|

Milli gelire enerjik katma değer

Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye’nin ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi. 2024-26 dönemini kapsayan OVP ile doğal gaz ve petrol kaynaklarının artı değer üretmek için kullanılacağına işaret edildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 8/09/2023 Cuma
Güncelleme: 00:29 - 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Orta Vadeli Program (OVP) ile Türkiye’nin ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi. 2024-26 dönemini kapsayan OVP ile doğal gaz ve petrol kaynaklarının artı değer üretmek için kullanılacağına işaret edildi. Böylece milli gelire katma değer sağlanacak ve cari açık geriletilerek zaman içerisinde tamamen kapatılacak. Enerji politikalarının ana hedefleri, arz güvenliğini güçlendirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payını en üst seviyeye çıkarmak, enerji verimliliğini artırmak ve 2053 karbon nötr hedefi doğrultusunda gerekli altyapıyı oluşturmak olacak. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri hızlandırılacak.

ENERJİDE GÜÇLÜ DEPOLAMA

Doğal gaz depolama tesislerinin depolama ve geri üretim kapasiteleri artırılacak. Sakarya gazını girdi olarak kullanarak, üre üretecek bir tesis kurulacak ve yerli doğal gazın katma değeri artırılacak. Yurt dışında millî petrol şirketlerinin enerji alanında farklı ortaklıklarla faaliyette olduğu üretim sahaları ve potansiyeli olan sahalar değerlendirilecek.

Mini reaktör teknolojisine yönelik girişimler hızlanıyor

Yenilenebilir enerji kaynaklarına da bu dönemde ağırlık verilecek. Bu kaynaklardan elektrik üretimi artırılacak. Potansiyeli yüksek jeotermal kaynakların aranmasına yönelik sondaj çalışmaları sürdürülerek yeni kaynaklar ekonomiye kazandırılacak. Önümüzdeki süreçte tam kapasite devreye alınacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali elektrik enerjisi üretim portföyüne dâhil edilecek. Daha önce de gündeme gelen ilave nükleer güç santrali kapasitesi oluşturmak için tasarlanan küçük modüler reaktör teknolojisine yönelik girişimler hızlandırılacak. Maden kaynaklarının uluslararası standartlarda aranarak ekonomiye kazandırılması, arama ve üretimde sürdürülebilir madencilik politikalarının yaygınlaştırılması sağlanacak.
#Enerji
#Ekonomi
#Üretim
#OVP
8 ay önce