|

Celile Eren Ökten kimdir?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Celile Eren Ökten’i Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı olarak atadı. İşte Celile Eren Ökten’ın biyografisi.

11:56 - 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Celile Eren Ökten'in hayatı
Celile Eren Ökten'in hayatı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakan Yardımcılığı'na atanan Celile Eren Ökten, Ökten Bakan Yardımcılığı görevine getirilmeden önce ise İsviçre Bern’de Eğitim Müşaviri olarak görev yaptı.

Celile Eren Ökten kimdir?

Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Doçent Dr. olarak görev yapmış olup Yeni Türk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Söylem, Toplumdilbilim, Metindilbilim, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerini vermiştir. Doç. Dr. Celile Eren Ökten, İsviçre Bern'de Eğitim Müşaviri görevi yürütmüş bir bilim insanı ve Türkologdur.

Ökten, Prof. Dr. Kâzım Yetiş danışmanlığında yürütülen “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Dili ve Edebiyatı’nın Eğitimi-Öğretimi (1839-1923)” adlı doktora tezinde hem Türkçenin hem de İngilizcenin ana dil olarak öğretilmesini çalışmıştır. 2006-2007 yıları arasında Wisconsin Üniversitesi’nde (Madison) Eğitim Programları Bölümünde Prof. Dr. Thomas Popkewitz ile birlikte “Dil planlaması ve Dil politikaları” üzerine doktora sonrası araştırmalar yapmış; daha sonra 2007-2011 yıları arasında Prof. Dr. François V. Tochonile Wisconsin Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı’nın ortak desteklediği, Amerikan üniversitelerindeki Türkçe programlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir proje olan “Dil Öğretiminde Derin Yaklaşım” çalışmasında eş yürütücü, materyal geliştirici ve program düzenleyicisi olarak görev almıştır. Prof. Dr. Marie-Helene Sauner Leroy’un Fransızlar için geliştirdiği Türkçe öğrenme yönteminin ve materyallerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında, belediyelerde mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yaygın eğitim konularında yurt dışı ve yurt içinde çeşitli çalışmalara katılmıştır. Celile Eren Ökten, 22.06.2023 tarihinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı.

#Celile Eren Ökten
#Celile Eren Ökten hayatı
#Celile Eren Ökten biyografisi
1 yıl önce