Ekonomi 3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme AK Parti ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu

3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme: AK Parti ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu

AK Parti Milletvekillerinin imzasını taşıyan, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
3600 ek gösterge ve öğrenci affında önemli gelişme: AK Parti ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu
Son dakika

Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine göre, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılıyor.

Merkezde görevli valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler ile Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar artırılıyor.

İl Valisi için belirlenen tazminat göstergesi, "12500" rakamının eklenmesiyle uygulanacak.

Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Bakanlar Kuruluna ait olan yetki Cumhurbaşkanına veriliyor.

Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malüllük aylığı ödenen polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup, emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay 1200 TL tutarında ilave ödeme yapılacak.

Devlet Memurları Kanuna tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi subay ve astsubayların ek gösterge rakamları, hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi hakim ve savcıların da ek gösterge rakamları, hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu Üyelerinin ek gösterge rakamları ile öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden yapılandırılıyor.

EMEKLİ AYLIĞI ALT SINIRI 2 BİN 500 LİRADAN 3 BİN LİRAYA ÇIKARILIYOR

TBMM Başkanlığına sunulan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek gösterge rakamlarını yeniden düzenliyor.

Birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için (3600) ek gösterge rakamı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge rakamlarını sınırlayan hükümler kaldırılıyor, ek gösterge rakamları, derecelerine göre yeniden belirleniyor.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.

  • Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

Teklifle, belediye başkanlarının makam/temsil ve görev tazminatlarından yararlanması sağlanacak.

Maddenin yürürlük tarihinden önce haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi subaylardan, öğretim üyesi olarak akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atanan ve emeklilik işlemleri sırasında yüksek olması nedeniyle rütbe ve derecelerine göre belirlenen ek gösterge rakamı yerine Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamı esas alınanlara, Ek Gösterge Cetvelinde yapılan değişiklikten öncesi dönemde, ek gösterge farkına bağlı olarak yapılan fazla ödemelerin borcu çıkarılmayacak, çıkarılan borçlar terkin edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kadrosunda bulunanların ek göstergesi 400 puan ilave edilerek uygulanacak. Bu ilave puan, en yüksek devlet memuru aylığı veya diğer herhangi bir mali ve sosyal hakkın hesabında dikkate alınmayacak. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinin ek gösterge rakamları, hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirleniyor.

Sigortacılık sektöründe uygulaması yaygınlaşan ve Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulamalarında, teminat olarak kabul edilecek.

