|

İlk mesaj: Suya vefa

Ulusal Su Kurulu'na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurula başkanlık edecek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nüfus artarken, su kaynaklarının azaldığına dikkat çekerek, "Suya vefa göstermezsek veda ederiz" dedi.

04:00 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:45 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İbrahim Yumaklı
İbrahim Yumaklı

Türkiye; küresel iklim değişikliğinin tetiklediği büyük tehditlerin başında gelen kuraklıkla mücadele için önemli bir adım attı. Su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst düzeyde koordinasyon ve işbirliği sağlayacak Ulusal Su Kurulu kuruldu. Kurul’a ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 11 Bakanlığın, bakan yardımcısı seviyesinde temsil edildiği Kurul; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’ndan oluşacak.

SU-GIDA-ENERJİ EKOSİSTEMİ İÇİN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında kurulan Kurul, 12. Kalkınma Planı’nda da yer aldığı üzere yürürlükte olan “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile havza kurulları ve il su kurulları”nın daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalarda bulunacak. Kentlerde ve kırsalda su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli planlar da yapacak olan Kurul, politika ve stratejilerin oluşturulmasının yanı sıra su yönetiminde etkin koordinasyon ile bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik çalışma yapacak.

SU TAHSİSİNDE ARZ-TALEP DENGESİ SAĞLANACAK

Kurul, aynı zamanda su kaynaklarının koruma-kullanma dengesi gözetilerek verimli kullanılması, su politikalarının sürdürülebilir yapıya kavuşturulması, su tahsisinde arz talep dengesinin sağlanması, su kaynaklarının daha etkin korunması, geliştirilmesi, uygulamaların ve yatırımların kurumlar tarafından daha sıkı takip edilmesine yönelik çalışmalar yürütecek. Su kaynaklarının kalitesinin ve miktarının korunmasına ilişkin hazırlanan planların uygulanmasında karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturmak üzere faaliyetlerde bulunacak Kurul, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak tedbirleri de alacak.

NÜFUS ARTARKEN SU KAYNAKLARI AZALIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2030’da Türkiye nüfusunun yüzde 10 artmasının, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalmasının öngörüldüğünü belirtti. Su potansiyeli dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda Türkiye’nin su stresi altında olduğunun görüldüğüne işaret eden Yumaklı, “Gerekli tedbirler alınmazsa 2030 yılında bu oranın bin metreküpün altına düşeceği ve Türkiye’nin su kıtlığı çeken ülkeler sınıfına gireceği öngörülüyor. Bu nedenle suya vefa göstermezsek veda edeceğimizin bütün milletimiz tarafından bilinmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bir damla da sen ol

Ulusal Su Kurulunun kurulmasıyla Türkiye’nin su yönetimi alanındaki güçlü duruşunun pekiştirilerek su kaynaklarımızın korunmasına yönelik çok önemli bir adım atılmış olduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlattığımız ve milat kabul ettiğimiz Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında tüm paydaşlarımız ile işbirliğini hızlandıracağız. Seferberlik doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için topyekun mücadele yürüteceğiz” dedi. Yumaklı, bu seferberlikte vatandaşlara “Bir damla da sen ol” çağrısında bulunduklarının altını çizdi.

Riskler krize dönüşmeden

Türkiye'nin su kaynakları konusunda karşı karşıya bulunduğu risklerin krize dönüşmeden yönetilmesinin önemine dikkati çeken Yumaklı, ülke kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması, suyun miktar ve kalite bakımından korunarak akılcı, paylaşımcı, verimli ve hakkaniyetli biçimde, paydaşlar ile birlikte yönetilmesi ve bu yönetimi sağlayacak kurumsal, idari, finansal araçların oluşturulmasının bu konudaki çalışmalarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Yumaklı, atılan adımların Türkiye'nin su kaynaklarına sürdürülebilir yaklaşım getirme ve gelecek nesillere sağlıklı su kaynakları bırakma taahhüdünün yansısı olduğunu ifade etti.#Ulusal Su Kurulu
#İbrahim Yumaklı
#su
3 ay önce
default-profile-img