

İşsizlik sigortası primleri hangi kazanç üzerinden ve hangi oranda kesilmektedir?

Sigortalı işsizlere hangi hizmetler sunulmaktadır?

İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilmektedir?

İşsizlik ödeneği almakta iken

İşsizlik ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılacak mıdır?

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir?

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

Nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

İşe iade davası sonucu işe iade edilenlere işsizlik ödeneği ödenir mi?

İşe iade davasına konu olan ilk fesih ile işsizlik ödeneği ödenmiş olan işsizler için; fesih tarihinden itibaren işe iade davası kapsamında geriye dönük bildirilen primlerin son günü fesih tarihi olarak esas alınmak suretiyle işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönemler için işsizlik ödeneği ödenir. Prim bildirimi olan dönemlerde yapılmış olan ödemeler ödenecek işsizlik ödeneğinden yasal faiz uygulanmadan mahsup edilir.

ÖZGÜN
2024 staj maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı sonrası stajyer aylıkları güncellendi

ÖZGÜN
Dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! Yeni yılda artış olacak! Asgari ücret zammı sonrasında...