Menkul mal satışlarına katılacakların vermeleri gereken teminatın türüne yönelik hükümlerin düzenlendiği madde de değişiklik yapan teklifle, para yerine teminat mektubu alınabilmesi hükmü revize edilerek Türkiye'de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine imkan sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirleyecek. Bakanlık, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini tespit etmeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından tazminat yansıtma oranları artacak mı?
FOTOĞRAF 16
Title
Türkiye'de uzun süredir tartışılan 3600 ek gösterge konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla son buldu. Memurlarda ek göstergede 600 puanlık artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle meslek gruplarının emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde de değişiklikler oldu.
Title
Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutarın 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkmasıyla, memur ve emeklilerin aylıklarında ayrıca bir artış daha olacak. Peki yeni düzenlemeyle hangi meslek grubu ne kadar emekli aylığı alacak? İşte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve çok sayıdaki meslek grubundaki maaş farkları...
Title
Özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarlarıyla açıklanan emeklilik tazminat tutarları en yüksek devlet memurları aylığına uygulanan yüzdelik oranlarla belirleniyor. En yüksek devlet memuru aylığı belirlenirken 1500 gösterge rakamı ile 8000 ek gösterge rakamı toplamı (9500) aylık katsayı ile çarpılıyor. Ek göstergenin 8600'e çıkması durumunda en yüksek devlet memuru aylığı da 9500 yerine 10100 rakamı ile aylık katsayının çarpımı sonucu bulunacak tutar olacak. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2336 liradan 2 bin 378 liraya çıkacak, böylece memur ve emeklilerin aylıklarına dolaylı yoldan da bir artış sağlanacak.
Title
BAKANLIK DETAYLARI AÇIKLADI<br><br>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ek gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi, adalet gözetilerek, ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak, kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak.
Title
Ek gösterge sistemi memurun kadro unvanı-derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek. Birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseliyor. Düzenleme, 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.
Title
MATEMATİKÇİ VE KİMYAGER DE VAR<br><br>Kamudaki matematikçi, istatistikçi, ekonomist, kimyager, fizikçi, matematikçi, jeolog gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılıyor.<br><br>Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkacak. 600 puanlık ek gösterge artışının maaş etkisi brüt 141 lira olacak.<br><br>
Title
TAZMİNAT YANSITMA ORANINDA ARTIŞ BEKLENİYOR<br><br>Emeklilik tazminat yansıtma oranı, ek göstergeye bağlı olarak en yüksek devlet memuru aylığına (9500xkatsayı) uygulanacak oranı ifade ediyor. Ek göstergeye göre yüzde 55-255 arasında değişiyor. Bu oran 2200, 3600, 4800, 6400, 7600 ve 8400 ek göstergeye çıktığında değişim gösteriyor.<br><br>Örneğin, 30 yıllık bir emeklinin 3000'den 3600'e çıkması durumunda aylığı 1234 lira, ikramiyesi de 44 bin 500 lira artıyor. Bu artışın 113 lirası 600 puan artıştan, 1073 lirası tazminat yansıtma oranının yüzde 85'ten yüzde 145'e yükselmesinden, 48 lirası da ek ödeme artışından kaynaklanıyor.
Title
600 PUANLIK ARTIŞ NASIL UYGULANACAK?<br><br>Bütün çalışanlara 600 puanlık ilave artışın Devlet Memurları Kanunu'ndaki hizmet sınıfı, unvan, derece baz alınarak belirlenen rakamlarda artış yapılması şeklinde uygulanması bekleniyor.<br><br>Sadece birinci derece için değil tüm derecelerde artış yapılacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen ek göstergelerinde yapılan düzenlemede her derece için 600 puan artışa gidilmedi, farklı dereceler için 350-800 puan arasında artışlar yapıldı.
Title
AKADEMİK PERSONEL DAHA FAZLA YARARLANACAK<br><br>Akademik personelin açısından, 600 puanlık ek gösterge artışı, geliştirme ödeneğinden dolayı maaşı biraz daha fazla artacak. Akademik personel, aylık gösterge ve ek gösterge toplamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden geliştirme ödeneği alıyor.<br><br>Ek gösterge artınca geliştirme ödeneği de artıyor. 1. dereceli bir öğretim görevlisinin geliştirme ödeneği yaklaşık 395 lira artacak. Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin miktarı, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit ediliyor.
Title
\"BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAKTIR\"<br><br>Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır” dedi.<br><br>
Title
3. Dönem Toplu Sözleşme'de tazminat yansıtma oranlarını 15 puan yükselterek emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde artış sağladıklarını vurgulayan Yalçın, “Şüphesiz, yakın zamanda düzenlemeye dönüşecek ek göstergelere ilişkin bu çalışmanın da hem paydaşı olan hem toplu sözleşme kazanımı haline dönüştüren hem de 4 unvanın dışında kapsamının genişletilmesini sağlayan yine Memur-Sen’dir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2018 yılında 4 unvana yönelik 3600 ek gösterge çalışmasının yapılacağı sözü, bugün Memur-Sen’in çabası ve iradesi ile 5 milyon 300 bin kamu görevlisini ve emeklisini de kapsayan bir sonuç haline dönüşmüştür” dedi.
Title
Açıklanan çalışma sonrası ortaya konan tabloyu önemli bir adım olarak gördüklerini ifade eden Yalçın, “Özellikle çalışmayı, 4 meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz. Aynı zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, teklifimizin dikkate alındığını gösteriyor. Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmiş olması, herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağlamıştır..
Title
Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dahil edilmesi ilk günden bugüne kadar dile getirdiğimiz tekliflerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Ancak, çalışmaya ilişkin detayları henüz göremediğimiz için, özellikle ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da artış yapılması teklifimizin karşılanmasına ilişkin cümle kurmayı erken bulmakla birlikte, Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin Tanzimat Yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır” şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından tazminat yansıtma oranları artacak mı?
3600 ek gösterge düzenlemesinde tüm detaylar netleşirken milyonlarca memur ve memur emeklisi için ikinci bir zam ihtimalinin daha ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından gözler tazminat yansıtma oranlarına çevrildi. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutarın 2 bin 336 liradan 2 bin 378 liraya çıkmasıyla, memur ve emeklilerin aylıklarında ayrıca bir artış daha olacak. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilen o tablo...

