|

Ticaret Bakanlığı'ndan fiyat etiketi denetimleri: 358 milyon lira idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi kapsamında yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmalara, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 358 milyon 776 bin 876 lira ceza kesildi.

09:46 - 18/08/2023 Cuma
Güncelleme: 10:21 - 18/08/2023 Cuma
Diğer
Etiket denetimlerinde, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 358 milyon 776 bin 876 lira ceza kesildi.
Etiket denetimlerinde, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 358 milyon 776 bin 876 lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi kapsamında yapılan denetimler ve uygunsuzluk tespit edilen firmalara uygulanan cezalar hakkında bilgi verdi.Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır. Tüketicilerimizin taraf olduğu birçok alanda aşağıda ayrıntılarına yer verilen denetim faaliyetleri Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.


Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler sonucunda başta mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi konularda tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanmaktadır.


Bu kapsamda,

*2022 yılında; yapılan denetimler sonucunda 268 firma denetlenmiş, ihlali tespit edilen 107 firmaya toplam 157.173.605,79 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

* 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, 75 firma denetlenmiş mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 69 firmaya 67.062.267 TL idari para cezası uygulanmıştır.


Fiyat etiketi denetimleri

Tüketicilere sunulan malın kasa fiyatının etiket fiyatı ile arasında oluşan farklılıklar ve etikette yer alması gereken zorunlu hususlar yönüyle yapılan fiyat etiketi denetimlerinde;

*2022 yılında, 63.003 firmada 1.216.164 adet ürün etiketi denetlenmiş olup, aykırı bulunan 13.978 firmaya 23.536 ürün için 11.918.561,23 TL idari para cezası uygulanmıştır.


*2023 yılında bu denetimlere daha da ağırlık verilerek 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 31.130 firmada 767.494 adet ürün denetlenmiş, aykırı bulunan19.559 ürün için 11.371 firmaya 19.098.807 TL ceza uygulanmıştır.


Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu tarafından yapılan denetim faaliyetleri

Tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve haksız ticari uygulama vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için dijital (internet, sosyal medya vb.) ve geleneksel (televizyon, radyo, gazete vb.) tüm mecralarda yayınlanan reklamlar ile haksız ticari uygulamaları denetlemekle yetkili tek idari otorite olan Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında;


* 2022 yılında 21.199 dosya karara bağlanmış olup, toplamda 42.329.745 TL idari para cezası uygulanmıştır.


*2023 yılı ilk 15 Ağustos 2023 itibarıyla 11.879 dosya karara bağlanarak toplamda 51.909.874 TL idari para cezası uygulanmıştır.


Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri

Ticaret Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı oyuncak, kırtasiye ve deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla “güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sürdürülmektedir. Gerçekleştirilen denetimlerde gerek ambalaj ve etiket kontrollerinden gerekse kimyasal, fiziksel ve mekanik testlerden geçirilerek ürünlerden güvensiz bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılmakta ve ilgililere idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca güvensiz bulunan ürünler ve üreticileri www.guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden tüketicilerimizle paylaşılmaktadır.


Ticaret Bakanlığı olarak, 2022 yılında 910 firmada denetim gerçekleştirilerek ürünleri güvensiz bulunan 47 firmaya 5.072.668 TL idari para cezası uygulanarak bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmıştır.


*2023 yılında ise 31 Temmuz 2023 itibarıyla 1.249 firma denetlenerek 9 firmaya 4.211.348 TL Ceza kesilerek bu ürünlerin tüketicilerimize ulaşması engellenmiştir. Sonuç olarak, 2022 yılında tüketicilerimizin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda 216.494.580,02 TL, 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 itibarıyla toplam 142.282.296 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla ilerleyen dönemde de denetim faaliyetlerine devam edecektir.
#Ticaret Bakanlığı
#tüketici
#piyasa
8 ay önce