|

Sayaçlar tasarruf için değişecek

Eski doğal gaz sayaçları 2025 yılı sonuna kadar değiştirilecek. Sayaç değişimi için kullanıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. İşlemler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca belirlenen yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak. Sayaç değişimi ile olası gaz kaçakları ile yangın risklerinin önlenmesi ve tasarruf yapılması hedefleniyor.

Ekonomi Servisi
04:00 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:45 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar değiştirilmesini kararlaştırdı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre; sayaç değişimi için kullanıcılardan herhangi bir ücret alınmayacak. İşlemler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak.

İŞLEMLER ANLAŞMALI SERVİSLERDE

Sayaç muayeneleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde gerçekleştirilecek. Muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesinden kullanıcı sorumlu olacak. Sayaçların muayene müracaatını, kullanıcı veya yetkilendirilen servis ilgili il müdürlüğüne yapacak. İlk periyodik veya stok muayeneleri sonucu uygun bulunan sayaçlar damgalanacak.

HEDEF YANGIN RİSKİNİ ÖNLEMEK

Sayaç değişimi ile olası gaz kaçaklarının ve yangın risklerinin önlenmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, sayaçların enerji verimliliğine katkıda bulunması da sağlanacak. Gaz sayaçları listesi, ilgili il müdürlüğüne 2024 yılının şubat ayı sonuna kadar iletilecek. 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek. Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak. Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı başvuru yapan kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak. Yapılan değişikliğin vatandaşa mali bir yük getirmeyeceğini belirten Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, “Ölçüm güvenliğinin sağlanması açısından 10 yılda bir doğal gaz sayaçlarının periyodik kalibrasyona tabi tutulması ile ilgili süreç adımlarında detaylandırma yapıldı" ifadelerini kullandı.

AB STANDARTLARI UYGULANIYOR

Arslan, sayaç değişimine ilişkin bedellerin dağıtım şirketlerince karşılanacağını söyledi. Arslan, "Tüm tüketici gruplarında sayaç ölçüm hassasiyetinin en üst seviyede sağlanması adına tüketim miktarına bağlı olarak abone sayaçlarının da periyodik kalibrasyon sürelerinin 5 ile 7 yıl arasına indirilmesi gerekmektedir" diye konuştu. Avrupa'daki gelişmiş doğal gaz piyasalarında bu standartların uygulandığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti: "Sektör büyüklüğü açısından Türkiye dünyada ilk 20 içinde, Avrupa'da ise dördüncü sırada bulunuyor. Böylesi büyük bir sektörün mevzuat ve düzenlemeler açısından üst düzey standartları içermesi elzemdir."#Doğal Gaz
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Ekonomi
7 ay önce