3600 ek gösterge neler getirecek? Milyonlarca memuru ilgilendiren düzenleme örneklerle tek tek anlatıldı
FOTOĞRAF 21
Title
Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar açıklandı. Kabine toplantısının ardından 3600 ek gösterge çalışması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıntıların kamuoyu ile paylaştı.<br><br>
Title
Çalışmayı tamamladıklarını belirten Erdoğan şu açıklamaları yaptı: \"İlk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize polislerimize sağlık çalışanlarımızaydı. Ancak sadece bu kesimler için yapılacak artışın adaletsizliğe yol açacağını gördük. Bunun için tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık göstergeye gitmeyi planladık. Önümüzdeki yılbaşından itibaren yararlanılacak.
Title
Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600’den 4400’e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkacak.<br><br>Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır. Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.”
Title
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini ilgilendiriyordu. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gidildi. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren düzenlemeden yararlanacak. Ancak kimileri sevinirken kimileri hayal kırıklığına uğradı.<br><br>1. dereceye gelmiş olma kaydıyla hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek.<br><br>Genel müdür yardımcısının ek göstergesi 4400’e, şube müdürü ve ilçe müdürünün ek göstergesi ise 3000’e çıkarılacak. Bu durum şube müdürü ve ilçe müdürleri için hayal kırıklığı oluşturdu.
Title
Ek göstergesi 3600’e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 TL ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi 44.500 TL ila 50.150 TL arasında artacak. Hizmet yılı arttıkça emekli maaşı ve emekli ikramiyesi artmaktadır.<br><br>Artış halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşına da yapılacak intibak ile yansıtılacaktır.
Title
Ne zaman yürürlüğe girecek?<br><br>Düzenleme Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak. Daha önceki yazılarımızda öğretmenlerin ek gösterge artışlarına ilişkin düzenlemenin 15 Ocak 2023’den itibaren yürürlüğe gireceği için diğer çalışanlar için de aynı tarihte gireceğini ifade etmiştik.
Title
Ek gösterge nedir ve emekliliğe etkisi nasıldır?<br><br>657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ekinde yer alan ek gösterge cetvelinde düzenlenen ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biridir.
Title
Ek gösterge cetveline göre, ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükselmektedir.<br><br>Ek göstergenin 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlarla 5434 sayılı Kanun'a tabi olanlar açısından emekli maaşına etkisi oldukça farklıdır.
Title
600 ek gösterge artışı örneklerle ne anlama geliyor?<br><br>Ek göstergeleri 2200 ve 3000 olanların ek göstergelerinin 3600 olacağı belirtiliyor. Her çalışanın ek göstergesinin 600 puan artması çalışanlar açısından soğuk duş etkisi oluşturmuştur.<br><br>Çünkü bazı unvanlar için 600 ek gösterge ilavesi emekli maaşlarında çok büyük artışlar sağlarken bazıları için fazla bir anlam ifade etmemektedir. Özellikle de 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar için 3600 ek göstergenin emekli maaşları açısından fazla bir anlamı bulunmuyor. Ancak emekli ikramiyesine etkisi 5434 sayılı Kanun'a tabi olanlarla aynıdır. İşte emekli maaşı açısından en belirgin sorun alanlarından birisi 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlarla 5434 sayılı Kanun’a tabi olanlar arasında bulunmaktadır.
Title
Konuyu daha açık ifade etmek gerekirse, 15.10.2008 tarihinden önce memur olanlar açısından önem arz etmektedir. Çünkü, 3000 ek gösterge ile 3600 ek gösterge arasında emeklilik açısından oldukça büyük fark vardır. Bunun sebebi ise emekli maaşı hesabında yer alan en önemli parametrelerden birisi olan En Yüksek Devlet Memuru Maaşı’nın (9500*maaş katsayısı) belirli bir oranının ek göstergeye göre belirlenmesidir.<br><br>
