|

Yap-işlet-devret projelerine yönelik kanun teklifi kabul edildi

Yap-işlet-devret projelerinin finansmanına ilişkin hükümleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme ile Yap-işlet-devret projelerinin finansmanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taraf olabilecek.

07:40 - 11/03/2021 Perşembe
Güncelleme: 07:46 - 11/03/2021 Perşembe
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi.

Teklif ile Seyhan nehrinde 1949 ile 1951 yıllarında yaşanan taşkınlardan dolayı kanun hükümleri uygulanması sonucunda mevcut binaları boşaltmak durumunda kalan kişilerin, üzerinde bina yapmak üzere Devlet su İşleri Genel müdürlüğü tarafından tahsis edilen arazilerin mülkiyetlerinin rayiç bedeli üzerinden doğrudan satış yapmaya arazi maliki idare yetkilidir.

Konya Akşehir ve tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesiminde 1970’li tarihlerde yapılan kadastro çalışmaları ile şahıslara ait mülkiyetler ile kadastro harici bırakılmasına karar verilen yerler belirlenmiyor.

Gerektiğinde evrensel hizmete ilişkin ödemelerin yapılabilmesini teminen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneği yıl içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumu bütçesine aktarabilir.

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları‘nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan finansman açıklarının ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıkların hazine ve maliye bakanlığı tarafından desteklenme süresi 2020 yılından 2023 yılına kadar uzatılıyor ve Cumhurbaşkanı’na yetki veriliyor.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve yem kanunu 7. Maddesi kapsamında hayvanlarını tanımlatmayan, hayvanlarını kayıt altına aldırmayan ve gerekli bildirimlerde bulunmayan hayvan sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına elli Türk Lirası, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına beş Türk Lirası, diğer hayvan türleri için hayvan başına elli Türk Lirası, işletmelerini kayıt altına aldırmayan ve kayıt tutmayan hayvan sahiplerine işletme başına iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilecek.#Yap-işlet-devret projeleri
#Finansman
3 yıl önce