Title
25 yıllık hizmet yılı olan öğretmenin 3600 ek gösterge artışı<br><br>Ek göstergesi 3000 iken 3600 ek göstergeye yükseltilen 25 hizmet yılı olan bir öğretmenin emekli aylığı 5.275,61 TL iken ek gösterge 3600 olduğunda bu aylık tutarı 6.432,58 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki emekli maaş farkı ise 1.156,97 TL olacaktır. Bu öğretmenin emekli ikramiyesi 169.090 TL iken ek göstergesi 3600 olduğunda bu tutar 206.172,66 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki ikramiye farkı ise 37.082,66 TL olacaktır.
Title
30 yıllık hizmet yılı olan öğretmenin 3600 ek gösterge artışı<br><br>Aynı öğretmenin 30 hizmet yılı olması halinde ise; emekli aylığı 5.627 TL iken ek gösterge 3600 olduğunda bu aylık tutarı 6.861,42 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki emekli maaş farkı ise 1.234,42 TL olacaktır. Bu öğretmenin emekli ikramiyesi ise 202.908 TL iken ek gösterge 3600 olduğunda bu tutar 247.407 TL’ye yükseltilecektir. Aradaki ikramiye farkı ise 44.499 TL olacaktır. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça hem emekli maaşı hem de emekli ikramiyesi arasındaki fark artarak devam etmektedir.
Title
Sonuç olarak, ek göstergesi 3000’den 3600’e yükselen bütün personel aynı şekilde emekli maaşı ve ikramiye artışı alacaktır. İkramiye artışından ise sadece emekli olanlar yararlanacaklardır. Daha önce emekli olanların ise 3600 ek göstergeye intibakı yapılarak emekli maaşları arttırılacaktır.<br><br>
Title
Müdürlerin emekli maaşı ve ikramiye artışı ne kadar oldu?<br><br>Ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkarılan müdürlerden 30 yıllık hizmeti olanın emekli maaşı 5.470,61 TL’den 5.627,33 TL’ye çıkacak olup artış ise 156,72 TL’dir. İkramiye artışı ise 5.650,66 TL’dir.<br><br>Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkan imamlardan 30 yıllık hizmeti olanın emekli maaşı 5.470,61 TL’den 6.861,42 TL’ye çıkacak olup artış ise 1.390,81 TL’dir. İkramiye artışı ise 50.149,58 TL’dir.
Title
En büyük maaş artışı ise 7000 ek göstergelilerde olanlar için olacak<br><br>Yine 600 ilave ek gösterge 3600 ve 6400 ek göstergeli bir personel için fazla bir anlam ifade etmezken 7000 ek göstergeli bir personel için çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Yani 7000 ek göstergeli bir personelin ek göstergesi 7.600 olduğunda emekli maaşında çok büyük bir artış olacaktır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen eşiklerin altında kalan ek gösterge artışları fazla bir anlam ifade etmediği için yapılan artışlarda bu eşiklere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Title
7000 ek göstergeli Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı kadrolarında bulunanların emekli maaşları 14.334,61 TL’den 16.048.64 TL’ye yükselecek olup artış ise 1.714 TL’dir.<br><br>Bunların emekli ikramiyesindeki artış ise 17.658 TL artacaktır.
Title
Çalışan öğretmenler açısından 3600 ek göstergenin etkisi<br><br>Halen ¼ derece ve kademede görev yapan bir öğretmen 8.288,99 TL maaş alırken ek göstergenin 3600 olması halinde 8.146,86 TL olacaktır. Dolayısıyla öğretmenlerin maaşında 142 TL düşme olacaktır.
Title
Title
Title
Title
3600 ek gösterge neler getirecek? Milyonlarca memuru ilgilendiren düzenleme örneklerle tek tek anlatıldı
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, “Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak” dedi. Peki, kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi ne anlama geliyor, 5 milyon kişiyi kapsayacak düzenlemenin ne getirmesi bekleniyor? Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü örneklerle tek tek anlattı...

Kim ne kadar alacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ek gösterge açıklandı
FOTOĞRAF 16
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz verdiği gibi 3600 ek gösterge düzenlemesine son noktayı koydu. Daha önce sadece öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire ile sınırlı olan düzenleme bütün memurları kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre, birinci dereceye gelen memurlar doğrudan 3600 ek göstergeye yükselecek. Bütün memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir artış yapıldı. Böylece emekli aylıklarında 1391 liraya, emekli ikramiyesinde 50 bin 150 liraya kadar varan artışlar söz konusu olacak.
Title
15 OCAK 2023'TE YÜRÜRLÜKTE<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından 3600 ek göstergenin ayrıntılarını açıkladı. Ek gösterge, kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan temel parametreyi oluşturuyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya milyonları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesindeki ayrıntılar şöyle:
Title
5.3 MİLYON MEMUR, EMEKLİ YARARLANACAK<br><br>Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeler Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 5.3 milyon memurun yüzünü güldüren düzenleme aynı zamanda beklentisi olmayan iki ayrı kategorideki kamu görevlileri için de bir sürpriz içerdi.
Title
Genel müdür yardımcılarının 3600 olan ek göstergesi 800 puan artışla 4400'e yükselirken, şube ve ilçe müdürleri de ek göstergesine de 800 puan artış yapıldı, böylece 2200'den 3000'e çıkarıldı. Düzenleme memur maaşlarında kısmi iyileşme sağlarken, en büyük kazanım emekli aylığı ve ikramiyesinde oldu.
Title
1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesinden halen emekli olan kamu çalışanları da yararlanacak. Kamuda 30 yıl çalışan bir memurun emekli aylığında 1234 ile 1391 lira arasında bir artış söz konusu olacak. Emekli ikramiyesinde de 44 bin lira ile 50 bin 150 lira arasında artış yaşanacak.
Title
AYLIKLAR YÜZDE 20-25 ARTIYOR<br><br>Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin tamamı 3600 ek göstergeye ulaştı. Bu meslek grupları içinde 2200-2600 ek göstergesi olanlar da 3600'e çıkmış oldu. Yeni düzenleme ile aylıklarda yüzde 20-25 Aralığında bir artış söz konusu olacak. 30 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığında 1390 lira artış olacak.
Title
İkramiyesi de 50 bin lira artacak. Buna göre 200 bin lira olan emekli ikramiyesi 50 bin liradan 250 bin liraya çıkacak. Kademe ve çalışma yıllarına göre bu tutar farklılık gösterecek. Düzenleme yeni emekli olacak memurların kıdem tazminatına yansıyacak. Daha önceden emekli olanların ise sadece aylıkları artacak.<br>
Title
ŞUBE MÜDÜRÜ VE GENEL MÜDÜRLER<br><br>30 yıllık bir şube müdürünün maaşı bugünkü hesap itibariyle 156 lira yükselecek. Emekli aylığı ise 5471 liradan 5627 liraya ulaşacak. Genel müdür maaşında 117 lira artış, emekli ikramiyesinde 4230 lira artış olacak. 14 bin 217 lira alan genel müdürün emekli aylığı 14 bin 334 liraya çıkarken, ikramiyesi de 300 bin liradan 304 bin 974 lira olacak.
Title
AYLIK VE İKRAMİYEYE YANSIMASI<br><br>2200 ek göstergesi olan 30 yıl çalışan bir memur 6470 lira olan emekli aylığı 3600 ek göstergeye çıktığında 1391 lira farkla 6861 lira olacak. Emekli ikramiyesi de 197 bin 258 liradan 50 bin 149 lira artışla 247 bin 407 liraya çıkacak. Yine ek göstergesi 3000 olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıktığında aylığı 1234 lira artacak. Buna göre 5627 lira olan aylığı 681 lira olacak. Emekli ikramiyesi de 202 bin 908 liradan (44.499 lira artışla) 247 bin 407 liraya çıkacak.
Title
EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR UNUTULMADI<br><br>Kamuda hiyerarşik unvandaki ek gösterge dengesizliği giderildi. Ek gösterge göstergesi yardımcı hizmetler sınıfını da kapsadı. Kamuda ek göstergesi olmayan memurlarda da ek gösterge uygulamasına gidilmeden artış yapılacak. Kamuda çalışan uzmanlar, avukatlar, hukuk müşaviri, özel kalem müdürleri, belediye çalışanları bütün çalışanları kapsıyor.
Title
1994'TEN BERİ EN KAPSAMLI DÜZENLEME<br><br>Çalışmanın kapsamı sadece söz verilen öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ile din görevlileri ile sınırlı tutulmayarak 1994 yılından bu yana yapılan en kapsamlı düzenleme hayata geçirilmiş oldu. Ek gösterge esas itibariyle memurun kadro, unvanderecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu, eğitim durumu esas alınarak belirleniyor.
Title
İKİ YILLIK MEZUN POLİSLERİ DE KAPSIYOR<br><br>Ek göstergesiz yardımcı hizmet sınıfındaki memurlar da dâhil olmak üzere 8000 ek göstergeye kadar olanlara 600 puan ilave ederek ek gösterge sistemi yeniden düzenlendi. Bu kapsamda birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla, tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polisler, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.
Title
BEKÇİ, JANDARMA DA KAPSAMDA<br><br>Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma, erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek grupları ve yüksek yargıdaki müdürler de 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara ilave 600 puan verildi. Bu kapsamda, sistemde köklü değişikliklerle birlikte reform anlamına gelen bu düzenlemeyle TBMM üyelerinin ek göstergesi de 9000'e çıktı.
Title
Title
Title
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ek gösterge açıklandı
Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm memurların göstergelerinde 600 puanlık bir artış olacağını söyledi. Peki kim ne kadar alacak?


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.